Najmodernejšie letisko ČSR malo stáť pri Ružomberku

ODVIATE ČASOM (1939) Bol to ťažký rok. Celosvetová hospodárska kríza doľahla aj na mladé Československo. Štatistiky vykázali, že v republike bolo 88 000 nezamestnaných. Za prácou za more...

Odviate časom (1929): Čudný ružomberský rok

ODVIATE ČASOM Rubrika Odviate časom ponúka pohľad do histórie mesta Ružomberok. Prostredníctvom nášho spolupracovníka Františka Diana nahliadame v každom vydaní RH do konkrétneho roku v...

O soche, ktorá sa podľa Fullu do Ružomberka nehodí...

ODVIATE ČASOM Rok 1928 bol jubilejným rokom 10. výročia vzniku Československa. Iniciatívne, nenásilne a s ochotou sa štátne inštitúcie pripravovali na oslavu nastávajúceho výročia....

Čím žil Ružomberok v roku 1922?

ODVIATE ČASOM .   V živote ľudskej spoločnosti sú roky, na ktoré ľudia dlho spomínajú. Nezabúdajú na vojnové udalosti, revolúcie, politické prevraty, záplavy, neúrody a iné živelné...

1923. ROK PLÁNOV A VÝSTAVBY POLÍKA

Aj tak by sa dal nazvať rok 1923. Mesto sa rozrastalo, pribúdali obyvatelia a nevyhnutnosťou bola výstavba nových domov. Prvý regulačný plán výstavby mesta vypracoval na prelome 19. a 20. storočia...

- Reklama -