Ružomberský hlas
  • Pondelok 27. máj 2024
  • 0:0:0
  • Online:

Pre budúci školský rok bude prijímanie detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Ružomberok (Bystrická cesta 70, Za dráhou 19, A. Bernoláka 17, Klačno 4, Š. Moyzesa 30, Hrabovská cesta 2, Černová, Hrboltová a Biely Potok) 9. mája v čase 7:00 - 15:00, jednotlivo v každej škôlke. Zápis do Súkromnej materskej školy Slniečko na Moyzesovej bude od 2. do 31. mája v pracovných dňoch od 12:00 do 13:00. Viac informácií na tel. čísle 0915 884 031.

Dieťa vo veku od troch do šiestich rokov môžete prihlásiť aj do viacerých MŠ. Prednostne sa prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, výnimočne možno do materskej školy prijať dieťa od dvoch rokov, informoval Mestský úrad Ružomberok. Žiadosť o prijatie do MŠ nájdete na mestskej internetovej stránke (ruzomberok.sk). Ako uvádza MsÚ, žiadosť musí byť podpísaná obidvoma rodičmi alebo zákonnými zástupcami: „V prípade, že nie je prítomný jeden zo zákonných rodičov, bude prijatá aj žiadosť s podpisom jedného rodiča. Chýbajúci podpis bude druhým rodičom alebo zákonným zástupcom dodatočne doplnený. So žiadosťou do materskej školy rodič predkladá aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa.”

Dieťa by malo navštevovať materskú školu podľa trvalého pobytu, pokiaľ sa rodičia nerozhodnú inak a nevyberú inú MŠ, kam ho prijmú. V spádovej materskej škole má však dieťa garantované prijatie. Ak chcete prihlásiť dieťa do niektorej z vyššie spomínaných materských škôl, zašlite 9. mája vyplnenú, preskenovanú žiadosť na e-mailovú adresu konkrétnej MŠ alebo osobne vhoďte vyplnenú žiadosť v čase od 7:00 do 15:00 do schránky, ktorá bude umiestnená v areáli materskej školy (na bráničke, pri vchode a pod.).

Kontakty na materské školy: MŠ Bystrická cesta 70: 0914 135 586, tehelna.ms@gmail.com; MŠ Za dráhou 19: 0908 160 061, mszadrahou@gmail.com; MŠ Riadok 4: 0908 022 957, msriadok@zoznam.sk; MŠ A. Bernoláka 17: 0903 440 793, msbernolaka17@gmail.com; MŠ Š. Moyzesa 30: 0905 308 469, detskesachovekralovstvo@gmail.com; MŠ Hrabovská cesta 2: 0905 496 385, mshrabovo@gmail.com; MŠ Klačno 4: 0905 191 208, msklacno@gmail.com; MŠ Černová: 0905 440 673, erikakrajci@azet.sk; MŠ Hrboltová: 0905 460 402, ms.hrboltova@gmail.com; MŠ Biely Potok: 0915 095 222, msbielypotok@gmail.com.

Vyhľadávanie

Pondelok 27. máj 2024
0:0:0
Online: