Ružomberský hlas
  • Streda 24. apríl 2024
  • 0:0:0
  • Online:
  • Ružomberok
  • Aktuality
  • 2. november 2023
  • 5207

Neuveriteľné. V Bešeňovej majú rozpracované lokality, v ktorých vznikne 300 stavebných pozemkov a tiež miesto pre 10 nájomných bytoviek s 200 bytmi. Pôjde tak o historicky najrozsiahlejšiu individuálnu a hromadnú bytovú výstavbu v okrese. Zrealizovať by sa mala v horizonte 10 až 20 rokov a obci sa tak zdvojnásobí počet obyvateľov, výhľadovo na 1500 až 2000 ľudí. Podrobnosti tejto prípravy pre Ružomberský hlas priblížil Martin Baran.

V obci v súčasnosti realizujú veľké pozemkové úpravy - sceľovanie pozemkov. Pripravili ho v roku 2010, po výberových konaniach, posudzovaniach na úradoch a ministerstvách, bolo podpísané pred približne tromi rokmi. Odvtedy začali práce na komasácii, v marci 2024 budú do katastra zapísané scelené pozemky. Ukončí sa tak vlastnícka rozdrobenosť, a obec získa všetky budúce pozemky pod cestami. To je zmysel, aby sa ku každej parcele dostal vlastník.

V máji tohto roku schválilo obecné zastupiteľstvo doplnok územného plánu, kde sa plánuje výstavba v časti Roviny za kostolom po oblúk železnice, a ďalšie územie je za cestou do Potoka smerom k bývalému poľnohospodárskemu družstvu. Úhrnne ide o 300 tisíc metrov štvorcových, na ktorých môžu vyrásť stovky domov a bytov, čo je na dolnoliptovské pomery unikát. Obec bude na týchto pozemkoch pripravovať budúce cesty a inžinierske siete, zabezpečí územné a stavebné povolenia, a potom sa už môže budovať. „Je to významný krok pre budúci rozvoj, takže v Bešeňovej sa bude najbližších 10 až 15 rokov stavať. V územnom pláne sme zadefinovali domy ako rodinno-rekreačné, aby mohli ľudia v nich aj ubytovávať, čo je možné aj v starej časti obce,“ vysvetlil M. Baran.

Uprostred tejto zástavby vznikne nové centrum obce v podobe akéhosi námestia obkoleseného polyfunkčnými objektmi na prízemí so službami, obchodmi či kaviarňami. Kedy starosta odhaduje začiatok výstavby domov? „Minimálne rok, ak nie dva bude trvať územné a stavebné konanie. Prvá výstavba by tak mohla začať v ideálnom prípade v roku 2026 alebo najneskôr v roku 2027. Myslím si, že záujem o výstavbu bude obrovský,“ dodal.

Ak by sa vám zdal výpočet aktivít v obci so 750 dušami konečný, nie je to ani zďaleka tak. Slova sa opäť ujal M. Baran: „Pri futbalovom ihrisku sme v decembri dokončili siedmu bytovku, pri nej v súčasnosti realizujeme všešportový areál. Bude pozostávať zo skateparku, detských prvkov a inštrumentov na cvičenie. Postupne to skladáme, ako sa nám darí získavať externé financie.“

Kultúrny dom je jedinou obecnou stavbou, ktorá ešte neprešla rekonštrukciou. Aj na jej obnovu žiadajú zhruba milión eur, majú samozrejme pripravený projekt, ktorý už podali. Pozostáva z rekonštrukcie existujúceho objektu a prístavby. Obecnú kasu nechcú výrazne zaťažiť ani pri projekte zvýšenia kapacity domu smútku, pri ktorom starosta očakáva čoskoro vydanie stavebného povolenia. Zahŕňa výmenu strechy, okien a zateplenie.

S neďalekým Potokom sa združili pri projekte na odkanalizovania Potoka, ktorý zahŕňa aj kanalizáciu pre budúcu výstavbu v Bešeňovej, miliónovú žiadosť podávali v súčinnosti s Vodárenskou spoločnosťou Ružomberok.

A napokon, v tomto roku dostali zelenú z Fondu na podporu športu ohľadne výstavby tribúny futbalového štadióna s kapacitou približne 250 ľudí. Fondu túto akciu podporil sumou 220 tisíc eur, realizáciu plánujú v budúcom roku.

Vyhľadávanie

Streda 24. apríl 2024
0:0:0
Online: