Ružomberský hlas
  • Pondelok 27. máj 2024
  • 0:0:0
  • Online:

V meste Ružomberok stále platí mimoriadna situácia, ktorú vyhlásil Krízový štáb Okresného úradu v Ružomberku 21. marca z dôvodu zvýšeného výskytu synantropných jedincov medveďa hnedého. Občanov mesta a jeho okolia prosíme o zvýšenie opatrnosti najmä v ranných a večerných hodinách vo svojom okolí.  

Na základe rozhodnutia krízového štábu je naďalej posilnená hliadková činnosť Zásahového tímu pre medveďa hnedého Štátnej ochrany prírody a policajného zboru, a to najmä v oblastiach so zvýšeným výskytom medveďa hnedého – vo Vlkolínci, na Gejdáku, v Malých Tatrách, Hrabovskej Doline a v oblasti mestských cintorínov.

V prípade, že spozorujete medveďa hnedého, je potrebné kontaktovať výlučne Políciu SR na telefónnom čísle 158. 

Mesto Ružomberok už na začiatku apríla požiadalo ružomberský Okresný úrad o o vydanie mimoriadneho povolenia lovu na nepoľovnej ploche v zmysle manuálu pre ochranný odstrel medveďa hnedého. V žiadosti sa nachádzajú rizikové oblasti prímestských častí ako napríklad Baničné, Vlkolínec, Nižné Matejkovo, Čutkovská dolina či mestský cintorín.

Viac informácií nájdete na webe Zásahového tímu pre medveďa hnedého: https://zasahovytim.sopsr.sk/. Kontakt: +421 910 658 615 (Zásahový tím Západ).

Vyhľadávanie

Pondelok 27. máj 2024
0:0:0
Online: