Ružomberský hlas
  • Pondelok 27. máj 2024
  • 0:0:0
  • Online:

ČÍTANIE+ Tretieho hosťa privítalo vo svojej relatívne krátkej histórii vo svojej náruči ružomberské hniezdo záchrany. Stalo sa tak koncom januára. „Áno, potvrdzujeme, že 29. januára o 10:12 sa našiel v Hniezde záchrany Ružomberok novorodenec. Je to veľmi milá správa. Ide o životaschopné dievčatko, ktoré vážilo 2 500 g a malo dĺžku 48 cm,“ povedala exkluzívne pre Ružomberský hlas Nikola Fejková, koordinátorka projektu Hniezdo záchrany z OZ Šanca pre nechcených.

Podľa jej slov začiatkom týždňa sa uskutočnili všetky potrebné vyšetrenia. „Ide o bežný, štandardný postup pri každom nájdenom novorodencovi, ktoré sa v hniezde záchrany nájde. Po náleze bolo dievčatko lekárom určené ako úplný novorodenec, ktorý mohol mať približne 2 hodiny. Rovnako to bolo nahlásené úradu práce, sociálnych vecí a rodiny nemocnicou.“

Iba úrady môžu podľa nej rozhodnúť o ďalšom postupe, pokiaľ sa u dievčatka nevyskytnú zdravotné komplikácie. Tým by sa proces rozhodnutia predĺžil. Ružomberské hniezdo záchrany sa nachádza na pravej strane vstupnej budovy do bývalej štátnej nemocnice na Považskej (dnes súčasť ÚVN).

Ide v poradí o tretie dieťa, nájdete v našom meste v tomto zariadení, ktoré funguje od roku 2005. „Prvé bolo v Ružomberku nájdené v januári 2013. Išlo o chlapčeka Mateja. Druhým bol chlapček Borisko nájdený vo februári v roku 2016. A teraz sa jedná o tretie dieťa, konkrétne dievčatko, ktoré meno ešte nemá. Personál nemocnice si zvykne nájdené novorodeniatko pomenovať podľa napríklad mena v kalendári, kedy sa našlo, ale toto meno nie je nikde inde zapísané. Meno je pridelené až úradnou cestou. Osud ich zaviedol na adopčnú cestu a mali by byť s najväčšou pravdepodobnosťou v adoptívnej rodine pravdepodobne s iným menom. O osude tohto dievčatka rozhodne sociálny odbor príslušného USPVaR,“ doplnila N. Fejková.

Celkovo sa na Slovensku v hniezdach záchrany už našlo 83 detí, pričom aktuálne najnovšie „ružomberské“ je 84. v poradí. „Hniezdo záchrany je poslednou možnosťou na záchranu ľudského života novorodenca v prípade, že ho matka, rodina z individuálnych dôvodov nechcú, nedokážu vychovávať. Je to záchrana pred tým, aby takéto deti napríklad boli niekde položené a mohlo by dôjsť k úmrtiu. Vieme, že takýchto prípadov sme ešte pred rokom 2004 mali desiatky. Od tohto roku sa začali pomaly otvárať Hniezda záchrany po celom Slovensku. Aby sme boli presní, občianske združenia Šanca pre nechcených realizovala projekt Hniezdo záchrany a darovacou zmluvou odovzdala do správy Hniezdo záchrany vždy danej nemocnici. Tá zabezpečuje ošetrovateľskú starostlivosť pri nájdenom novorodencovi.“

Verejnosť vždy vítala hniezdo záchrany s otvorenou náručou, pokračuje N. Fejková. Komunikácia medzi nami a nemocnicami zostala aj vzhľadom k tomu, že my tieto deti zaznamenávame a prevádzkujeme Linku Hniezda záchrany, kde vieme poskytnúť poradenstvo ženám, ktorých sa môže týkať téma nechceného tehotenstva, utajeného pôrodu a pod.

V roku 2022 sme usporiadali celoslovenské stretnutie zástupcov všetkých Hniezd záchrany, z ktorého vzišlo nové usmernenie v spolupráci s ministerstvom zdravotníctva o prísnejších kontrolách hniezd v nemocnici. V tomto usmernení je aj zopakovaná povinnosť........................

(dokončenie článku v Ružomberskom hlase č.3/2024)

(symbol ČÍTANIE+ znamená, že celý obsah príspevku môžu vidieť len predplatitelia RH, je dostupný aj v papierovom vydaní aktuálneho čísla Ružomberského hlasu)

Vyhľadávanie

Pondelok 27. máj 2024
0:0:0
Online: