Ružomberský hlas
  • Streda 24. apríl 2024
  • 0:0:0
  • Online:

Ikonická celodrevená kaplnka sv. Ondreja v Korytnici dostáva novú tvár. V uplynulých dňoch pristúpili dobrovoľníci z Občianskeho združenia Kresťanskodemokratická mládež Slovenska (KDMS) z viacerých kútov krajiny s pomocou členov Turistického oddielu Liptovská Osada k jej celkovej obnove.

„Ešte ako mladý chalan som sa v Korytnici z času na čas zastavil s otcom po vodu. Už vtedy mi do očí udrel neblahý stav objektov kúpeľov. Po rokoch som dospel k presvedčeniu, že je potrebné tento stav nejakým spôsobom zvrátiť. Voľba padla na objekt kaplnky,“ priblížil myšlienkové pochody, ktoré viedli k prácam Ján Jakubčo, podpredseda KDMS.

Najprv oslovili správcu farnosti v Liptovskej Osade Karola Karaša, pod ktorú kaplnka ako filiálka spadá. Správca bol tejto myšlienke naklonený, urobila sa peňažná zbierka, zaobstarali materiál. Finančne akciu hradí farnosť, členovia KDMS a miestne štruktúry KDH.

Začali čistením fasády a jej natretím. Taktiež vyčistili blízky kríž a jeho okolie, vymaľovali lavičky, odstránili machy a nečistoty z múrika. Obnovy sa dočkala aj veža kaplnky, ktorú tiež namaľovali, zrevitalizovali a doplnili jej ornamenty. Obkopali tiež sokel, aby stavba nevlhla.

Postupne sa novej maľovky dočkali aj okná. „Práce sme urobili počas dvoch predĺžených víkendov formou brigád. V najbližšom čase obnovíme strešnú krytinu. Pokračovať chceme aj v revitalizácii interiéru. V hre je komplexná obnova vrátane výmeny drevených častí, alebo len vymaľovanie. To uvidíme, ako sa nám podarí získať ďalšie financie či už formou zbierky alebo cez nejaký podaný grant. Chceme ukázať, že cez dobrovoľníctvo vie každý svojou troškou prispieť k skrášleniu a k zlepšeniu svojho okolia,“ poznamenal J. Jakubčo.

Ako sme v úvode spomenuli, pomocnú ruku podali aj turisti z osadského oddielu. „Jeden z dobrovoľníkov nám povedal, že sa už nemohol pozerať ako tento skvost chátra. Mládežníci teda vybavili peniaze na nátery a my turisti sme priložili ruku k dielu, veď sakrálna budova je dlhoročne takpovediac pod naším patronátom. Keďže kaplnka je situovaná pod stromami, ktoré môžu poškodiť skelet budovy, v štádiu vybavovania je ich odstránenie, prípadne orezanie. Naším spoločným cieľom je oživenie prostredia Korytnice a zachovanie kostolíka,“ dodala Božena Ochabová z turistického oddielu.

Kaplnka bola vybudovaná v roku 1859. Situovaná je v peknom zelenom prírodnom prostredí, postavili ju v čase rozmachu kúpeľov v rovnakom horskom kúpeľnom architektonickom štýle ako samotné kúpele.

Nad vchodové dvere umiestnili vyrezávanú sochu Ježiša Krista na kríži. Hlavnou časťou oltára je obraz, ktorý znázorňuje sv. Ondreja. Namaľoval ho Alexander Belopotocký. Napravo od oltára je socha Ježiša Krista, naľavo socha Matky Božej s kráľovskou korunou s dieťatkom držiacim zemeguľu. V kaplnke je desať lavíc, pred nimi je kazateľnica a obetný stôl. Blízko kaplnky sa nachádza kamenný kríž. Postavili ho v roku 1869 z vďaky ľudia, ktorí sa zo svojich chorôb vyliečili vďaka korytnickej vode.

(príspevok sme uverejnili v Ružomberskom hlase č.14/2023)

Vyhľadávanie

Streda 24. apríl 2024
0:0:0
Online: