Ružomberský hlas
  • Streda 24. apríl 2024
  • 0:0:0
  • Online:

(čítanie+) Štyristo ľudí. Toľko človečenstva podľa našich informácií v priemere denne využíva jediné spojenie medzi Hubovou a Švošovom – ponad Váh. Starú lávku tam tento mesiac nahradila nová. Pozrime sa bližšie na príbeh, ktorý si budú obyvatelia oboch dedín pamätať ešte dlho, predlho...

Starosta Švošova Milan Široň pre RH priznal, že problém novej lávky ponad Váh riešil už od svojho nástupu do funkcie v roku 2015. Písali žiadosti, spoločne so starostom Hubovej. Neúspešne. Nedostali od štátu žiadnu kladnú odpoveď napriek tomu, že začiatkom 60. rokov postavil predošlú, pôvodnú lávku, práve štát.

Rozpočet Švošova je asi 350 tisíc eur, Hubová má o čosi viac. Lávka, ktorej realizácia stála viac ako 1,8 milióna eur, by si teda vyžiadala peniaze v celkovej sume viac ako dvoch ročných rozpočtov oboch dedín.

Ľady sa pohli koncom roka 2021, kedy dostal M. Široň informáciu, že sa pripravuje vyhlásenie výzvy na cyklotrasy. Most ponad Váh, ktorý mohol byť vedený ako cyklolávka a súčasť cyklotrasy, dostal nový impulz. To už bol úrad vo Švošove v kontakte s projektantom Jozefom Reckým.

Hotovú žiadosť na danú výzvu podala obec ešte v roku 2021. Schvaľovací proces trval veľmi dlho. Až v auguste 2022 dostal Švošov odpoveď, že ich žiadosť bola schválená, získali nenávratný finančný príspevok v hodnote asi 1,4 milióna eur.

„Vždy som si myslel, že keď nám príde takáto odpoveď, mala by byť oslava. Ale v tomto prípade som vedel, že ešte nie je čo oslavovať. Tešil som sa, ale predpokladal som, že ešte s tým bude veľa problémov,“ povedal pre RH starosta. Mal pravdu. Dodávateľa, zhotoviteľa stavby tohto náročného projektu sa im nepodarilo vybrať v prvom, ani v druhom kole. „V prvom kole sme, spoločne s investorom či projektantom museli zodpovedať vyše 50 otázok uchádzačom. Medzitým plynul čas, prvé kolo verejného obstarávania sme museli zrušiť, nebola veľká šanca na úspech.“

Prakticky okamžite bolo vyhlásené druhé kolo, aj so zapracovanými odpoveďami na predošlé otázky. Kvalitnejšie pripravené verejné obstarávanie však prinieslo len dve cenové ponuky – od 1,8 do 2,5 milióna eur. „S poslancami obecného zastupiteľstva sme sa zhodli, že aj druhé kolo musíme zrušiť, nemali sme na dofinancovanie rozdielu v cenových ponukách.“

19. júla 2023 bolo napokon odovzdané stavenisko Liptovskej stavebnej spoločnosti, ktorá napokon uspela a bola s ňou podpísaná zmluva až v treťom kole verejného obstarávania. „Stále nebola žiadna oslava,“ prízvukoval M. Široň. Bol rád, že ide o firmu z nášho regiónu, pretože komunikoval s ňou pravidelne a množstvo detailov i dôležitých otázok bolo operatívne potrebné vyriešiť, aby výstavba pokračovala v rýchlom tempe.

Napríklad, problémom bola veľmi vysoká hladina Váhu. Vytvorili brod, kadiaľ mohli prechádzať stavebné mechanizmy, ale pri vysokej hladine to nebolo možné. V tomto smere si starosta aj zhotoviteľ pochvaľovali spoluprácu so Slovenským vodohospodárskym podnikom – Povodím horného Váhu, ktorý operatívne dokázal znižovať výšku hladiny tak, aby výstavba nebola ohrozená.

Podľa slov projektanta diela Jozefa Reckého, cyklolávka Švošov - Hubová je významným inžinierskym dielom v regióne. Dôležitá je hlavne s pohľadu potrieb pre obyvateľov obcí, ktoré spája. „Bola využitá zavesená oceľová lanová sústava s pylónom vysokým 27 m a rozponom mostného trámu 76 m. Hmotnosť oceľovej konštrukcie je 87 ton. Trám mostovky bol riešený ako priehradová konštrukcia aby sa minimalizoval prietok vody pri krízových výškach hladiny v koryte rieky. Konštrukcia je navrhnutá tak, aby bol v krízových situáciách možný prejazd vozidla do 3,5 tony. Podľa dostupných informácií ide konštrukciu s najväčším rozponom v tomto úseku Váhu postavenú minimálne po roku 1989. Progresom je aj použitie kompozitnej mostovky miesto klasickej oceľobetónovej. Farebné riešenie zodpovedá farbe znakov oboch obcí,“ uviedol projektant pre RH.

Ľubomír Sidor z Liptovskej stavebnej spoločnosti pripomenul, že náročné na celej výstavbe bolo to, že technické riešenie, ktoré navrhol projektant, bolo potrebné pripraviť po jednotlivých krokoch, navrhnúť vhodnú techniku a spôsob montáže. !Priestorovo sme boli veľmi ohraničení, nakoľko sa stavenisko nachádzalo medzi železničnou traťou a Váhom. V tomto koridore sme mali ešte trasu pre peších obyvateľov Hubovej Švošova. Aby starú lavicu mohli počas celej výstavby Cyklolávky používať trasu pre chodcov sme museli prekladať trikrát tak, aby sa mohli realizovať jednotlivé úkony výstavby bez ovplyvnenia okoloidúcich.“

Najťažšou a súčasne najdlhšou konštrukciou nového mosta bol spomínaný 27 m dlhý a takmer 30 t vážiaci oceľový pylón. „Ten sme z miesta výroby z...................symbol (čítanie+) znamená, že celú verziu príspevku si môžu prečítať len predplatitelia RH, alebo je dostupná aj v papierovom vydaní RH4.

Galéria

divider

Vyhľadávanie

Streda 24. apríl 2024
0:0:0
Online: