Ružomberský hlas
  • Streda 21. február 2024
  • 0:0:0
  • Online:
  • Ružomberok
  • Aktuality
  • 22. november 2023
  • 464

(čítanie+) Po tom ružomberskom sú to stovky tisíc koní denne. Tých pod kapotou... Nábrežie M. R. Štefánika v Ružomberku (úsek od nemocnice po križovatku na Supre) je jednou z najfrekventovanejších trás na Slovensku. Ministerstvo dopravy zverejnilo minulý týždeň výsledky Celoštátneho sčítania dopravy (ďalej len sčítanie) za roky 2022 a 2023. Z nich vyplýva, že Ružomberok je po Bratislave mestom s najväčšou frekvenciou dopravy, priemerného počtu áut, ktoré územím prejdú za deň.

Konkrétne. Štefánikovým nábrežím prejde podľa sčítania denne takmer 30 tisíc vozidiel (29 580) – v mieste pri križovatke s pešou zónou na Mostovej. Ide o úsek, ktorým prechádzajú autá dvoch ciest európskeho významu (I/18 aj I/59), kde sa na vyše kilometrovej trase križujú komunikácie sever-juh aj východ-západ.

V roku 2015, kedy sa podobné sčítanie realizovalo tiež, prešlo spomínanou trasou denne 24 900 vozidiel. Nárast je teda evidentný a zrejmý, predstavuje takmer päťtisíc áut v priemere za deň.

Pre porovnanie. Najfrekventovanejšou cestou v Dolnom Kubíne je kratučký úsek pred kruhovým objazdom, kadiaľ denne prejde 20 235 áut. Ostatné trasy hlavných ciest v meste vykazujú násobne nižšie hodnoty od sedemtisíc po 14 500.

Liptovský Mikuláš. Najviac vozidiel uvádza sčítanie na Ulici 1. mája, kde v úseku pri benzínke Shell namerali 24 361 áut, inde sú údaje rovnako nižšie, od tritisíc po 21 tisíc, pričom je nutné spomenúť, že toto mesto nemá žiadnu križovatku dvoch ciest prvej triedy či medzinárodného významu.

A ako sú na tom podľa sčítania ostatné úseky hlavných ciest v Ružomberku? Vykazujú rovnako vysoké hodnoty denných prejazdov. Hlavnou cestou I/18 pri papierňach prejde denne 25 753 áut, na Žilinskej ceste je to vyše 18 tisíc vozidiel a na Bystrickej ceste (I/59) do 20 tisíc áut.

Celoštátne sčítanie dopravy bolo realizované v období rokov 2022 a 2023 na celkovom počte 2 752 sčítacích profilov situovaných na diaľniciach, rýchlostných cestách, cestách I. a II. triedy a časti ciest III. triedy, uvádza Slovenská správa ciest.

„Nebolo vykonané v pôvodne plánovanom termíne t.j. v roku 2020 z dôvodu pandémie Covid-19. V porovnaní s predchádzajúcimi sčítaniami došlo k zmene spôsobu zaznamenávania údajov prostredníctvom špeciálne vytvorenej aplikácie inštalovanej na mobilných zariadeniach sčítačov, ktorá umožňovala výrazné zefektívnenie procesu spracovania údajov ako aj vyššiu úroveň kontroly kvality zberu údajov. Spracovateľom sčítania bol Výskumný ústav dopravný, a.s. Žilina,“ konštatujú štátni cestári.

Ministerstvo dopravy dodáva, že sčítanie prinieslo viaceré zaujímavé výsledky. „Tradične najvyťaženejším úsekom na Slovensku ostala časť bratislavského obchvatu medzi križovatkami Gagarinova a Galvaniho s viac ako 100 000 vozidlami denne. Veľmi vysoké dopravné intenzity vykazujú aj mestá, okolo ktorých ešte nie je dobudovaná D1 ako Ružomberok a Žilina či Kysucké Nové Mesto s chýbajúcou D3. Celoštátne sčítanie dopravy a aktuálne dopravné dáta, ktoré z neho vyplývajú nám pomôžu lepšie určiť, ktoré úseky ciest musia byť prednostne vybudované.“

Žilinský Výskumný úrad dopravný informuje, že „výstupy sčítania pre cesty medzinárodného významu sú súčasťou celoeurópskeho sčítania cestnej dopravy (E-Road Traffic Census), organizovaného Európskou hospodárskou komisiou pri Organizácii spojených národov v Ženeve a medzinárodnou organizáciou Eurostat v Bruseli.“

Na znečisťovaní ovzdušia v Ružomberku sa hlavnou mierou pritom podieľa hlavne doprava. Vyplýva to z komplexne spracovanej štúdie o zisťovaní zdrojov znečistenia mesta, ktorú pre radnicu v roku.................................. (dokončenie článku v RH22/2023)

(+) - čítanie plus. Tento symbol znamená, že celú verziu príspevku si môžete prečítať len v papierovom vydaní Ružomberského hlasu (22/2023).

Galéria

divider

Vyhľadávanie

Streda 21. február 2024
0:0:0
Online: