Ružomberský hlas
  • Streda 24. apríl 2024
  • 0:0:0
  • Online:
  • Ružomberok
  • Aktuality
  • 3. november 2023
  • 6806

19. schôdza Vlády SR, ktorá sa uskutočnila v stredu 11. októbra 2023, priniesla dobré správy pre Okres Ružomberok i mesto samotné. Vláda súhlasila so zmenou účelu použitia nevyčerpaných kapitálových výdavkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov kapitoly Ministerstva dopravy Slovenskej republiky. Účel použitia výdavkov z minulých rokov môže zmeniť len vláda SR.

Okrem iných bolo odsúhlasených 13 992 355,89 eur na financovanie projektu D1 Hubová – Ivachnová II. fáza, z dôvodu akcelerácie výkonov na predmetnom projekte. „Investičný plán Národnej diaľničnej spoločnosti na rok 2023, vzhľadom na aktuálny stav na stavbe D1 Hubová–Ivachnová II. fáza, nepredpokladal tak výrazné čerpanie výdavkov, k akému vzhľadom na významný postup stavebných prác prišlo,“ uvádza schválený vládny materiál, v ktorom je tiež uvedené, že v súčasnosti sa realizujú stabilitné opatrenia F – ochrana estakády realizovanej v rámci SO 101-00 v katastrálnom území Liskovej.

„Na stavbe boli zahájené práce na stabilitných opatreniach H, ktoré ochraňujú ďalšie časti diaľnice pred zosuvmi. Intenzívne sú aj práce v tuneli, najmä na budovaní sekundárneho ostenia a odvodnení tunela. Realizujú sa práce na konštrukčných vrstvách vozovky na viacerých častiach úseku diaľnice. Finančné prostriedky budú teda použité na dofinancovanie významného stavebného progresu v roku 2023,“ znie v materiáli.

Vláda vyčlenila aj 10 miliónov eur na veľkoplošné opravy ciest I. triedy (tie sú majetkom štátu – pozn. autora). V zozname veľkoplošných opráv, ktoré sa z tohto balíka budú financovať, sme našli aj Ružomberok. Slovenská správa ciest bude mať k dispozícii aj 1 037 628,84 eur na veľkoplošnú opravu cesty I/59 v Ružomberku. Presnejšie pôjde o úsek južne od križovatky pri Supre (Bystrická cesta).

Vyhľadávanie

Streda 24. apríl 2024
0:0:0
Online: