Ružomberský hlas
  • Pondelok 27. máj 2024
  • 0:0:0
  • Online:
  • Ružomberok
  • Aktuality
  • 11. september 2023
  • 433

Začiatkom augusta osadili nové dopravné značky na hlavnej ceste pri Černovej, zakazujúce odbočiť to tejto mestskej časti pre tranzitnú dopravu. Je streda, krátko po 11:00. Ideme autom po Makovického od galérie, cez Klačno do Černovej. Deň po osadení dopravných značiek o zákaze odbočenia z hlavnej cesty I/18 do tejto mestskej časti (pri Ranči, Camine, aj do Hrboltovej) sa vydávame na tvár miesta zistiť, aká je situácia.

Po trase, ktorou si stovky, tisícky áut z hlavnej cesty cez Černovú, popri Klačne a cez mesto skracovali cestu, ak boli pred Ružomberkom kolóny.

Po Makovického je doprava pokojná. Áut pomenej, oproti nám idú väčšinou ružomberské ešpézetky. Len zopár „cezpoľných“, jedno aut s rakúskou a ďalšie s českou ŠPZ, ale tie mohli ísť aj z Hrabova.

Aj pod Klačnom je pokoj. Smerujeme do Černovej, po Novej, Černovských martýrov, okolo kostola až na Priehradku. Odtiaľ je totiž krásny výhľad na dlhý úsek hlavnej cesty I/18 popri Váhu, ČOV Hrboltová...

Zastavujeme, vystupujeme z auta. Kolóny nikde. Autá plynulo prechádzajú a je ich tiež pomenej. Áno, máte pravdu, je streda pred obedom, iné to možno bude v piatok, nedeľu či pondelok.

Otáčame sa a cez Ulicu Andreja Hlinku a Pri Váhu sa pri benzínke napájame na hlavnú cestu. Znovu, bez kolón, ihneď. Po 50 metroch odbočujeme doprava, kde už vidíme dve nové dopravné značky.

Najprv zákaz odbočenia pre tranzit, a potom, za križovatkou pri autobusovej zastávke, zákaz vjazdu pre tranzit. Kolóna od semaforov pri KU už siaha takmer po križovatku pri Camine.

Nikde žiadna policajná hliadka. Sme na Čutkovskej, kadiaľ si (doposiaľ?) vodiči najčastejšie skracovali cestu, ak bola hlavná kvôli kolónam ťažko prejazdná.

Aj tu je pokoj. Z hlavnej len sem-tam odbočí nejaké auto, väčšinou s ružomberskou ŠPZ. Ale za 5 minút sme spozorovali aj niekoľko cezpoľných, aj s cudzími ešpézetkami.

Pokračujeme popod Klačno a cez Makovického sa vraciame späť. Policajné hliadky sme nestretli, doprava bola všade plynulá, no znovu pripomíname, išli sme v stredu pred obedom.

Čo sa vlastne udialo? V utorok boli osadené na troch miestach hlavnej cesty I/18 v smere zo Žiliny do Ružomberka tri nové dopravné značky. Na križovatke pri moteli Ranč a ČOV Hrboltová a pri reštaurácii Camino – zákaz odbočenia pre tranzit (a následne zákaz vjazdu pre tranzit).

Vysvetľuje Vladimír Miškovčík, hovorca mesta Ružomberok. „Účelom zmeny, ktorá vstúpila do platnosti, je zvýšenie bezpečnosti na cestách a uliciach najmä v Černovej a Hrboltovej, ktoré dlhodobo ohrozuje tranzitná doprava. Motorovým vozidlám, ktoré nemajú cieľ cesty v danej lokalite, trvalé dopravné značenie nedovoľuje prejazd (tranzit) na miestnych cestách Račkov, Potočná, Pri Váhu, Čutkovská. Dodržiavanie nového dopravného značenia budú kontrolovať posilnené policajné hliadky.

Prehustená doprava je podľa neho veľký problém nielen pre ulice Černovej a Hrboltovej, pretože si vodiči cez tieto lokality skracujú cestu kvôli kolónam na hlavných trasách. „Spôsobuje to dopravné vyťaženie, hluk, prach, mnohé autá navyše nerešpektujú najvyššiu povolenú rýchlosť, kvôli čomu prestávali byť ulice mestských častí bezpečné,“ doplnil Miškovčík.

Primátora Ľubomíra Kubáňa teší, že sa podarilo začať a aj dotiahnuť do konca zmeny, ktoré, ako na radnici veria, pomôžu upokojiť zlú dopravnú situáciu, predovšetkým v Černovej. „Dôvodom umiestnenia trvalého dopravného značenia je usmernenie tranzitnej dopravy mimo naše miestne cesty. Ide nám predovšetkým o bezpečnosť detí, ktoré tam navštevujú školu, ale aj obyvateľov, z ktorých niektorí už mali problém vôbec vyjsť z domov bez toho, aby sa museli vyhýbať tranzitujúcim autám,“ povedal.

Podľa slov hovorcu radnice začalo mesto riešiť túto tému v spolupráci s poslancom MsZ za Černovú Martinom Papčom na verejnom hovore začiatkom mája. O tom sme vás v Ružomberskom hlase informovali.

„Neskôr sa uskutočnilo niekoľko pracovných stretnutí k zlej dopravnej situácii, napríklad aj za osobnej účasti riaditeľa odboru dopravnej polície Prezídia Policajného zboru Tomáša Vrábela, zamestnancov kompetentných oddelení mestského úradu, zástupcov krajskej a okresnej dopravnej polície, mestskej polície, správy ciest, obyvateľov i miestnych podnikateľov,“ dodáva Vladimír Miškovčík.

Každá zmena, aj táto, bude mať svojich priaznivcov, aj odporcov, pripomína primátor Ľubomír Kubáň. Vzápätí tejto svoj postoj rozvádza: „Ideálne riešenie neexistuje, existuje iba riešenie, ktoré chráni bezpečnosť občanov, preto sa zmeny dejú a preto sa dejú teraz. Uvedomujeme si zároveň, že komplikovanú dopravnú situáciu v Ružomberku vyrieši definitívne až obchvat, no kým je „hudbou budúcnosti“ musíme prinášať také opatrenia, ktoré dokážu odľahčiť aktuálnu prepustenú dopravu v meste i našich mestských častiach.”

Pri dopravných značkách, zakazujúcich vjazd tzv. tranzitu, však nastáva ešte jeden problém, a tým je nejednoznačnosť zákonnej úpravy. Kým na jednej strane zákon o cestnej premávke v jednom z troch bodov povoľuje vjazd „tým vozidlám, ktoré sú oslobodené od platby mýta“ (rozumej predovšetkým nákladné autá, kamióny), v druhom bode uvádza, že vjazd sa povoľuje vozidlu, „ktorého cieľ jazdy je dosiahnuteľný len cestou, na ktorú sa vzťahuje zákaz vjazdu, alebo len prostredníctvom cesty, na ktorú sa vzťahuje zákaz vjazdu.“

Pre úplnosť treba dodať, že vjazd majú povolený aj vozidlá autoškoly „pri výcviku, skúške alebo preskúšaní,“ ale k tomu sa vrátime neskôr.

Práve kvôli nejasnému výkladu zákona sme o vysvetlenie požiadali políciu. Zaujímalo nás, či môžu do Černovej z hlavnej cesty odbočiť Ružomberčania, keďže podľa logiky veci „netranzitujú“ mestom, ale majú v ňom „cieľ svojej cesty“.

Odpovedala nám hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline Zuzana Šefčíková. Jej stanovisko uvádzame v plnom znení: „Podľa významu dodatkovej tabuľky „tranzit“, nemôže ani obyvateľ s trvalým pobytom v Ružomberku odbočiť do komunikácie so zákazovou značkou, nakoľko jeho cieľ jazdy je dosiahnuteľný inou cestou.“

Preložené do laickej reči to zrejme znamená, že do Černovej (napríklad na Čutkovskej, pri Camine) by nemohol odbočiť nikto, ani obyvatelia ulice, keďže nejde o jednosmerku, a teda aj tam sa dá dostať „inou cestou“, napríklad popri KU a cez Klačno.

Majiteľ ružomberskej autoškoly Roman Podskuba si myslí, že vodiči si nemôžu cez uvedený úsek skracovať cestu. „Môžu tadiaľ ísť, iba ak v danom úseku majú cieľ jazdy (napr. návšteva pizzerie Camino, reštaurácie Koliba u dobrého pastiera, turistika a iné aktivity v Čutkovskej doline, fitness California, príbuzných, privezenie detí do škôlky v Černovej, či do školy Klačno, príchod do zamestnania, zásobovanie, bydlisko, nakupovanie a pod.).“

Pre Ružomberský hlas povedal, že „vyhláška nehovorí nič o trvalom pobyte v danom meste, preto, podľa môjho názoru, platí pre všetkých obyvateľov Ružomberka, ktorí nespĺňajú vyššie spomenuté podmienky. Význam dodatkovej tabuľky teda nemôžeme chápať v bežnom slova zmysle slova tranzit – priechod, prejazd, preprava cez územie iného štátu … Ak by sme totiž, čisto hypoteticky, uvažovali o tom, že všetci vodiči, prechádzajúci daným úsekom by mali trvalý pobyt v Ružomberku, tak by sa stratil zmysel daného dopravného značenia, lebo frekvencia prejazdu vozidiel by sa nezmenila.“

Danou lokalitou jazdí R. Podskuba denne. Domnieva sa, že postihovaní by mali byť hlavne vodiči nákladných vozidiel a všetci ostatní, ktorí nemajú nič spoločné s návštevou Ružomberka. Podľa neho by polícia nemala pokutovať vodiča, ktorý ide touto trasou napríklad do Hrabova, pretože na naše mesto nebude spomínať v dobrom, a viackrát sem už nemusí prísť.

„Všetko je však na zvážení kompetentných,“ zakončil svoju reakciu pre RH. V podobnom duchu sa vyjadrili aj ďalší majitelia ružomberských autoškôl, ktorí detailne poznajú nielen situáciu na opisovaných miestach, ale majú tiež podrobne naštudované príslušné zákony a vyhlášky.

Ako je už z napísaného jasné, problematickým je hlavne určenie, význam, ale aj aplikácia slova tranzit, a jeho zákonné ustanovenia a pravidlá. Logika hovorí, že ak mestom len prechádzam, rozhodne by som nemal a nemohol na týchto miestach odbočiť a skrátiť si tak cestu Ružomberkom. Ak však bývam v meste, mám tu trvalý pobyt, je to prinajmenšom sporné, pretože práve mesto je cieľom mojej cesty.

Kde sa však viem, môžem dostať aj inou cestou...

Podľa redakčných zistení a informácií však môžu byť pokojní predovšetkým a najmä obyvatelia mestskej časti Černová. Ich by sa totiž nemali týkať žiadne represie za odbočenie pri Ranči, alebo Camine.

Všetkým, zvlášť skúseným vodičom a ostatným inteligentným ľuďom je jasné, že tento problém v konečnom dôsledku – raz a zrejme navždy – vyrieši až dostavba diaľnice pri Ružomberku. Tej diaľnice, ktorá už mala byť hotová a sprejazdnená snáď aj pred rokom 2000.

Aktuálny termín dokončenia diaľničného úseku D1 Hubová-Ivachnová, v rámci ktorého je aj obchvat Ružomberka, je stanovený pod niekoľkých posunoch na záver budúceho roka. Diaľnica sa stavia, napreduje, a možno naozaj na budúcoročné Vianoce už na túto tému zabudneme.

Alebo nie?

(príspevok sme uverejnili v Ružomberskom hlase č.16/2023. Aktuálne informácie s vysvetlením mesta, pre koho zákaz odbočenia neplatí, nájdete v RH17, ktorý je aktuálne v predaji)

Galéria

divider

Vyhľadávanie

Pondelok 27. máj 2024
0:0:0
Online: