Ružomberský hlas
  • Pondelok 15. júl 2024
  • 0:0:0
  • Online:

Milan Šlávka je nielen dlhoročným mestským poslancom a riaditeľom spoločnosti Mestské lesy Ružomberok, ale aj vyštudovaným lesným inžinierom. Problematike stavu populácie medveďa hnedého sa venuje intenzívne a dlhodobo, a aj preto sme ho oslovili opäť.

Ministerstvo sa odvoláva na výsledky štúdie početnosti medveďa hnedého. Môžete nám tento proces a túto tému objasniť?

 „Na výsledky štúdie početnosti medveďov na Slovensku, ktorú realizovala Karlova univerzita sme asi všetci zvedaví, ale obávam sa, že nám prinesie podhodnotené a nereálne čísla. Pôvodne bol zazmluvnený zber 6 900 vzoriek medvedieho trusu, ich zber bol predčasne ukončený a analyzuje sa len 2 000 vzoriek. Verejnosti nie je vôbec známa metodika ako, kde a na akej veľkej ploche sa vzorky odoberali, na základe akých kritérií sa zberové lokality zvolili a na základe čoho je možné tvrdiť, že sa podchytili vzorky od všetkých medveďov. Konkrétne na území, ktoré obhospodarujú Mestské lesy vôbec nevieme, či takýto zber vôbec prebehol, nikto nás nekontaktoval a pritom o pohybe medveďov majú najviac vedomostí naši lesníci, ktorí sa tu dennodenne pohybujú. Pýtal som sa aj hospodárov iných poľovných združení v okrese, nikto o žiadnom zbere a výskume v ich revíroch nevie. Takže z verejných zdrojov sme zrejme vyhodili ďalších 400 000 eur (toľko výskum stojí) a výsledkom budú zrejme účelovo objednané a podhodnotené čísla.“

Odpoveď hovorcu envirorezortu o „nemožnosti“ udelenia výnimky na reguláciu medveďa nás, takpovediac, prekvapila. Sú to totiž krajiny v Európe, a nie je ich málo, ktoré o ňu požiadali a dostali ju...

 „Odpoveď hovorcu o výnimke pri regulácii počtu populácie medveďov názorne ukazuje, prečo na Slovensko tak tragicky klesá podpora EÚ a ako k tomuto poklesu prispievajú naši úradníci: Výnimka nie je možná a tým to pre nás hasne - načo sa tým budem zapodievať, vyhovoríme sa na EÚ. Znovu zopakujem: uvedenú výnimku dostali Švédsko, Fínsko, Slovinsko, Chorvátsko, Estónsko. Pre Rumunsko je dočasne pozastavená, ale tiež ju malo a po doriešení určitých záležitostí ju aj mať bude. Takúto výnimku samozrejme treba vyrokovať, podložiť argumentmi (ktorých v prípade SR nie je málo) a požiadať o ňu, jednoducho byť aktívny. Zodpovední bratislavskí úradníci zo MŽP sa tomu vyhýbajú. Takéto rokovania nikdy nevyvolali a o takúto výnimku nikdy nepožiadali. Všetko sa dá vyrokovať, v Bruseli nesedia hlupáci a hlupákov netreba robiť ani z občanov SR."

(príspevok sme uverejnili v Ružomberskom hlase č.14/2023)

Vyhľadávanie

Pondelok 15. júl 2024
0:0:0
Online: