Ružomberský hlas
  • Sobota 22. jún 2024
  • 0:0:0
  • Online:

1964-1986. Dlhých 22 rokov stál na čele Ružomberka. V tom čase sa jeho funkcia nazývala „predseda Mestského národného výboru“ (MsNV). On ju zastával čestne, dôstojne a s pokorou. Karol Vály st. Aj podľa slov mnohých svedkov z radov jeho spolupracovníkov, vrstovníkov, známych, to bol skromný a nekonfliktný človek. Áno, aj v tej dobe žili a pôsobili vo významných funkciách ľudia, ktorí svoje postavenie nezneužívali vo svoj prospech. On rozhodne patril medzi nich.

Narodil sa v Dobšinej 27. júna 1923. Ako prostredný z troch bratov. V roku 1943 po absolvovaní obchodnej školy, si našiel prácu v Ružomberku v bývalých bavlnárskych závodoch. V roku 1950 sa zosobášil s Máriou, rod. Obtulovičovou. V manželskom zväzku s ňou zotrval 58 rokov, až do svojej smrti v roku 2008. V roku 1957 vstúpil do štátnej služby. Stal sa tajomníkom Mestského národného výboru v Ružomberku.

Podľa dostupných materiálov pôsobilo vo vrcholových funkciách mesta v období 1848-2006 spolu 31 richtárov, starostov, predsedov či primátorov. Ani jeden z nich nebol na svojej pozícii tak dlho, ako Karol Vály st. „Krátko po politickom odňatí výsad okresného mesta Ružomberku pôsobil ako predseda MsNV 22 rokov, 5 celých volebných období. Až do svojho odchodu na zaslúžený odpočinok. Mesto v tomto čase, napriek politickej nepriazni nestagnovalo. Vybudovalo sa napríklad sídlisko Veľký Polík, ale aj Stred, Roveň, Baničné, rozpracované bolo Klačno,“ povedal pre RH jeho syn, Karol Vály ml.

Ako pokračoval, počas pôsobenia jeho otca vo vrcholnej pozícii mesta sa pripravili a vybudovali aj zoskupenia rodinných domov Pod Skalami, na bývalej Švermovej, Satelity či Baničné, ako aj ďalšie desiatky objektov individuálnej bytovej výstavby. Rovnako uzrela svetlo sveta kabínková lanovka z Hrabova na Malinné Brdo, hotel Hrabovo, hotel Malina, plaváreň, zimný štadión, ako aj mnohé telocvične, základné školy, bol podporovaný priemysel a jeho rozvoj v BZVIL (Bavlnárske závody V. I. Lenina) či SCP.

Ružomberok aj z pozície vtedajšieho vedenia radnice na čele s Karolom Válym mal fungujúce, alebo novozaložené podniky, organizácie ako Oceľové konštrukcie, Benzina, Umelecké remeslá, Tehelne, Pozemné stavby, Doprastav, Kovoprojekta, Stavprojekt, Celprojekt, Fatran, Interhotely, Mestské lesy, ČOV, Mäsokombinát a mnohé iné. „Veľká väčšina z nich zanikla, a ostala už len v nostalgických spomienkach starších pamätníkov,“ dopĺňa K. Vály ml. Zároveň vraví, že za spomenuté sa patrí poďakovať (na tú dobu) úzkemu okruhu jeho spolupracovníkov, čo vtedajší predseda MNV zakaždým pripomínal.

Karol Vály st. má veľký podiel aj na vzniku novín, ktoré práve držíte v ruke. Písal sa totiž rok 1968, kedy si mesto Ružomberok (pod jeho vedením) veľkolepými oslavami pripomínalo 650. výročie udelenia mestských výsad. Ružomberský hlas, ktorého historicky prvé číslo vyšlo 27. 2. 1968, vychádzal vtedy s podtitulom, viažucim sa práve k tejto udalosti - „časopis komisie osláv pri MsNV Ružomberok“.

„V jeho slovách a vyjadreniach nikdy nezaznelo – ja som zariadil, ja som sa stretol, mojou zásluhou. Vždy to bol kolektív. My sme...“ Podľa slov K. Vályho ml. jeho otec vo funkcii sobášil, pochovával, vítal nových obyvateľov mesta. Zároveň bol aj predsedom Telovýchovej jednoty pri BZVIL, ktorá zastrešovala 15 športových kolektívov, ktoré úspešne propagovali mesto Ružomberok.

A práve pri jeho pôsobení ako predsedu TJ sa na chvíľku pristavíme. Slovo dáme Františkovi Dianovi, známemu pedagógovi, historikovi, novinárovi, dlhoročnému spolupracovníkovi Ružomberského hlasu, ktorý si na Karola Vályho st. spomína takto:

 „Zaužívalo sa vravievať „zíde z očí, zíde z mysle“. Nie vždy tomu tak musí byť. Spomienka na bývalého predsedu MsNV v Ružomberku a v tom čase i predsedu najväčšej telovýchovnej jednoty v Liptove – TJ BZVIL Karola Vályho, mi ostáva stále v pamäti. Stretávali sme sa pravidelne v jeden pondelok v mesiaci na zasadnutí výboru telovýchovnej jednoty. V zafajčenej zasadačke na štadióne, dnes už neexistujúcej starej tribúny, sme hodiny presedeli nad riešením problémov, týkajúcich sa celej telovýchovnej jednoty. Schôdzu výboru vždy viedol s prehľadom, bez zbytočných rečí a komentovania, pripravený a zoznámený s prerokovávanou problematikou. Uznával argumenty ostatných, nepotrpel si na presadzovanie vlastných názorov. Bol priamy, ale nekonfliktný, majúci nadhľad na mnohými, aj ťažko riešiteľnými situáciami. Vo vzťahu nielen ku mne bol priateľský, empatický a psychicky mi pomohol aj v ťažkom období môjho života. Spomienky na neho mi naveky ostanú v pamäti.“

 Po odchode na dôchodok ešte stihol pôsobiť vo funkcii predsedu záhradkárov z ZO Rozkvet v Ružomberku. „Skromný a pokorný človek. Taký bol, takého si ho pamätám. Pred tromi dňami sme si pripomenuli 100. výročie jeho narodenia. Bol jedným z nás, a predsa trochu iný,“ uzavrel spomienku na otca Karol Vály ml.

 Najdlhšie pôsobiaci šéf ružomberskej radnice zomrel 11. novembra 2008 vo veku 85 rokov.

(príspevok sme uverejnili v Ružomberskom hlase č.13/2023)

Vyhľadávanie

Sobota 22. jún 2024
0:0:0
Online: