Ružomberský hlas
  • Utorok 26. september 2023
  • 0:0:0
  • Online:

Kultúrny dom Andreja Hlinku, pod ktorý patrí ako jedno zo stredísk aj Ružomberský hlas, má nového riaditeľa. Pri tejto príležitosti by sme však chceli venovať niekoľko redakčných riadkov tomu odchádzajúcemu, Jánovi Pavlíkovi, ktorý šéfoval spoločnosti 8 predchádzajúcich rokov.

Riaditeľ za celé spomínané obdobie Ružomberský hlas a jeho redakciu podporoval, vychádzal nám v ústrety v rôznych praktických oblastiach - technickej, materiálnej, ale aj v osobnej – vedel si redakciu zastať, ak to bolo niekedy potrebné, a vždy s nami ľudsky komunikoval. Pri riešení akýchkoľvek problémov alebo otázok, ktoré sa pri každej práci bežne vyskytnú, spoločne s nami v pokoji nachádzal konštruktívne a dobré riešenia.

Tiež si ceníme, že pokiaľ ide o redakčnú prácu, nikdy do nej vopred nezasahoval. Dokázal počúvať a akceptovať aj naše argumenty v situáciách, ktoré táto práca priniesla. V bežných, ale aj v tých zložitejších. Redakcii za celé svoje 8-ročné pôsobenie dôveroval a spolupráca s ním bola pre redakciu nielen príjemná, ale aj prínosná. A práve to je pre akékoľvek médium veľkým prínosom, ak môže pracovať slobodne. Je to dôležité nielen pre pracovníkov redakcie, ale aj pre (v prípade Ružomberského hlasu) čitateľov. Jednou z jeho vzácnych vlastností ako riaditeľa bolo aj to, že sa odmietal zapodievať nepodstatnými záležitosťami a šetril tak svojím aj naším časom, niekedy aj nervami. Pri (nielen) redaktorskej práci je totiž úplne normálne, že sa vyskytnú „pseudoproblémy“ z vonkajšieho prostredia, ktoré v konečnom dôsledku nemá zmysel dopodrobna analyzovať. No napriek tomu, že do procesu redakčnej práce pred vydaním čísla nevstupoval, vždy sa o ňu intenzívne zaujímal. Jednoznačne mu záležalo na výsledku roboty celej redakcie a bol k nám za každých okolností spravodlivo kritický.

Za toto všetko sme odchádzajúcemu riaditeľovi Jánovi Pavlíkovi vďační a do ďalšieho obdobia jeho života mu prajeme najmä veľa zdravia, odvahy, ale zároveň aj radosti z toho, čo ho - už bez pracovných povinností - v osobnom živote čaká.

Rozsiahly rozhovor s riaditeľom Jánom Pavlíkom uverejňujeme v Ružomberskom hlase č.14, ktoré vyšlo 14. júla.

Vyhľadávanie

Utorok 26. september 2023
0:0:0
Online: