Ružomberský hlas
  • Utorok 16. júl 2024
  • 0:0:0
  • Online:

RUŽOMBEROK (Michal Domenik, foto archív Jaroslava Magu) - Spojenie kardinál Jozef Tomko a Ružomberok je veľmi úzko späté. Významná osobnosť zomrela v pondelok 8. augusta v Ríme. Verejnosť sa v pondelok 8. augusta dozvedela smutnú správu. V Ríme vo veku 98 rokov zomrel jediný slovenský kardinál, Jozef Tomko. Človek, ktorý v nedávnej minulosti dlhé roky zastával viacero mimoriadne významných funkcií a vo Vatikáne mal obrovskú zodpovednosť.
Táto významná osobnosť sa zapísala aj do dejín Ružomberka. Viackrát a zásadným spôsobom. Napríklad 5. júla 1991 v našom meste odhalil pamätnú tabuľu prelátovi Štefanovi Náhalkovi, o čom sme vtedy v RH takto písali.
„Tento deň má nesmierny význam pre mesto, ale aj pre pamäť národa. Misijná cesta prvého slovenského kardinála po Slovensku, keď jeho samozrejmou zastávkou bolo Hlinkovo mesto, ešte len zhodnotia opatrne zvažujúce, no nekompromisne argumentujúce dejiny.“
Autor týchto riadkov, vtedajší šéfredaktor RH Radislav Kendera, ďalej napísal: „Jozef kardinál Tomko s biskupmi Dominikom Hrušovským, Andrejom Grutkom a ďalšími, ktorí boli svetlom pre národ v dobe nedávneho temna, sa vrátili do mesta, pretrvávajúceho v ich mysliach a srdciach. Bolo pre nich svetlom národa v dobe, keď žili vo svojej otčine a tento ich pocit umocnil život v exile. Nie pre nostalgiu, ale pre význam Ružomberka pre národ vo všetkých smeroch ľudskej činnosti.“
„Vďaka ti, Ružomberok“ – musel prísť verejne povedať Jozef kardinál Tomko a biskup Dominik Hrušovský z exilu. Vďaka vám, veľkí synovia malého národa, že ste prišli a posvietili. Vďaka, že vašim i našim úmyslom bolo otvoriť oči. Vďaka vám za vďaku – zakončil svoj príspevok R. Kendera (Ružomberský hlas č.15/1991).
Teraz, po správe o úmrtí kardinála Tomka, sme sa s R. Kenderom znovu spojili. Okrem iného nám povedal: „Keď som sa vo funkcii viceprimátora Ružomberka stretol so sochárom a medailérom Williamom Schifferom, žijúcim v Paríži a rozprávali sme o naštartovaní kultúry na Slovensku i v Ružomberku, bolo len ťažko predpokladať, že vznikne veľmi plodná vzájomná spolupráca. Začali sme rozprávať aj o mnohých osobnostiach, ktoré museli emigrovať za éry socializmu, ale Slovensku resp. Ružomberku robili dobré meno v zahraničí. K týmto osobnostiam patril aj ThDr. Štefan Náhalka, ktorý pôsobil v Ružomberku.“
Ako ďalej hovorí, z debaty vznikol konsenzus, že by bolo vhodné v meste po ňom pomenovať ulicu a zrealizovať na jeho počesť pamätník. „Maestro ponúkol grátis jeho bronzový reliéf a návrh pämatníka pomohli vytvoriť majstri J. Kudlička a P. Rusko. Pri debate bol prítomný Schifferov tajomník z Trnavy, Dr. Ľ. Javorka a Dr. J. Rydlo. O umiestnení sa dlho rozprávalo a Schiffer nás presvedčil, aby to bol umiestnený priamo na ulici (ako to býva v Paríži), že to vychováva ľudí. Tak sa aj stalo. J. Rydlo prisľúbil na odhalení a sprievodnej slávnostnej svätej omši účasť viacerých slovenských a českých biskupov a hlavne Jozefa kardinála Tomku. Nikto jeho príchodu neveril. Začali sa diplomatické hry a všetko naplánované sa splnilo. Málokto tu vtedy chápal význam osobnosti Š. Náhalku pre slovenský svet v zahraničí. Keby mohli, prišli by všetci. Bolo to úžasné. Vytvorili sme aj bohatý sprievodný program slávnosti – seminár v galérii za účasti spomenutých hostí, podpredsedu SNR Jána Klepáča, rodákov v krojoch z Liptovskej Tepličky...“
„Jozef kardinál Tomko vždy fandil Ružomberku. Významnú úlohu zohral pri vzniku Katolíckej univerzity, KU mu udelila čestný doktorát a všetky ocenenia, ktoré je možné získať. Mal – aj s kardinálom Dzivišom – prísť aj na 20. výročie založenia, ale pandémia všetko prekazila,“ uzavrel rozprávanie R. Kendera.
Osobnosť kardinála Jozefa Tomka je úzko spätá aj s Katolíckou univerzitou v Ružomberku. Škola to pripomenula tento týždeň v správe na svojej webstránke ku.sk. Za jeho podporu mu boli udelené viaceré ocenenia, napríklad za zásluhy o vznik KU v roku 2004, titul „doctor honoris causa“ (2006) či zlatá medaila KU (2009) pri príležitosti životného jubilea. Svoje miesto má aj v Univerzitnej knižnici KU, kde je po ňom pomenované Námestie. Jeho úprimný vzťah k ružomberskej univerzite vyjadril aj počas bohoslužby v rímskej Bazilike Santa Maria Maggiore v utorok 18. mája 2010, kde sa prihovoril účastníkom ďakovnej púte KU: „Pod tým menom ste jediná univerzita na Slovensku, ktorá môže zviditeľniť našu vlasť v tejto celosvetovej rodine, a to vďaka katolíckej orientácii, ktorú vám dáva viera. Chráňte si toto privilégium!”...................
---------------------------
(celý článok si môžete prečítať v Ružomberskom hlase č.16/2022)

Vyhľadávanie

Utorok 16. júl 2024
0:0:0
Online: