Ružomberský hlas
  • Utorok 5. december 2023
  • 0:0:0
  • Online:

RUŽOMBEROK (Michal Domenik, foto archív A.S.) - „Mnohí sa ma pýtajú, prečo sa na záverečnú etapu rekonštrukcie čakalo 4 roky,“ hovorí poslankyňa MsZ za Rybárpole Adriana Stolárová. Takmer po 60 rokoch sme sa konečne dočkali, začala svoje rozprávanie o rekonštrukcii Horskej ulice s výdychom a citeľnou úľavou v hlase poslankyňa mestského zastupiteľstva za obvod Rybárpole Adriana Stolárová.
Pre Ružomberský hlas pokračovala informáciou, že druhý júlový týždeň sa podarilo zrekonštruovať spomenutú ulicu. Realizáciu mala na starosti spoločnosť Janex, ktorý vyhrala verejné obstarávanie na túto zákazku.
„Pred štyrmi rokmi som ako poslankyňa za Rybárpole, kam patrí aj Horská, požiadala o zaradenie investície – rekonštrukcia tejto ulice na pravej strane. Išlo o nový asfalt – 3. etapu,“ hovorí.
Ako ďalej dodala, prvá etapa rekonštrukcie, ktorá sa podarila po 50 rokoch, bola pred desaťročím ukončená. Rovnako aj druhá bola úspešne zrealizovaná – dotiahnutie asfaltového povrchu po koniec obytných domov, kde asfalt dovtedy nebol. „A v súčasnosti môžem s radosťou konštatovať, že po štyroch rokoch máme aj záverečnú tretiu etapu dokončenú.“
Mnohí sa jej pýtajú, prečo po takom dlhom čase, prečo sa čakalo štyri roky. Znovu má slovo A. Stolárová: „Predchádzala tomu dôležitá a náročná investícia, nie zo strany mesta, ale elektrární. Obyvateľom dosluhovala elektrina, ktorá bola v tejto časti zavedená približne pred 80 rokmi. A tak sa zrealizovali nové prípojky, kde bolo nutné aj rozkopať cestu.“
Toto obdobie zaraďuje poslankyňa medzi ťažké najmä z pohľadu obyvateľov ulice, pretože prípojky si hradili sami. „Investíciu sa podarilo dokončiť v závere vlaňajška. Aj po takýchto dlhých a ťažkých časoch sa nám podarilo začať s poslednou fázou rekonštrukcie Horskej.“
Ešte jedna skutočnosť ju škrie. „Na mestskom zastupiteľstve sme počuli, že na Horskej po pravej strane nie je kanalizácia. Toto tvrdenie nie je pravdivé. Každý dom má svoju kanalizačnú prípojku.“
V súčasnosti má podľa jej slov ulica kanalizačné, vodovodné aj elektrické prípojky, potiahnutý plyn a aj cestu, naozaj po približne 60 rokoch. „Ďakujem ľuďom z Horskej za podporu. Za to, že verili, že sa raz podarí zrealizovať naše úsilie do úspešného konca,“ uzavrela túto tému A. Stolárová.
(článok sme zverejnili v Ružomberskom hlase č.15/2022)

Vyhľadávanie

Utorok 5. december 2023
0:0:0
Online: