Ružomberský hlas
  • Sobota 22. jún 2024
  • 0:0:0
  • Online:

(ODVIATE ČASOM) (čítanie+) Čarovné slová, ktoré vzbudzujú vo vedomí človeka niečo záhadné, neskutočné, úžasné. V latinčine laterna magica znamená kúzelná lampa. Niečo, ako v rozprávke Aladinová lampa. Stačí pošúchať, priať si čo len chcete a neviditeľní duchovia to splnia.

Kto by pre splnenie osobných, alebo spoločenských cieľov neželal takýto zázrak? Ale nie o takejto čarovnej lampe je tento príspevok. Ten je o skutočnej Laterne magike, vynáleze ľudí z Československa v polovici minulého storočia, ktorý sa stal celosvetovou atrakciou v kultúrnej sfére.

„Laterna magika bolo prvé multimediálne divadlo na svete. Bola jedným zo súborov Národného divadla v Prahe a pôsobila v Novej scéne ND. Je to hľadanie ciest k syntetickému divadlu, ktoré je schopné rozprávať príbeh za použitia väčšieho množstva prostriedkov, najmä multimediálnej projekcie v kombinácii s prácou interpretov na javisku.“ V originálnych autorských inscenáciách Laterny magiky sa spájalo divadlo, tanec, balet, pantomíma, čierne divadlo. Neskutočné scény kombinované so živými interpretmi.

Tento svetový unikát vznikol ako propagačný a reprezentačný program Československa pre medzinárodnú výstavu EXPO 1958 v Bruseli. Na jeho tvorbe sa podieľali významné osobnosti divadelníctva a filmu ako scenárista Jozef Svoboda, režiséri Miloš Forman, Vladimír Siváček, Ján Roháč a ďalší. Projekt mal zásadný podiel úspechu Československa na svetovej výstave. Ani neprekvapilo, že súbor dostával pozvánky na vystúpenie z mnohých štátov sveta. Zo zahraničných zájazdov súbor vystupoval v Sovietskom zväze, USA, Sýrii, Egypte, Anglicku, Francúzsku, Holandsku, Belgicku, Rakúsku, Španielsku a v Izraeli.

V harmónii programu vystupovali divadelní a filmoví herci, tanečníci, hudobníci, speváci, balet. Návštevník na predstavení sa cítil ako v kúzelnom svete, ktorého bol osobnou súčasťou. Počas programu hovorili postavy so svojimi dvojníkmi na filmovom plátne a z plátna vchádzali priamo na javisko ako skutočné, živé osoby. V prvej časti vystúpenia bol približovaný šťastný život ľudí v Československu. Druhá časť mala ťažisko z oblasti ľudovej kultúry Čechov a Slovákov. Tretia časť bola venovaná oblasti osobitého moderného humoru.

Prvú inscenáciu pred verejnosťou predviedla Laterna Magika na spomenutej svetovej výstave v Bruseli. Vystúpenia vo všetkých miestach, ktoré navštívila, získali obdiv divákov a hovorilo sa o zázraku umeleckého pokroku. Po úspechoch v zahraničí zavítala Laterna magika aj na Slovensko. Miestom vystúpenia na západnom Slovensku sa stala Bratislava, na východnom Slovensku Košice. Potom súbor zavítal aj na stredné Slovensko. Keďže v kraji v tej dobe nebolo vyhovujúce javisko na vystúpenia, ako najvhodnejší sa javil Ružomberok. Tento svet obiehajúci umelecký unikát zavítal do Ružomberka. Nie na jedno vystúpenie, ale na celý mesiac od 2. februára do 2. marca 1963!

Vystúpenia boli v Kultúrnom dome Andreja Hlinku, vtedy nazývanom Osvetový dom. Usporiadateľom bol Osvetový dom v Ružomberku a Závodný klub ROH pri Bavlnárskych závodoch v Ružomberku. Obom pribudli príjemné, ale veľké organizačné starosti. Veď záujem o vystúpenia bol................................

(celý článok si môžete prečítať v Ružomberskom hlase č.11/2024)

symbol (čítanie+) znamená, že plná verzia príspevku je k dispozícii len v tlačenej verzii RH, alebo pre predplatiteľov Ružomberského hlasu.

Vyhľadávanie

Sobota 22. jún 2024
0:0:0
Online: