Ružomberský hlas
  • Sobota 22. jún 2024
  • 0:0:0
  • Online:
  • Ružomberok
  • Kultúra
  • 21. marec 2024
  • 454

Posledného februára bola v Rosenfeldovom paláci v Žiline vernisáž výstavy ružomberského výtvarníka Jozefa Matušku Dáta v krajine. Výstava nadväzuje na autorskú koncepciu výstavy Záznam/Record (GMG Turčianske Teplice, 2023), kde autor po prvýkrát predstavil verejnosti koncept prežívania reality cez aplikácie používané v komunite outdoorových športovcov.

Ako sa zmienila kurátorka výstavy Katarína Matušková, títo športovci prostredníctvom digitálnych technológií systematizujú svoj výkon a dobrodružstvo pobytu v prírode a vedome tak strácajú skúsenosť priameho zážitku: „Autor na výstave spája vizualitu digitálneho sveta so svetom krajinomaľby a objektu. Aj v tomto prípade vychádza z idey otvorenosti novým interpretáciám a rozmanitosti vo výtvarnom prejave, čím efektívnejšie narúša hranice medzi životom a umením.“ Pre tvorbu Jozefa Matušku je charakteristická irónia a nadsázka. Nebráni sa ani inštitucionálnej kritike a opätovnému otváraniu témy segregácie, pozitívnej i negatívnej. „Diela v sebe zahŕňajú istú dávku participatívnosti v podobe možnosti posunu „komentárov“ k statickému obrazu. Ideovými východiskami sú trendy masovej kultúry využívania digitálnych technológií na úkor priameho, ničím nerušeného, autentického zážitku pobytu v krajine, ktoré sme si mohli intenzívne vychutnávať práve v čase zákazu iných, napríklad aj spoločensko–kultúrnych aktivít,“ vyjadril sa J. Matuška.

Koncepcia tejto výstavy je vytvorená na základe ideových celkov, cez ktoré autor plynule prechádza a prepája ich hlavnou témou, ktorou je krajina a zanechanie stopy v nej – dátovej i tej fyzickej. „Na výtvarné vyjadrenie využíva kresbu, maľbu akrylom, readymade, objekt a site-specific inštaláciu. Pod názvom Krajina v sieti, Záznam, Krajina svieti, Lokálna legenda a Filozofia chôdze mení intenzitu zásahu človeka do krajiny a naopak. Individuálne športové výkony heroizuje, v procese tvorby ich zdieľa vo virtuálnom prostredí, aby sa tak následne stali len záznamom v spleti dát, ktoré prekryli okamih prítomnosti pohybu v krajine,“ ozrejmila kurátorka výstavy.

Pohyb v krajine je hlavnou témou aj v prezentovaných ilustráciách, ktoré sa stali výtvarným sprievodom textu knihy Frédérica Grosa - Filozofia chôdze. „V uvedenom prípade však pohyb v krajine smeruje k upokojeniu a obráteniu pozornosti do vnútra človeka. Zhmotnením cesty a prechodu so všetkým, čo v sebe putovanie nesie, je objekt vytvorený silným kontrastom pevnej hmoty a krehkého skla. Práve pri chôdzi telo vedie dialóg s mysľou v režime oslobodenom od starostí a stresu... dodáva nám odvahu vykročiť tým správnym smerom,“ doplnila K. Matušková.

 Ak budete mať cestu do Žiliny a ste milovníkmi umenia, výstavu ružomberského výtvarníka si môžete pozrieť do 26. apríla.

Vyhľadávanie

Sobota 22. jún 2024
0:0:0
Online: