Ružomberský hlas
  • Streda 24. apríl 2024
  • 0:0:0
  • Online:
  • Ružomberok
  • Aktuality
  • 20. október 2023
  • 506

(čítanie+) Týmito slovami sa primátor Ružomberka Ľubomír Kubáň obrátil v závere septembra na verejnosť. Reagoval tak najmä na aktivitu poslancov Jána Kuráňa a Juraja Burgana, ktorí sa vehementne postavili proti možnej a plánovanej výstavbe nového kotla na biomasu v Mondi SCP. Poslanci zorganizovali verejný protest – výzvu kolegom, na ktorý však prišlo pred radnicu len zopár ľudí.

Prečo chcú papierne postaviť nový kotol na spaľovanie biomasy? Aký starý je súčasný, dá sa opraviť a používať ďalej? Aký vplyv na životné prostredie v meste bude mať prípadná výstavba nového kotla? Prečo chce Mondi SCP zvýšiť výkon nového kotla 1,6-násobne? Ako vníma a pomáha komunite najväčší súkromný zamestnávateľ v Liptove? Čo hovorí posudzovanie vplyvov na životné prostredie (tzv. EIA)? Ktoré hodnoty vypúšťaných látok budú po prípadnej výstavbe kotla nižšie, ktoré sa nezmenia, a ktoré – a prečo/o koľko – budú vyššie? Schvália poslanci mestského parlamentu doplnok k VZN, ktorý umožní papierňam stavať nový kotol v areáli podniku?

Hlavne tieto, ale aj mnohé iné otázky rezonovali v Ružomberku v uplynulých týždňoch. Aj keď, len relatívne. Protest či výzva poslancom MsZ, ktorú predniesol pred radnicou poslanec Ján Kuráň s podporou kolegov Juraja Burgana, Karola Javorku a aktivistu Patrika Luptáka, zaujala ani nie 20 ľudí. Viac ich 26. septembra pred magistrát neprišlo. A to počítame aj novinárov…

Väčší úspech mala Kuráňom zorganizovaná petícia, aj keď jej text v záhlaví pôsobil veľmi sugestívne. Dokázal však zozbierať viac ako tisíc podpisov, pomohla mu skutočnosť, že petičné hárky sa plnili podpismi aj počas volebného dňa 30. septembra pred volebnými miestnosťami.

Verejný hovor, prerokovanie toho, čo MsZ malo v rámci doplnku VZN (ne)schváliť, tiež nezaznamenal veľký ohlas. Priamo v zasadačke úradu bolo 5. októbra ani nie polovica z 25 poslancov MsZ, odborníci z papierní a možno 10 ľudí, vrátane novinárov. A vedenie mesta.

V nasledujúcich riadkoch sa venujeme dvom udalostiam. Prvou je výzva primátora na upokojenie situácie a druhou protest či výzva poslanca Jána Kuráňa, ktorú verejne predniesol pred radnicou 26. septembra popoludní. Na ďalších stranách uverejňujeme príspevky o verejnom prerokovaní k téme, ktoré bolo 5. októbra, a aj o mestskom zastupiteľstve, ktoré o problematike rokovalo 11. októbra.

„Riaďme sa faktami a prestaňme strašiť Ružomberčanov.“ S týmto nadpisom sa obrátil na verejnosť primátor Ružomberka Ľubomír Kubáň 26. septembra dopoludnia. Ďalej uviedol: „Poznáte ma, dlhé roky som pomáhal ľuďom v Ružomberku ako poslanec. Vlani som dostal vašu obrovskú podporu a stal som sa primátorom nášho mesta. Veľmi si to vážim. Viete, že sa nevyjadrujem ku každej narážke, ohováraniu, klamstvám a podobne. Teraz ale musím urobiť výnimku. Opäť sa tu totiž straší apokalypsou, ktorú vraj spôsobí výmena kotla v Mondi SCP. Poďme sa teda bližšie pozrieť o čo ide.“

Ďalej poznamenal, že na zastupiteľstve sa bude (pôvodne 27. 9., napokon preložené na 11. 10. - pozn. red.) schvaľovať, okrem iného, aj zmena územného plánu, ktorá umožní výmenu starého kotla v Mondi za nový. „Fabrika ide modernizovať. Aj preto, že musí, nariaďuje jej to prísnejšia legislatíva. Fabrika potrebuje, okrem iných povolení, aj zelenú od mesta. Poslanci majú v hlasovaní rozhodnúť, či nejasný regulatív v územnom pláne ohľadom životného prostredia sa má nahradiť zrozumiteľným. Nič viac a nič menej. Nejde sa teda stavať ani „spaľovňa na odpad“, ani „skládka toxického odpadu“, ani nič podobné, čo sa šíri v uliciach a na internete.“

Súčasný kotol na biomasu totiž v papierňach pracuje už vyše 40 rokov. Je teda zastaralý a už neplní prísnejšie emisné limity nariadené EÚ, poznamenal primátor. „Nie som odborníkom na túto oblasť, ale riadim sa názorom odborníkov. Environmentalisti a ľudia z ministerstva životného prostredia, ale aj mesto samotné, už dali k výmene kotla pozitívne stanovisko v rámci posudzovania EIA. Ak sa mám rozhodnúť, či mám počúvať ľudí, ktorým ide len o politické body alebo odborníkov, ktorí sa riadia faktami, môj výber je jasný. A zopakujem, poslanci majú upraviť znenie regulatívu v územnom pláne tak, aby neboli pochybnosti, či je povolené kotol modernizovať ako zariadenie na spoluspaľovanie biokalov. Tak, ako to bolo aj doteraz…“

 Ak by hrozilo znečistenie životného prostredia, prvý som proti, uviedol Ľ. Kubáň. „Čo teda tvrdia niektorí ľudia, ktorých názory čítate na internete? Podľa nich už kvôli dymu z nového kotla ani slnko neuvidíme a autami sa už nikdy nikam nedostaneme, lebo sem príde toľko kamiónov, že doprava jednoducho skolabuje. Naschvál som to trochu pritiahol za vlasy, lebo toto sú ozaj neodborné a laické argumenty, ktoré posledné dni zaznievajú. Ich hlavnými bodmi kritiky sú totiž naozaj väčšie znečistenie, čo vyvracajú odborníci a hustejšia doprava, na ktorú samozrejme nemajú žiadne dáta. Na druhej strane, nezmyselné obštrukcie spoločnosti Mondi môžu mať dôsledky na výrobu a cenu tepla pre občanov, na zamestnanosť pre mnohých Ružomberčanov a na dobre naštartovanú vzájomnú spoluprácu s mestom. To ale kritikov nezaujíma.“

„Nedajme sa vtiahnuť do hier ľudí, ktorým nejde o vás, o čistejší vzduch, o lepší život v našom meste. Ich zaujímajú len lajky na sociálnych sieťach, vlastná prezentácia a prospech ľudí v ich pozadí, ktorí dodnes neprijali výsledky komunálnych volieb. Tak, ako mnohokrát v minulosti, aj teraz si len našli tému, zámienku, na to, aby mohli rozdeľovať Ružomberok,“ zakončil primátor.

Ján Kuráň prezentoval svoj názor pred radnicou, ako sme spomínali, 26. septembra. „Navýšením výroby v papierňach pribudne viac kamiónov, zvýši sa prašnosť, ešte viac sa zhorší už aj tak zlá situácia s ovzduším v našom meste. Som proti tomu, aby takéto principiálne rozhodnutie, ktoré na dlhé roky zmení život obyvateľom Ružomberka, bolo riešené takýmto štýlom. Že spoločnosť Mondi SCP nerešpektuje územný plán mesta, a my máme byť ticho? A len schváliť ďalšie rozširovanie výroby.“

Kedy rozširovanie výroby v papierňach skončí? Čo my, obyvatelia, urobíme, keď po novom komíne a novom kotli budú papierne chcieť ďalej zvyšovať výrobu? „Mňa spoločnosť Mondi SCP a jej plány vôbec nezaujímajú. Je pre mňa dôležité, v akom prostredí tu budeme žiť. Kvalita našich životov musí byť nadradená záujmu súkromnej spoločnosti, ktorá sa už roky nespráva ako rovnocenný partner nášho mesta,“ poznamenal Kuráň, pričom viackrát počas prejavu operoval názormi a postojmi na sociálnej sieti Facebook...............

(celý príspevok si môžete prečítať v Ružomberskom hlase č.19+20/2023 | (čítanie+) znamená, že plnú verziu článku majú k dispozícii len predplatitelia RH, alebo je dostupná len v papierovom vydaní RH)

Vyhľadávanie

Streda 24. apríl 2024
0:0:0
Online: