Ružomberský hlas
  • Pondelok 27. máj 2024
  • 0:0:0
  • Online:

Rubriku Správy z úradu (kedysi Radničné zvesti) uverejňujeme v Ružomberskom hlase v každom vydaní. Na samostatnej strane ju pripravuje a napĺňa Mestský úrad Ružomberok. Autorom rubriky je hovorca primátora mesta Ružomberok Vladimír Miškovčík. V nasledujúcich riadkoch ponúkame výber Správ z úradu, ktoré vyšli v Ružomberskom hlase č.12/2023.

Wisla je nový partner Ružomberka

Primátor mesta Ružomberok Ľubomír Kubáň a starosta mesta Wisla v Poľskej republike Tomasz Bujok podpísali 1. júna dohodu o partnerskej spolupráci, ktorou sa Wisla oficiálne začlenila šiestim partnerským mestám Ružomberka. Novú medzinárodnú spoluprácu schválilo ružomberské Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí v máji. „Dôvodom na uzatvorenie partnerstva je budovanie cezhraničnej spolupráce i vízií ďalšieho rozvoja, ako aj využívanie možností, ktoré ponúka nové programové obdobie Európskej únie,” vysvetlil primátor mesta. Ružomberku v súčasnosti absentuje relevantný cezhraničný partner z územia Poľskej republiky, čo výrazne obmedzovalo možnosti čerpania finančných prostriedkov prostredníctvom úspešných projektov z programu Interreg. „Verím, že nové partnerstvo s Wislou nám prinesie vzájomne dobrú spoluprácu, na ktorú sa už teraz teším,” podotkol primátor.

--

Od júna platí nové usporiadanie súdov

Od 1. júna platí na Slovensku nová súdna mapa Ministerstva spravodlivosti SR. Vo všetkých mestách, v ktorých dnes sídlia súdy, teda aj v Ružomberku, budú súdy existovať aj naďalej ako sídelné súdy, alebo ako pracoviská týchto sídelných súdov. Od 1. júna je na Slovensku 36 okresných súdov v 33 obvodoch. Spory medzi občanom a štátom budú riešiť správne súdy v Banskej Bystrici, Košiciach a Bratislave. Sídlom Okresného súdu Liptovský Mikuláš je mesto Liptovský Mikuláš, jeho obvod po novom tvorí územný obvod okresov Liptovský Mikuláš a Ružomberok. Niekdajší ružomberský Okresný súd bude ďalej fungovať ako pracovisko Okresného súdu Liptovský Mikuláš. Novou predsedníčkou liptovskomikulášskeho súdu bude JUDr. Janka Majerčíková, ktorá donedávna viedla práve ružomberský súd. Aj po zmene súdnej mapy bude v Žiline sídliť okresný aj krajský súd. Krajský súd bude odvolacím súdom pre okresné súdy v Liptovskom Mikuláši, Martine, Námestove a Žiline. Krajský súd bude riešiť prípady občianskeho a trestného práva. Bude sa špecializovať na rodinnoprávnu agendu a tú bude riešiť aj pre kraje Banská Bystrica a Trenčín. Odvolacím súdom pre žilinský kraj v obchodnoprávnej agende bude od 1. júna Krajský súd v Banskej Bystrici. Konanie o odvolaniach v obchodnoprávnej agende, ktoré sa začali na Krajskom súde v Žiline pred 1. júnom 2023, sa aj dokončia na tomto súde. Súdy budú môcť zároveň viac využívať aj online formu pojednávania. Osobitne v rodinnej agende sa zavádza pravidlo, že sudcovia vycestujú za účastníkom konania na súd, ktorý je pre neho bližšie. Na Slovensku po novom vznikajú tri prvostupňové správne súdy – v Banskej Bystrici, v Košiciach a v Bratislave. Správne súdnictvo preskúmava dôležité rozhodnutia úradov, inštancií, ktoré sa týkajú napríklad dôchodkov, sociálnych dávok, či daňových vecí a chráni ľudí pred prípadnou svojvôľou štátnych orgánov. Príslušným na riešenie sporov medzi občanom a štátom pre Žilinský kraj bude Správny súd v Banskej Bystrici. Viac informácií je dostupných na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR.

--

Ocenili darcov krvi

Slovenský červený kríž Územný spolok Liptov a Klub darcov krvi v Ružomberku sa po prestávke spôsobenej pandémiou koronavírusu vrátili k osobnému oceňovaniu bezpríspevkových darcov krvi z dolného Liptova. Janského plaketu si za niekoľkonásobné darovanie krvi prevzalo celkom 78 ľudí, traja boli ocenení medailou MUDr. Jána Kňazovického, ktorá prináleží ženám za 80 odberov a mužom za 100 odberov. Slávnostné odovzdanie plakiet sa uskutočnilo 25. mája na Mestskom úrade v Ružomberku za účasti prednostu Kliniky hematológie a transfuziológie Ústrednej vojenskej nemocnice SNP Juraja Mituru, MUDr. Marty Voštinákovej z Rady SČK, zástupcov Klubu darcov a vedúcej oddelenia sociálnych služieb a zdravotníctva na ružomberskom Mestskom úrade Janky Martonovej. „Snáď neexistuje ušľachtilejší spôsob pomoci druhému, ako práve darovanie krvi. A oprávnene, bez nej nie je život. Transfúzia krvi a krvných produktov totiž pomáha každoročne ušetriť milióny životov. Bez krvi totiž nie sú možné mnohé operácie ani liečba onkologických pacientov, pacientov s popáleninami, vrodenými poruchami zrážania krvi a podobne. Dobrovoľní darcovia krvi sú nenahraditeľní pre zachraňovanie životov a zlepšovanie zdravia druhých,“ povedala v príhovore Janka Martonová. Milí darcovia krvi, vám všetkým patrí nielen dnes naše obrovské poďakovanie. Nech vás ochota pomáhať nikdy neopúšťa a nech ste žiarivým príkladom a vzorom pre mnohých v dobrovoľnom, bezpríspevkovom darcovstve krvi.

Menoslov ocenených:

• Medaila MUDr. Jána Kňazovického: Danček Peter, Kutaj Štefan.

• Diamantová plaketa prof. MUDr. Jána Janského: Mrva Vladimír, Olos Ján, Szunyog Juraj.

• Zlatá plaketa prof. MUDr. Jána Janského: Bartík Ľuboš, Fajta Marián, Hanis Juraj, Holíková Ľubica, Jarina Marián, Jurík Marek, Kočibálová Mariana, Madliak Ján, Malayová Zuzana, Papčo Martin, Praženica Filip, Stolár Stanislav, Šefranko Igor.

• Strieborná plaketa prof. MUDr. Jána Janského: Bachan Milan, Bakošová Monika, Bartošová Ľudmila, Bumbalová Mariana, Buvalová Ingrid, Cifra Martin, Červeň Alojz, Dančo Cyril, Dančová Miroslava, Ďatel Peter, Hazuchová Dana, Hejnyš Miroslav, Hoza Peter, Hradský Matej, Jacko Miroslav, Janovcová Anna, Kaliská Miroslava, Krakovský Michal, Krupová Mária, Kubisová Zdenka, Legerská Monika, Littva Dávid, Marton Lukáš, Palguta Ľuboslav, Rusnáček Adam, Sršeň Marek, Šipec Branislav, Štalmachová Anna, Tomčík Juraj, Vaník Lukáš, Veselovský Viktor, Vrzgulová Iveta.

• Bronzová plaketa prof. MUDr. Jána Janského: Bojová Silvia, Dudáková Janka, Ferenčík Jozef, Gejdošová Klaudia, Hadač Boris, Hajasová Erika, Hladová Petronela, Hrabuša Juraj, Huba Vladimír, Janovcová Anna, Kajúchová Natália, Kramová Gabriela, Lauková Simona, Lukáčeková Michaela, Lupták Tomáš, Mikula Ivan, Mišura Filip, Murín Branislav, Ondrejková Miriam, Ondrek Lukáš, Oštadnická Erika, Pastucha Tomáš, Roštek Matej, Sitková Janka, Stopiaková Dominika, Sviežený Matúš, Šulíková Miroslava, Trnovský Patrik, Ťupeková Ivana, Urmínová Zuzana.

--

Príspevok na ubytovanie odídencov

Ak poskytnete ubytovanie človeku, ktorý utiekol pred vojnou na Ukrajine a hľadá bezpečie na Slovensku, aj naďalej dostanete príspevok. Vláda schválila návrh nariadenia Ministerstva vnútra SR (MV SR). Príspevok na ubytovanie odídenca podľa zákona o azyle sa tak predlžuje do konca roka 2023. Ministerstvo vnútra týmto reaguje na potrebu podporovať tie skupiny odídencov, ktoré zatiaľ nie sú schopné zabezpečiť si bývanie samostatne, z vlastných zdrojov. Zároveň tým rozširuje ponuku bývania o nehnuteľnosti v menej lukratívnych oblastiach, ktoré vlastníci na Slovensku mali problém prenajať. Dotačná schéma tak pomôže majiteľom i tým, ktorí potrebujú strechu nad hlavou a sú za pomoc vďační. Finančný príspevok ostáva v nezmenenej forme: 10 eur za jednu noc ubytovania odídenca ak ide o fyzickú osobu, ktorá dovŕšila vek 15 rokov, 5 eur za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá nedovŕšila vek 15 rokov. Podrobnosti o zmluvných podmienkach a procese získania príspevku za ubytovanie odídenca nájdete na webe MV SR.

--

Ružomberok žije okrúhlym výročím Vlkolínca

Ružomberok si v tomto roku pripomína významné výročie Vlkolínca. Pred tridsiatimi rokmi, v decembri 1993 v Kolumbii bol Vlkolínec zapísaný do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO ako posledná obývaná osada v karpatskom regióne zachovaná ako celok v pôvodnej ľudovej architektúre, kde sa snúbi tvorivá činnosť človeka s prírodou. Ružomberská samospráva si tento významný mement pripomenie viac ako 300 kultúrnymi, spoločenskými a športovými podujatiami, ktoré sa v tomto roku uskutočnia. Medzi nimi je aj viac ako 60 akcií, ktoré sa uskutočnia priamo vo Vlkolínci, napríklad prednášky, prezentácie tvorcov a remesiel, výstavy, environmenálne aktivity, koncerty, minifesty a tvorivé dielne, Za ich prípravou stojí mesto, občianske združenia, mimovládne organizácie, združenia cestovného ruchu a mnohí partneri. Záujemcovia podujatia nájdu na webe mesta, od iných ich ľahko odlíšia vďaka špeciálnemu logu, ktoré odkazuje na výročie Vlkolínca. „Zámer je jediný – chceme vo výnimočnom jubilejnom roku viac zviditeľniť Vlkolínec, ktorý na Slovensku predstavuje unikátny urbanistický celok pôvodných ľudových stavieb nenarušených novou výstavbou. Okrem atmosféry zrubovej osady si vo Vlkolínci môžete pozrieť expozície, ktoré sú tu zriadené pre návštevníkov a milovníkov, spoznávať môžete históriu, obdivovať architektúru alebo sa môžete vybrať objavovať okolitú prírodu blízkeho okolia,“ podotkol primátor mesta Ľubomír Kubáň. Dodnes živá podhorská osada Vlkolínec leží v čarokrásnej prírode, uprostred krajinárskeho zázemia tvoreného úzkymi pásikmi polí a pasienkov, vo Veľkej Fatry pod vrchom Sidorovo (1 099 m n. m.). Je pamiatkovou rezerváciou ľudovej architektúry ako pozoruhodne zachovaný sídelný celok, pozostávajúci z typických zrubových objektov charakteristického stredoeurópskeho typu. Osada predstavuje typ dedinského stredovekého sídla s drevenou architektúrou horských a podhorských oblastí. Návštevníci môžu vo Vlkolínci obdivovať napríklad muzeálny objekt s expozíciou tradičného bývania – Roľnícky dom z roku 1886, Kostol Navštívenia Panny Márie vo Vlkolínci z roku 1875, drevenú (zrubovú) zvonicu z roku 1770, dominantu centrálnej časti osady – 12-metrov hlbokú drevenú rumpáľovú studňu z roku 1860 či budovu školy, pôvodne jednotriedky, ktorá dnes slúži ako Galéria ľudového umenia. Podhorská osada je známa predovšetkým súborom pôvodných ľudových domov s dvormi, k chráneným objektom patrí 45 dreveníc s hospodárskymi dvormi z 18. storočia. Po obci sa môžete prejsť so sprievodcom, ktorého si môžete objednať alebo si prečítať či vypočuť audio sprievodcu. Prehliadková trasa ma 17 zastávok a venujú sa témam, ktoré súvisia s Vlkolíncom. Viac informácii získate na webe: www.vlkolinec.sk, tel.: +421 918 596 432 alebo e-mailom na: info@vlkolinec.sk.

--

CSS Likava oslavuje výnimočné výročie

Likava - centrum sociálnych služieb (CSS) oslavuje v týchto dňoch 60. výročie od svojho vzniku. Vo štvrtok 8. júna si jubileum pripomenulo na slávnostnom kultúrnom podujatí v Likavke spolu so zástupcami obce, zriaďovateľa – Žilinský samosprávny kraj, štátnej a verejnej správy i ďalších partnerov. V mene mesta Ružomberok sa k radu gratulantov pripojil aj viceprimátor Róbert Kolár.

CSS LIKAVA poskytuje pobytové sociálne služby dospelým osobám na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku. „Šesť desiatok rokov je dosť dlhý čas na to, aby sme mohli spokojne povedať, že Centrum sociálnych služieb si za tie roky vytvorilo medzi prijímateľmi sociálnych služieb naozaj dobré meno a je vyhľadávaným zariadením. Tí, ktorí sa týmto činnostiam venujete dennodenne, sami viete, koľko námahy, úsilia a sebaobety sa skrýva za týmito jednoduchými slovami. Ďakujem preto za vašu prácu, za to, že robíte život svojich klientov krajším a naplnenejším. Ďakujem ale aj klientom zariadenia i ich rodinným príslušníkom, vám všetkým za to, že robíte z centra jednu rodinu, kde sa človek cíti doma, kde je prijatý a vypočutý, kde dostane to, čo potrebuje,“ povedal viceprimátor. CSS LIKAVA prajeme mnoho ďalších úspešných rokov. Nech nám žije, nech rastie, nech sa rozvíja, nech sú jeho zamestnanci a klienti spokojní!

(príspevok sme uverejnili v rovnomennej rubrike v Ružomberskom hlase č.12/2023)

Galéria

divider

Vyhľadávanie

Pondelok 27. máj 2024
0:0:0
Online: