Ružomberský hlas
  • Štvrtok 18. apríl 2024
  • 0:0:0
  • Online:

V máji bolo výberové konanie na funkciu riaditeľa Kultúreho domu Andreja Hlinku, a. s. Do výberového konania sa prihlásili štyria uchádzači – dve ženy a dvaja muži. Komisia sa zhodla na víťazovi, ktorým sa stal MgA. Radek Zdráhal.

Je absolventom Janáčkovej akadémie múzických umení v Brne Ako uviedol hovorca primátora mesta, Vladimír Miškovčík, R. Zdráhal má pracovné skúsenosti na mnohých vrcholových pozíciách v obchode či manažmente, od roku 2014 pôsobil ako riaditeľ v súkromných spoločnostiach: „Od roku 2000 prevádzkoval agentúru, ktorá sa venovala umeleckým projektom. V roku 2006 spoluzaložil Slovácku ZUŠ v Uherskom Hradišti, kde zároveň vykonával funkciu riaditeľa.“ Radek Zdráhal bol v rokoch 2010 až 2011 riaditeľom Českej filharmónie, dva roky pracoval vo funkcii námestníka ministra kultúry na Ministerstve kultúry Českej republiky, kde mal v kompetencii odbor umenia, literatúry a knižníc.

Nového riaditeľa KDAH do funkcie vymenuje primátor mesta Ľubomír Kubáň. „Ešte pred nástupom do úradu primátora Mesta Ružomberok som deklaroval, že do funkcií na mestskom úrade či v mestských spoločnostiach budeme presadzovať odborníkov. Ľudí, ktorí rozumejú problematike a vedia veci posunúť vpred. Som veľmi rád, že tento prístup má prvé výsledky. Novému pánovi riaditeľovi Radkovi Zdráhalovi želám veľa pracovných úspechov a teším sa na spoluprácu. Doterajšiemu pánovi riaditeľovi kultúrneho domu Jánovi Pavlíkovi ďakujem za dlhoročnú prácu pre mesto a kultúru v ňom a želám mu v osobnom živote len to najlepšie,“ podotkol primátor.

„Nového riaditeľa KDAH vyberala osemčlenná komisia tvorená z členov predstavenstva KDAH, odborníkov a zástupcov mesta počas ústnych pohovorov. Okrem iných dokumentov boli kandidáti na riaditeľa povinní pripraviť projekt so zameraním na víziu smerovania KDAH, rozvoja a skvalitnenia kultúrnej ponuky a služieb s dôrazom na efektívnu hospodárnosť a finančnú udržateľnosť kultúrneho domu na najbližšie štyri roky,“ informoval V. Miškovčík. „Všetci uchádzači na túto funkciu boli spôsobilí ju vykonávať a preukázali počas výberového konania svoje odborné kvality, avšak s ostatnými členmi komisie sme sa jednoznačne zhodli, že Radek Zdráhal je na pozíciu riaditeľa KDAH ten najvhodnejší. Za seba, ale aj za celú spoločnosť KDAH mu do nového pracovného obdobia želám veľa úspechov, múdrych rozhodnutí a prajem všetko dobré,“ vyjadril sa Ján Pavlík, súčasný riaditeľ KDAH, ktorý bol zároveň aj jedným z členov výberovej komisie.

Kultúrny dom. A. Hlinku, a. s. vznikol po zrušení Kultúrneho informačného centra (2004), v roku 2005 sa jediným akcionárom spoločnosti (jeho kultúrno-spoločnskej časti) po predaji hotelovej časti stalo Mesto Ružomberok. Riaditeľmi KDAH, a. s. od toho času podnes boli: Martin Alušic, Peter Černák, Ivan Šenšel a Ján Pavlík. Nový riaditeľ KDAH, Radek Zdráhal, by mal podľa aktuálnych predpokladov do svojej funkcie nastúpiť počas júla.

Vyhľadávanie

Štvrtok 18. apríl 2024
0:0:0
Online: