Ružomberský hlas
  • Utorok 28. marec 2023
  • 0:0:0
  • Online:

ČÍTANIE+ Východ Slovenska bude v tomto roku platiť o 62% za vodné a stočné viac ako Ružomberok. Dobrá správa z Vodárenskej spoločnosti Ružomberok. Na základe návrhu firmy, ktorá zásobuje vodou prevažnú časť dolného Liptova, a vďaka rozhodnutiu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) bude Ružomberok platiť za vodné a stočné najmenej na Slovensku.

Celková jednotková cena (za kubický meter), platná od 1. januára 2023, bola stanovená na 0.96 eur za vodné a 1.25 eur za stočné. Spolu ide o sumu 2,2127 eur s DPH, čo je spomedzi veľkých vodárenských spoločností a miest najmenej na Slovensku. Cena platí zároveň pre všetky obce okresu, ktoré VSR zásobuje. Potvrdil to exkluzívne pre Ružomberský hlas aj riaditeľ spoločnosti Milan Mojš. „Ide o rovnakú sumu, aká bola v platnosti od 1. júna 2022, kedy sa zvyšovala cena za stočné, vzhľadom na enormný nárast cien elektrickej energie.“

Úrad odsúhlasil našim vodárňam ceny, ktoré spoločnosť navrhla, a sú teda platné od začiatku roka. Pre porovnanie, napríklad celé východné Slovensko, ktoré zásobuje vodou Východoslovenská vodárenská spoločnosť, platí 3,59 eur (vodné aj stočné spolu, s DPH), čo je približne o 62% viac ako budú platiť Ružomberčania. Takmer 3,60 eur teda za kubický meter v tomto roku zaplatia obyvatelia Košíc, Prešova, Bardejova, Michaloviec, Vranova nad Topľou, Sabinova, Svidníka, ale aj Trebišova a ďalších lokalít. Západoslovenská vodárenská spoločnosť má cenu 3,29 eur, Stredoslovenská 3,18 eur, Liptovská (Liptovský Mikuláš a okolie) 3,15 eur, Oravská 3,14 eur, Považská 3,07 eur.

Riaditeľ VSR Milan Mojš nám odpovedal aj na otázku, prečo sa Ružomberčania a ľudia v dolnom Liptove môžu v tejto dobe tešiť aspoň z toho, že majú najlacnejšiu cenu vodného a stočného na Slovensku. „To je jednoduchá otázka, ale ťažšia odpoveď. Niečo je dané našou polohou, tým, že odoberáme vodu z horských prameňov, ktoré sú veľmi kvalitné, nepotrebujeme úpravne vôd, máme teda nižšie náklady. Pramene sú navyše vyššie položené, väčšinu pitnej vody dopravujeme k spotrebiteľom gravitačne, čiže, takmer bez nákladov na energie.“

Čistenie odpadových vôd zabezpečuje VSR v troch čistiarňach – Liptovskej Teplej, Liptovskej Osade a Stankovanoch. Znovu pokračuje M. Mojš: „Hlavné čistenie odpadovej vody pre mesto Ružomberok a obce Štiavnička, Liptovská Štiavnica, Ludrová, Lisková, Martinček a Likavka zabezpečujeme v ČOV Mondi SCP v Hrboltovej, ktorej náklady na čistenie odpadovej vody sú nižšie ako v našich čistiarňach.“

Ako ďalej riaditeľ pre RH vysvetľuje, na druhej strane sa snažia držať náklady na udržateľnej úrovni, najmä zvyšovaním produktivity práce. „Veď máme stále ten istý počet zamestnancov, no rozšírili sme naše siete, hlavne odkanalizovaním obcí Liptovská Lúžna, Liptovská Osada, Hubová, Ľubochňa, Švošov a časť Stankovian, ako aj Liptovské Sliače, Ivachnová a časť Liptovskej Teplej.“ Zároveň znižujú náklady na elektrickú energiu tým, že asi polovicu vyrábajú vo vlastných malých vodných elektrárňach. Aj investičné akcie realizujú prostredníctvom vlastnej stavebnej skupiny.

„Snahou všetkých nás je minimalizovať náklady, a tým zabezpečiť čo najlacnejšiu vodu pre našich zákazníkov. Dúfam, že inflačnú špirálu na Slovensku sa podarí zastaviť, a nebudeme musieť zvyšovať cenu počas tohto roka,“ vyslovil želanie M. Mojš.

Teoreticky môže mať ešte nižšiu cenu ako Ružomberok (o sedem centov) Turčianska vodárenská spoločnosť z Martina, ktorá rokuje..........

(celý článok si môžete prečítať v Ružomberskom hlase č.2/2023 | Symbol "Čítanie +" znamená, že kompletný príspevok je okrem tlačenej verzie RH k dispozícii v PDF verzii len pre predplatiteľov RH)

Vyhľadávanie

Utorok 28. marec 2023
0:0:0
Online: