Ružomberský hlas
  • Pondelok 15. júl 2024
  • 0:0:0
  • Online:
  • Ružomberok
  • Kultúra
  • 17. jún 2024
  • 185

Neuveriteľný 49. ročník má za sebou celoštátna súťažná prehliadka neprofesionálneho divadla dospelých Belopotockého Mikuláš 2024. Uskutočnila sa počas štyroch dní (6. – 9. júna 2024) v Liptovskom Mikuláši. Predstavilo sa trinásť súťažných a dve hosťujúce inscenácie divadelných kolektívov z celého Slovenska. Diváci mali možnosť zoznámiť sa s výberom inscenácií, ktoré prešli sitom ôsmich krajských kôl súťaže a prehliadky.

Festival sa teší dlhoročnej priazni

„Tento festival si za takmer päťdesiat rokov svojho fungovania získal priazeň amatérskych i profesionálnych divadelných tvorcov. Podujatie láka divákov pestrou paletou divadelných žánrov – od tradičných hier z dedinského prostredia cez súčasné komédie až po autorské hry využívajúce moderné divadelné postupy,“ informovalo Národné osvetové centrum, vyhlasovateľ, odborný garant a hlavný finančný partner celoštátnej súťaže a prehliadky neprofesionálneho divadla dospelých Belopotockého Mikuláš 2024. Organizátorom bolo Liptovské kultúrne stredisko a spoluorganizátormi Dom kultúry v Liptovskom Mikuláši a Kultúrne centrum Diera do sveta.

Konštruktívna spätná väzba

Dôležitou súčasťou prehliadky boli rozborové semináre. Viedla ich odborná porota, ktorej členmi boli aktívni profesionálni divadelní tvorcovia: divadelný a filmový režisér Patrik Lančarič, teatrologička, pedagogička a dramaturgička Martina Mašlárová, režisérka a pedagogička Soňa Ferancová, herec a pedagóg Roman Hargaš a scénická a kostýmová výtvarníčka Zuzu Hudek. Ich úlohou bolo poskytnúť súborom odborné hodnotenie inscenácií a konštruktívnu spätnú väzbu. V rámci Belopotockého Mikuláša 2024 sa pod záštitou Národného osvetového centra konali aj dva akreditované divadelné kurzy.

Komédia o susedoch v novostavbe

Na celoštátnej súťažnej prehliadke neprofesionálneho divadla dospelých Belopotockého Mikuláš 2024 mal zastúpenie aj Ružomberok. V piatok 7. júna 2024 sa divákom v Dome kultúry v Liptovskom Mikuláši predstavilo Divadlo RosArt z Ružomberka s komédiou CandyCrush.sk. „Je to komédia o hľadaní vlastnej identity, samote, osamelosti ne/dobrovoľníckej izolácii, túžbe po ľudskom kontakte a hľadaní odpovede na otázku – čo je to domov,“ uviedlo Divadlo RosArt na svojej stránke na Facebooku. Komédia zjavne zaujala aj odbornú porotu, pretože v nedeľu 9. júna 2024 počas slávnostného vyhlásenia výsledkov získala Bronzové pásmo.

Vyhľadávanie

Pondelok 15. júl 2024
0:0:0
Online: