Ružomberský hlas
  • Sobota 22. jún 2024
  • 0:0:0
  • Online:

Na aprílovom zasadnutí mestského zastupiteľstva schválili ružomberskí poslanci rozdelenie dotácií pre oblasť športu, školstva, kultúry, cestovného ruchu, životného prostredia a sociálnych vecí. 12 520 eur putovalo pre sociálnu oblasť.

Viac ako dve tretiny boli schválené pre projekty, necelých štyritisíc eur pre činnosť. O dotáciu na tento rok požiadalo 17 subjektov, pričom výsledná suma bola až 48 930 eur. Príslušná komisia navrhla päť žiadostí vyradiť.

Najvyššiu dotáciu získalo MC Nevedko na projekt Rodinná terapia (829 eur, žiadali však tritisíc eur), viac ako sedemsto eur prisúdili aj projektom od saleziánov, Únii nevidiacich a slabozrakých, spoločnosti na pomoc osobám s autizmom. Pre oblasť kultúry bolo schválených 22 480 eur, hoci žiadatelia spolu chceli až 60 368 eur. Na činnosť získalo najviac OZ Rosart, vyše dvetisíc eur, takmer 1 200 dostalo Orientalico, 914 eur Galaxy. Podporený bol aj Cech architektov, divadelný ochotnícky súbor Máj z Černovej, Centrum Belanov či Zväz slovenských architektov.

Cestovný ruch bude podporený formou dotácií vo výške 6 480 eur. Uspeli len dva projekty – OZ Ružový vienok s Čarovnými bytosťami (2 210 eur) a Víkendová škola horskej cyklistiky v podaní OZ Ružomberok bike (2 350 eur). Na činnosť nedostali ani euro OZ Vlkolínec, Černovský chotár ani Ružomberok.bike, naopak, Korytnická železnica môže počítať so sumou 1 920 eur. Takmer 50 tisíc eur bolo rozdelených pre oblasť športu. Dotácie na činnosť tvorili 31 243 eur, na granty 17 144 eur. Komisia pre šport posudzovala 41 projektov od 34 žiadateľov. Podporili 25 z nich.

Najvyššiu dotáciu v oblasti školstva získala ZŠ sv. Vincenta pre projekt Učiaca záhrada (800 eur). Rovnakú sumu dostala SZŠ M. T. Schererovej – EDUrast a skauti na klubovú činnosť, cezhraničnú spoluprácu, tábor a múzeum. Podaných bolo 13 žiadostí, pričom neúspešné z nich oddelenie školstva MsÚ jasne zdôvodnilo. Fatranský okrášľovací spolok Ružomberok získal na dokument Obklopený horami dotáciu 3 170 eur, čo je najviac z oblasti životného prostredia. Po tisíc eur dostali na Deň zeme Ochrana prírody a krajiny Liptov, ako aj Obvodná poľovnícka komora na Poľovnícky deň. 900 eur prisúdili Slovenskému zväzu záhradkárov na Dni záhradkárov 2024.