Ružomberský hlas
  • Streda 21. február 2024
  • 0:0:0
  • Online:

Vrcholiaci dátum sa rúti ku svojmu koncu závratnou rýchlosťou. Aspoň nám to tak pripadá. Posledné dva týždne roka nás zavalí zhon z pocitu previnenia, čo všetko nestíhame, z toho, čo by sme mali.

Vianočné sviatky sú blízko ku koncu roka. To všetok zhon, neraz aj stres, len umocňuje. Pri všetkom náhlení, predsa len vedia vyplávať na povrch hodnotnejšie parametre života, ako sú rodinné a spoločenské vzťahy, kultúra, umenie. Ale aj náboženské pozadie, ktoré tvorí základ a podstatu týchto sviatkov.

Nechajte maličkých

Najmä deti pociťujú radosť z blížiacich sa sviatkov intenzívnejšie, citlivejšie. Už od sviatku svätého Mikuláša, počas Adventu, narastá určité napätie a nedočkavosť. Deti píšu listy Ježiškovi so svojimi prianiami a požiadavkami na vecné dary. Ale nielen. Už tradične, celé roky, majú podporu aj Slovenskej pošty, ktorá tieto listy, adresátovi do neba, doručuje. Motivačne ich podporila aj katolícka farnosť, ktorá organizovala skoré ranné omše, zvané roráty, pri svetle sviec. Deti boli potom v sprievode učiteľov sprevádzané na vyučovanie. V posledný deň vyučovania zavŕšili svoje skoré vstávania spoločnými raňajkami na fare.

Účasť na nedeľnej detskej omši, najmä v podaní kaplána Martina Tešlu, je nielen duchovný, ale aj pedagogický a spoločenský zážitok. Povedzme rovno ľudský a priateľský. Kniha života, do ktorej mohli deti striedavo prispievať svojimi kresbami, bola spolu so sľúbeným vyhodnotením, ďalším stimulom záujmu pre mladú, odrastajúcu generáciu. Hneď v úvode nového roka zorganizovala fara pre mládež už tradičné korčuľovanie s hrami a súťažami na zimnom štadióne.

Zástup čakajúcich

Dlhé rady na mäso, či na pomaranče a banány, boli neustálym sprievodným javom predchádzajúceho socialistického zriadenia nášho štátu, a to najmä pred Vianocami. Rozhrešenie od hriechov, sviatosť zmierenia, bola cez posledný adventný týždeň v ponuke farského kostola svätého Ondreja. Zástup ľudí, záujemcov o ponuku tejto skvelej príležitosti, siahal od dverí kostola až po budovu gymnázia oproti. Dostalo sa pre všetkých. Spovedajúcich kňazov bolo 21.

Novoročná nedeľa premiérovo priniesla aj list katolíckym veriacim. Dekan Dušan a kapláni Martin, Roman, Peter a Filip, kňazi ružomberskej farnosti, sa prihovorili spoločným textom, posolstvom, v ktorom zhrnuli nielen vykonané praktické úlohy, ale aj zdôraznili duchovné pokračovania v nastavených zámeroch. Zároveň pozvali ku spoločnému postupu k vytýčeným cieľom. „Farnosť, to je rodina, ktorá sa plaví spoločne na jednej lodi a spolu prekonáva aj tie najťažšie búrky,“ hovorí sa v liste.


Dary Ružomberčanom

Význam a príklad Ježišovej Matky Márie zdôraznil vo svojom sviatočnom vianočnom príhovore farár evanjelickej cirkvi a. v. Daniel Beňuch. Pripomenul jej inšpirujúci príklad pre nás všetkých. Dušan Pardel, katolícky farár, poukázal na princíp solidarity, dôležitý pre vzájomné vzťahy. Oba príhovory, sťaby duchovné dary veriacim mesta, priniesla Mestská televízia Ružomberok. A pridala svoj ďalší. Umeleckú reláciu, záznam Ružomberské koledy z Adventného koncertu Katedry hudby Katolíckej univerzity. Predovšetkým je to výsledok tvorivého zápalu a úsilia jej vedúcej, dirigentky Zuzany Zahradníkovej.

„Už od leta som na tom robila a som teraz celkom rada, že to oslovuje, aj prostredníctvom televízneho záznamu, mnohých ľudí. Dokonca aj takých, ktorí do kostola vôbec nechodia,“ hodnotí odozvy na reláciu docentka Zahradníková. Program, v limitovaných podmienkach jezuitského kostola, vyrobil s profesionálnou bravúrou, kvalitným zvukom a rytmickým strihom, Roman Šimalčík. Bezprostredne po vystúpení sa s obdivom, tento zdanlivo skúsený profesionál, vedúcej zboru Zuzke aj prihovoril: „Normálne ste ma rozplakali, s tými koledami..!“

Umenie je mocné svojou duchovnou silou. V rukách odborníkov ústi do kvalitných, oslovujúcich, produktov. Príhovory ružomberských duchovných, ako aj Ružomberské koledy, sú prístupné na webovej stránke mestskej televízie www.mtr.sk.

Transfer cez čas

Staršia a väčšia televízna sestra, vlajková loď slovenského verejnoprávneho a mediálneho priestoru, televízny kanál RTVS Jednotka, je na obrazovkách domácností prítomná takmer stále. Posledný vysielaný program v roku 2023 bol aj s aktívnou účasťou ružomberského pozadia. Ružomberský rodák Peter Marcin a do nášho mesta priženený Peter Cmorík, účinkovali v programe Neskoro večer, ktorým sa finalizovalo minuloročné vysielanie.

V burácajúcom refréne známej odrhovačky „Mariša pusu daj, mamy sa nepýtaj,“ si mohol byť národ slovenský o čosi bližší. Aj keď len sám sebe. Nadväzne so štátnou hymnou vyzerala takáto kombinácia vysielania pri pomerne vážnej príležitosti, akou je prechod do nového roka, prinajmenšom rozpačito. Niekedy aj latka položená na zem sa dá podliezť. Cez suterén. Niekde v tejto polohe sa ocitli posledné minúty vysielania na spomínanej Jednotke v roku 2023.

Mestská televízia

Azda, o to viac príde ľúto, ak sa kvalitnej a zanietenej práci v našej Mestskej televízii Ružomberok nedostane primeranej pozornosti, priestoru a záujmu. Nie tak dávno, ako jej signál vypadol z programovej ponuky káblovej spoločnosti Digi Slovakia, ktorú bežne domácnosti v našom meste užívajú. „Uvedený program nie je súčasťou našej programovej ponuky. Ďakujeme za pochopenie,“ znie doslovné stanovisko tejto spoločnosti. Viaceré lokálne televízie pôsobia aj na vysielacej a pomerne rozšírenej platforme Magio, ako napríklad v susednom Dolnom Kubíne.

Rozšírenie vysielacej pôsobnosti Mestskej televízie Ružomberok bude určite aj jednou z úloh nového vedenia Kultúrneho domu Andreja Hlinku, ktorý má televíziu, popri kine a našich novinách Ružomberský hlas, vo svojej správcovskej pôsobnosti. Tak ako aj kultúrne podujatia živých programov v náplni ponuky Veľkej dvorany a synagógy. Možnosťou abonentného cyklu na prvý polrok, rozostavil riaditeľ Radek Zdráhal, na pomyselnej kultúrnej šachovnici mesta, základnú programovú kompozíciu.


Martin Chodúr

Prvý výsledok sa podaril už na sviatok Zjavenia Pána. Trojkráľový koncert so spevákom Martinom Chodúrom bol ťah veľkou figúrou. Synagóga v sobotný večer pukala od návštevnosti. Pocta veľkým hlasom, ktorá bola v podtitule tohto podujatia, reflektovala známe skladby ešte známejších interpretov. Tom Jones, Sinatra, či Karolovia, ako Duchoň, Černoch, Gott, boli predstavení v zdarnom zvládnutí nárokov na tonálne hlasové rozsahy sólového vokalistu, teda speváka. Viac ako poldruhahodinový súvislý prejav, v sprievode flauty Adély Švanovej a skvelého klaviristu s džezovým drajvom Vlastimila Šmídu.

Čerstvá ponuka

Vsobotu 13. januára o 18:00 Kultúrny dom A. Hlinku pripravil Novoročný koncert. Zazneli operné melódie v podaní Štátneho komorného orchestra Žilina na čele s čestným šéfdirigentom Leošom Svárovským a sólistami, predstavila sa sopranistka Tereza Mátlová. Rok sa dostáva do pohybu, kultúra a umenie vždy patrili ku jeho príjemnej časti a prívetivej tvári.

Vyhľadávanie

Streda 21. február 2024
0:0:0
Online: