Ružomberský hlas
  • Sobota 22. jún 2024
  • 0:0:0
  • Online:
  • Ružomberok
  • Aktuality
  • 14. december 2023
  • 1386

(čítanie+) Mesto Ružomberok, podobne ako väčšina samospráv na Slovensku, pristúpilo k zvýšeniu celého spektra poplatkov pre obyvateľov. Prejdime si stručne poplatky tak, ako boli schválené v mestskom parlamente 12. decembra po našej uzávierke. Podrobnejšie sa jednotlivým oblastiam budeme venovať v januárovom vydaní Ružomberského hlasu.

Pristavme sa najskôr pri poplatku za odpad. Od budúceho roka zaplatíte za odpad 44 eur, čo predstavuje medziročné zvýšenie o 8 eur, pri neváženom množstvovom zbere za 110 litrovú nádobu predstavuje zvýšenie 97 eur na 303 eur a pri 1100 litrovej nádobe o 972 eur na 3031 eur. Mesto tým zníži stratu, ktorú má pri dotovaní odpadu pre obyvateľov a podnikateľov zo 672 tisíc na 452 tisíc eur. Táto suma predstavuje rozdiel medzi výdavkami na likvidáciu odpadu a príjmami z poplatkov.

Do mozaiky zvyšovania pribudne zvýšená sadzba za daň z nehnuteľností, ktorá napríklad pri rodinných domoch predstavuje 0,40 eur za meter štvorcový oproti súčasným 0,25 eurám, za psa v bytovke zaplatíte 40 eur, čo je o 6 eur navyše. Nahor pôjdu aj príspevky za materskú školu z 20 na 30 eur mesačne, v školských jedálňach pri materských školách zaplatíte po novom 9 eur a pri základných školách 12 eur, rovnako zvyšovanie v rôznych úrovniach platí aj pre Základnú umeleckú školu Ľ. Fullu. Mesačný pobyt dieťaťa v detských jasliach pokryjete od 1. januára 2024 sumou 300 eur v porovnaní so súčasnými 230 eurami.

Ružomberok tiež zavádza miestny poplatok za rozvoj, ktorý už v mnohých samosprávach funguje niekoľko rokov. Pre stavby na bývanie tento poplatok predstavuje 35 eur za meter štvorcový, pre priemyselné objekty 15 eur. Za peniaze vybraté z tohto poplatku mesto čiastočne pokryje náklady, ktoré musí znášať pri budovaní infraštruktúry inžinierskych sietí v pripravovaných územiach určených pre individuálnu bytovú výstavbu. Poplatok sa bude týkať stavieb, ktoré dostanú stavebné povolenie po 1. januári budúceho roka.

Mesto Ružomberok v minulom období nezvyšovalo dane a miestne poplatky. „Už v závere minulého roka sme však verejne avizovali, že nepopulárnym opatreniam, ktoré prijímali vlani mnohé mestá a obce ako reakciu na ekonomickú situáciu na Slovensku, sa v roku 2024 ani v našom meste nevyhneme. Ružomberok čaká ekonomicky ťažké obdobie, musí preto hľadať možnosti ako zvýšiť svoje príjmy. Poplatky zvyšujeme len do miery nevyhnutnej na zabezpečenie základného chodu samosprávy a poskytovania komunálneho servisu,“ uviedol primátor Ľubomír Kubáň.

Dôvodov na zvýšenie daní a poplatkov je podľa neho niekoľko. Ceny..................

(celý príspevok nájdete v Ružomberskom hlase č.24/2023)

(+) = symbol "čítanie +" znamená, že celú verziu príspevku si môžete prečítať len v papierovom vydaní Ružomberského hlasu, alebo v PDF verzii pre predplatiteľov RH.

Vyhľadávanie

Sobota 22. jún 2024
0:0:0
Online: