Ružomberský hlas
  • Pondelok 15. júl 2024
  • 0:0:0
  • Online:

Tohtoročné Ružomberské Vianoce s vianočnými trhmi budú začnú už 5. decembra a potrvajú do soboty 23. decembra. Tešiť sa môžete na tradičné jarmočné jedlá, remeselných predajcov, koledy, punč či kapustnicu.

Trhy budú na Mostovej ulici pred hotelom Kultúra smerom k Hýrošovmu parku. Predaj bude denne od 9:00 do 22:00. Povinná predajná doba je určená vždy od 15:30 do 20:30.  Uzávierka prihlášok na predaj bola 18. novembra, prihlášku Po schválení prihlášky si záujemcovia budú môcť vybrať miesto na predaj, pričom si organizátor vyhradzuje právo na zmenu a rozmiestnenie predajných miest. Ďalšie informácie pre predávajúcich: určenú platbu za priestor bude potrebné poukázať na účet KDAH, po zaslaní faktúry najneskôr do 1. decembra; po úspešnom vybratí bude potrebné do 25. novembra dodať do KDAH všetky náležitosti na povolenie predaja; predajné miesta mimo drevených stánkov treba mať umiestnené najneskôr 5. decembra o 8:00; pri stavbe a montáži predajného miesta sú trhovníci povinní rešpektovať pokyny pracovníkov KDAH; po vyložení tovaru musia byť motorové vozidlá zaparkované na určenom mieste; povolenie na predaj bude vydané v deň začiatku trhov; poriadok a čistenie okolia si zabezpečí nájomca na vlastné náklady (čistenie nie je zahrnuté v poplatku). Poplatok za prenájom miesta (gastro sortiment): drevený vianočný stánok 2,5 x 1,7: 50 eur/deň, drevený vianočný stánok 5 x 1,7: 75 eur/deň, lastný predajný príves: 15 eur/1bm/deň. Iný sortiment: individuálna dohoda - cena prenájmu od 8 eur za 1bm/deň, drevený vianočný stánok 2,5 x 1,7: 30 eur/deň, drevený vianočný stánok 5 x 1,7: 45 eur/deň. Poplatok za energie: 10 A istič – 10 eur/deň, 16 A istič – 20 eur/deň, nad 16 A istič 30 eur/deň. Poplatok budú vyberať zamestnanci KDAH v deň konania. Poplatok za parkovné na platenom parkovisku Hotela Kultúra v sume 5 eur/deň/auto, platí sa priamo na recepcii hotela.

Vyhľadávanie

Pondelok 15. júl 2024
0:0:0
Online: