Ružomberský hlas
  • Pondelok 27. máj 2024
  • 0:0:0
  • Online:

Piata nedeľa po Veľkej noci, Rogate, bola v ružomberskom evanjelickom chráme zvlášť slávnostná. Tatiana a Daniel Beňuch, ako manželský pár, boli uvedení do farárskych funkcií pre evanjelický cirkevný zbor a. v. v Ružomberku. Oficiálna inštalácia v nedeľu 14. mája bola aj s účasťou viacerých čestných hostí, ako aj zástupcov kresťanských cirkví mesta. Primátor Ľubomír Kubáň sa pri svojom príhovore netajil ani priznaním, že v tomto kostole je prvý raz.

 Dekan a ružomberský farár rímskokatolíckej cirkvi Dušan Pardel pozdravil novú pani farárku pri príležitosti dňa matiek s kyticou kvetov.  Nechýbala ani dvojica predchádzajúcich duchovných správcov tohto zboru, manželia Ilona a David Bázlikovci, ktorí teraz pôsobia v Bratislave. Noví farári, manželia Beňuchovci, prišli zo svojho predchádzajúceho pôsobiska, ktorým boli neďaleké Sučany.

Do novej duchovnej práce v Ružomberku ich odprevadil aj sučiansky spevokol miestneho cirkevného zboru, ktorý svojím účinkovaním prispel, spolu s ružomberským spevokolom, do slávnostného rámca osláv. Pridal sa aj spolužiak-farár z gymnáziálnych štúdií v Tisovci, Martin Škarupa, ktorý teraz spolu s manželkou Evou, nastúpil na ich miesto v Sučanoch. Na slávnosti sa zúčastnili aj zástupcovia z okolitých cirkevných zborov.

Vyhľadávanie

Pondelok 27. máj 2024
0:0:0
Online: