Ružomberský hlas
  • Sobota 22. jún 2024
  • 0:0:0
  • Online:

V mestskom zastupiteľstve reprezentuje sídlisko Klačno. Patrí medzi najmladších poslancov, v parlamente je nováčikom. Hneď na úvod prezradíme, že pracuje ako kachliar a kominár, čo je možno dôvodom prečo pôsobí v komisii pre životné prostredie pri mestskom zastupiteľstve. Predstavujeme vám Juraja Šrámeka...

Naznačili sme, že ste jedným z najmladších poslancov v aktuálnej zostave. Budete v tejto súvislosti presadzovať aj požiadavky a potreby mladej generácie v Ružomberku?

„Máte pravdu. Toto volebné obdobie sa dostalo do poslaneckých kresiel aj množstvo mladých ľudí. Veľmi sa z toho teším, že Ružomberčania dali svoje hlasy aj mladším ročníkom a vložili tak do nich obrovskú dôveru. Z druhej strany však prichádza s týmto postom aj veľká zodpovednosť. S určitosťou však viem povedať, že práve moje postoje a presvedčenia by mohli v tomto volebnom období hájiť mladú generáciu žijúcu v Ružomberku. Predsa len si chceme mladých ľudí v meste udržať a vidím, či dokonca pociťujem, čo by sa v meste mohlo a dalo zlepšiť aj v tomto smere.“

Kominár a kachliar by znelo vaše pracovné zaradenie. Stále platí, že kominár prináša šťastie?

„Či prinášam šťastie by ste sa mohli spýtať mojich blízkych, ale skromne môžem o sebe tvrdiť, že rád prinášam šťastie a pohodlie či už svojej rodine, ako aj svojim zákazníkom prostredníctvom mojej práce.“

Priblížte vaše pracovné pôsobenie...

"Podnikám vo viacerých odvetviach, no gro mojej práce a mojich záľub sa točí práve v oblasti kominárstva a kachliarstva. Spočiatku som sa venoval len kominárstvu a získal k nemu aj adekvátne vzdelanie, no postupom času sa mi začala čoraz viac páčiť aj remeselnícka práca a návrat k tradíciám. Moje kroky teda pochopiteľne smerovali aj ku kachliarstvu. Pracujem s mojimi ľuďmi po celom Slovensku, ale najviac času trávim v našom rodnom Liptove. Predsa len mi je to tu srdcu blízke, a to najmä pokiaľ ide o ľudí, s ktorými sa počas práce stretávam.“

Ako poslanec zastupujete ľudnatý obvod sídliska Klačno. Ako hodnotíte život na Klačne a hlavne, čo by ste tam chceli zmeniť?

„Veľkú časť môjho života som strávil práve na sídlisku Klačno. Mal som to šťastie, že v rokoch, v ktorých som vyrastal, bolo množstvo rovesníkov s rovnakými záľubami a my sme ho prebrázdili krížom – krážom. Pochopiteľne, preto som sa rozhodol kandidovať práve za obvod Klačno. Aj keď som si vybral ťažký oriešok, keďže je to veľký obvod s menším počtom poslancov. Som nesmierne šťastný, že mi vložili do rúk dôveru ľudia žijúci práve na tomto sídlisku. S mnohými sa poznám osobne a viedli sme nespočetne veľa rozhovorov o tom, čo by sa dalo a nedalo zlepšiť na Klačne. Predstavy mám veľké a smelé. Nechcem však teraz nič sľubovať. No už počas tejto krátkej poslaneckej doby som mal množstvo rozhovorov ohľadom sídliska Klačno. Mojím najväčším cieľom v tomto volebnom období však bude navrátiť na sídlisko zeleň, oddych, relax pre rodiny a pocit bezpečia. Prajem si, aby mohol každý zažívať Klačno také, aké si ho pamätám z detských čias ja.“

S akými záležitosťami sa na vás ľudia obracajú, respektíve čo najčastejšie potrebujú riešiť?

„V poslednom období ma častejšie kontaktujú obyvatelia nielen sídliska Klačno, ale z celého mesta. Mám šťastie, že poznám veľké množstvo ľudí, aj vďaka mojej práci. Veľa sa s nimi rozprávam a vedia mi byť veľkou inšpiráciou. Vďaka ich podnetom a rozhovorom viem, kam by som chcel smerovať v poslaneckej práci. Najčastejšie od ľudí počúvam sťažnosti ohľadom parkovania, neporiadku a v neposlednom rade aj o alkohole, či iných drogách, ktoré sa častejšie začínajú vyskytovať aj na verejných priestranstvách. Vďaka ich podnetom sa snažím už v tomto čase aktívne komunikovať s orgánmi, ktoré by o tom mali byť informované.“

Z toho vychádzame aj pri položení nasledovnej otázky, totiž, čo si kladiete za priority na sídlisku a v meste počas teraz už necelých štyroch rokov?

„Táto otázka je veľmi ťažká. Samozrejme by som vedel vytýčiť niekoľko bodov, ktoré sú v mojich očiach prioritou, ale zastupiteľstvo sa skladá z viacerých poslancov a tí majú svoje predstavy o fungovaní a smerovaní mesta. Preto je mojím hlavným cieľom vedieť komunikovať s každým poslancom a vedieť rozumne diskutovať o každej požiadavke či vízii. V opačnom prípade by to opäť ostalo len pri sľuboch. Som však rád, že po mnohých rokoch pochmúrnej práce v rade aj poslancov svitá na lepšie časy, kedy sa vedia ľudia medzi sebou rozprávať. Každopádne však budem presadzovať, aby sme navrátili život do nášho mesta a aby sme si udržali každého mladého človeka v meste. Chceme navrátiť život do ulíc a kominárskym žargónom povedané: Vyčistiť mesto od špiny.“

Opäť nadviažeme. Od špiny nie je ďaleko k agende environmentu. V rámci mestského parlamentu pôsobíte aj v komisii pre životné prostredie. Čím vám je táto problematika blízka a akú agendu potrebuje mesto podľa vás v tejto oblasti prioritne riešiť?

„Ako človek, ktorý podniká práve v odvetviach ako je kominárstvo a kachliarstvo, sa dostávam k veľkému množstvu informácií, ktoré sú väčšinou prezentované na stretnutiach cechu kachliarov alebo komory kominárov Slovenska. Moje poznatky z týchto stretnutí a poznatky v rámci mojej praxe chcem zužitkovať a napomôcť nášmu mestu žiť ekologickejšie. Treba pomôcť obyvateľom mesta, ako aj samotnému mestu rôznymi výzvami, ktoré tieto organizácie uskutočňujú. Nie sú to len samotné výzvy, ale aj osveta, ktoré cechy a my ich členovia organizujeme, aby sme upovedomili širokú verejnosť o správnom kúrení, využívaní tepelných zdrojov, aby sme znížili celkové znečistenie životného prostredia. Je nespočetne veľa zdrojov, ktoré znečisťujú životné prostredie, ja však chcem zastávať funkciu toho, ktorý sa rozumie odvetviu vykurovania a spalín.“

Vráťme sa k poslancovaniu. Čím sa vám podarilo presvedčiť ľudí, aby vám „hodili“ hlas do urny, a prečo ste sa chceli stať poslancom?

„Zvolenie bol pre mňa veľký šok, za ktorý som samozrejme vďačný. Myslím si však, že mi veľmi napomohla aj činnosť ohľadom stavby, ktorú som nedávno kúpil a vďaka nej odhalil veľké chyby, ktoré sa nemuseli stať, no stali sa a mesto v tom zohralo veľkú rolu. Práve moja odhodlanosť na toto všetko poukázať oslovila ľudí. Sú podľa môjho názoru presvedčení, že sa nenechám len tak odbiť. V tom majú pravdu. Taktiež zohrala veľkú rolu aj moja účasť v tíme Patrika Haba. Touto cestou by som sa mu a celého jeho tímu chcel poďakovať. Vždy som chcel ísť do komunálnej politiky. Zaujímam sa o to, kde žijem, kde chcem aj naďalej žiť. Nie som z tých ľudí, ktorí si myslia a nepovedia. Preto som rád, že mi dali tú možnosť a môžem s veľkým odhodlaním začať pracovať na víziách, ako naše malebné mesto navrátiť do jeho plnej krásy.“

Záver prevedieme do oddychového módu. Čomu sa venujete vo voľnom čase?

„Môj voľný čas sa rokmi zužuje. Kedysi som mal utkvelú predstavu, že podnikanie mi automaticky zaručí aj množstvo voľného času. Na moje veľké prekvapenie to tak však nie je. No svoju prácu milujem a neberiem ju ako bremeno. Avšak, ak sa nájde kúsok voľného času, snažím sa ho tráviť na horách. Ako Ružomberčania by sme si mali vážiť prostredie, v ktorom žijeme. Je neuveriteľné, že aj keď máte málo času, dokážete v krátkom čase absolvovať nádherné turistické trasy, skialpové výšľapy, či dokonca jazdy na bicykli. A toto sú aj moje najväčšie záľuby a spôsoby, ako si viem vyvetrať hlavu.“

(článok sme uverejnili v Ružomberskom hlase č.8/2023)

Vyhľadávanie

Sobota 22. jún 2024
0:0:0
Online: