Ružomberský hlas
  • Pondelok 27. máj 2024
  • 0:0:0
  • Online:

Popri starých boľačkách centra postupom času pribudla ďalšia. Hlavne na Podhore je výzvou na sklopenie zraku stav smetných nádob. Tie vyzerajú, nielen na prvý pohľad ošarpane, ba až zúfalo. Nejeden z nás si pomyslí, že lepšie keby Podhoru „nezdobili“, ako slúžiť v takomto stave. Naozaj, smutná vizitka okresného sídla.

Pritom výmena mobiliáru na tejto ulici sa zrealizovala v roku 2007 počas revitalizácie centrálnej mestskej zóny. Súčasný stav košov zodpovedá ich veku, vplyvom poveternostných podmienok a svoj rukopis nesú aj vandali. Na radnicu preto logicky smerovali redakčné otázky, či mesto plánuje s týmto stavom niečo robiť, respektíve, kedy by sme sa mohli dočkať obnovy smetiakov.

„V prípade, ak by sa vymieňal mobiliár v centre mesta, šlo by o investičnú akciu. V súčasnosti výmena nie je zaradená do plánu investičných akcií, mestský rozpočet s ňou nepočíta. Výmenu v budúcnosti nevylučujeme, no musí jej predchádzať komplexný návrh, ktorý schváli útvar hlavného architekta,“ vysvetlil hovorca primátora Vladimír Miškovčík.

Podotkol, že aktuálny typ košov je zastaraný. V súčasnosti sa k nim nedajú zaobstarať náhradné diely. „Je potrebná ich celková výmena za nové koše. Ako príklad môžeme uviesť betónový kôš, ktorého cena s príslušenstvom sa pohybuje na úrovni 400 eur. Na Podhore máme teraz 11 košov, ktoré je potrebné vymeniť. Napríklad na susednej Mostovej ulici sa už betónové koše nachádzajú,“ dodal hovorca.

(článok sme uverejnili v Ružomberskom hlase č.6/2023)

Vyhľadávanie

Pondelok 27. máj 2024
0:0:0
Online: