Ružomberský hlas
  • Utorok 5. december 2023
  • 0:0:0
  • Online:

Pondelok 20. marca je posledný termín, dokedy môžu záujemcovia podať prihlášky na tri výberové konania, ktoré vyhlásila ružomberská radnica.Mesto hľadá vedúceho oddelenia projektov a grantov, pričom predpokladaný termín nástupu je už v apríli. Ide o hlavný pracovný pomer vo verejnej službe, vyžaduje sa nielen odborná spôsobilosť, ale aj vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, znalosť projektovej logiky či prehľad vo vybraných dokumentoch.

Náplňou práce bude „získavanie informácií o možnostiach grantových výziev a príležitostí, plánovanie projektov, monitorovanie potrieb mesta, podávanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok.“

Magistrát vypísal aj výberové konanie na vedúceho oddelenia sociálnych služieb a zdravotníctva s predpokladaným termínom nástupu v máji. Rovnako ide o hlavný pracovný pomer, a okrem vzdelania a spôsobilosti sa vyžaduje aj 10-ročná prax v sociálnej oblasti a prehľad v 6 zákonoch.

Tretím výberovým konaním sa má obsadiť pozícia referenta oddelenia informačných technológií. Termínom nástupu je máj 2023, a aj do tretice ide o hlavný pracovný pomer.

Uchádzač by mal mať úplné stredoškolské vzdelanie, prax v odbore IT, znalosť viacerých zákonov uvádza radnica ako výhodu.

Náplňou práce má byť správa počítačovej siete a výpočtovej techniky v školách, ale aj správa a aktualizácia geografických informačných systémov, správa pasportov, metodická pomoc pre zamestnancov mestského úradu.

Žiadosti o prijatie do zamestnania s požadovanými dokladmi je pre všetky tri výberové konania potrebné doručiť do 20. marca 2023 do 10:00 na adresu Mesto Ružomberok, Námestie Andreja Hlinku 1, 034 01 Ružomberok.

„Termín a miesto pohovoru oznámi prednosta MsÚ prihláseným žiadateľom, ktorí splnia požadované podmienky, najmenej 7 dní pred dňom pohovoru,“ oznamuje magistrát.

Kompletné znenie všetkých výberových konaní si môžete v grafickej podobe prečítať v inzertnej časti aktuálneho vydania Ružomberského hlasu (v predaji od 10.3.).

Vyhľadávanie

Utorok 5. december 2023
0:0:0
Online: