Ružomberský hlas
  • Streda 27. september 2023
  • 0:0:0
  • Online:
  • Ružomberok
  • Kultúra
  • 27. január 2023
  • 542

V malých mestách, akým je aj to naše, sa kultúra rodí veľmi ťažko. Tvoriví umelci či interpreti sa boria s problémami, ktoré majú ďaleko od umenia a spočívajú najmä v peripetiách technického charakteru - kde nájsť vhodný priestor na cvičenie, zároveň, ako zohnať zdroje na pokrytie jeho prenájmu a tiež aj ako nestratiť chuť tvoriť, hoc sa subjektívne môže zdať, že nieto komu.

Často sa tak stane, že mnohé zaujímavé počiny zaniknú skôr, než sa stihnú rozvinúť. Tie, ktoré sa rozvinú, za to vďačia neúnavnej snahe umelecky zanietených jednotlivcov, ktorí dokážu pre svoju vášeň obetovať všetko. Financie, osobný čas a veľakrát aj rodinný pokoj a zdravie. Takýmto zanieteným umelcom bol aj Tibor Pacek, člen významného liptovského orchestra RK Jazz Band, ktorý nás predčasne opustil v pondelok 16. januára vo veku 62 rokov.

Tibor Pacek sa narodil v Ružomberku. Študoval na Národohospodárskej fakulte Vysokej školy ekonomickej a vo svojej kariére pracoval sprvoti v Drevokupe, krátko v Mondi SCP, neskôr na Daňovom úrade v Ružomberku, kde zastával funkciu kontrolóra.

Popri práci a rodine sa venoval svojmu celoživotnému koníčku – gitare. Hra na hudobný nástroj nebola len jeho „bokovka“. Naopak, bola to vášeň, ktorá mu učarovala už v ranej mladosti. Hrával v rôznych kapelách a hudobných zoskupeniach, napríklad v kapele Graf, až napokon v roku 2006 vstúpil do hudobného telesa RbkBand, z ktorého sa neskôr vyvinul známy orchester RK Jazz Band.

Ako gitarista pôsobil v RK Jazz Bande nepretržite 16 rokov a spoločne s orchestrom odohral okrem bežných koncertov aj také hudobné výnimočnosti, ako vystúpenie „Melódie rozkvitnutej sakury“ s japonskými umelkyňami Nao Higano a Kuni Soma či viaceré vystúpenia s Dušanom Grúňom, Evou Pilarovou, Milanom Drobným či Kamilom Mikulčíkom.

Od roku 2020 ho však priaznivci liptovského orchestra vídali čoraz menej. Viac času bolo potrebné venovať do starostlivosti o zdravie. Za gitarou ho v orchestri vystriedal o generáciu mladší Tomáš Šulík.

Svoj boj s ťažkou chorobou napokon Tibor Pacek prehral v pondelok 16. januára 2023 a rodina, kolegovia, kamaráti a hudobníci sa s ním naposledy rozlúčili 19. januára v Ružomberku.

Česť jeho pamiatke.

Vyhľadávanie

Streda 27. september 2023
0:0:0
Online: