Ružomberský hlas
  • Pondelok 27. máj 2024
  • 0:0:0
  • Online:

ŽILINA (Michaela Milá, foto ŽSK) - Žilinský samosprávny kraj minulý utorok slávnostne ocenil pracovníkov v zdravotníctve pôsobiacich vo všetkých zariadeniach v Žilinskom kraji. Z rúk predsedníčky ŽSK Eriky Jurinovej si ocenenie prevzalo 42 osobností, ktoré svojím osobitým prístupom a obetavou prácou prispeli a prispievajú k zabezpečeniu kvalitnej zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov nášho kraja. Toto podujatie organizuje odbor zdravotníctva ŽSK pravidelne od roku 2018. Oceňuje sa vždy na výnimočnom mieste Žilinského kraja. Teraz sa tak udialo na Slanickom ostrove, informoval ŽSK.
Ocenených bolo 42 pracovníkov v zdravotníckom sektore, v 4 kategóriách: Top lekár, Top sestra, Top iný zdravotnícky pracovník, Top nezdravotnícky pracovník a špeciálna kategória pre ocenenie práce lekárov – seniorov a sestier. „Bolo nám cťou oceniť aj piatich lekárov a sestru, ktorí ukončujú svoju prax a príkladným spôsobom odovzdali ambulanciu mladším kolegom alebo naďalej ochotne odovzdávajú vzácne odborné skúsenosti mladším. Všetkým pracovníkom v zdravotníctve chceme aj týmto spôsobom poďakovať za ich prácu, odbornosť a ľudský prístup. Zároveň vnímame ako dôležité vyzdvihnúť takto aj veľmi dobrú, príkladnú spoluprácu so všetkými nemocnicami a zdravotníckymi zariadeniami v našom kraji,“ informovala Silvia Pekarčíková, riaditeľka odboru zdravotníctva ŽSK. Ako ďalej doplnila, nominácie z nemocníc dávali samotné zdravotnícke zariadenia, aj na základe dotazníkových prieskumov, nominácie ambulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti navrhovali online formou: „A to tak, že špecialisti navrhovali ambulancie primárneho kontaktu, a tie zas navrhovali špecializované ambulancie, ktoré považujú za ambulancie s príkladom dobrej praxe. Špeciálne ceny a ceny pre lekárov a sestry seniorov navrhoval odbor zdravotníctva ŽSK.“
Za Ružomberský okres boli ocenení títo zdravotnícki a nezdravotnícki pracovníci: Top lekár: MUDr. Gabriela Muchová, Top sestra: Mgr. Agáta Žaškovská, Top iný zdravotnícky pracovník: Mgr. Bc. Marián Gašaj, MHA, Top nezdravotnícky pracovník: mjr. Ing. Dušan Chudý. Špeciálne ocenenie dostali MUDr. Janka Javorková – ambulancia klinickej imunológie a alergológie, a MUDr. Mária Záňová – VLPDD Ružomberok.

Vyhľadávanie

Pondelok 27. máj 2024
0:0:0
Online: