Ružomberský hlas
  • Pondelok 15. júl 2024
  • 0:0:0
  • Online:

(ROZHOVOR) (AKTUÁLNA TÉMA) Detská pohotovosť, presnejšie Ambulantná pohotovostná služba pre deti a dorast (APS) v Ružomberku koncom júna skončila. Rozhodnutie k tomuto kroku, ktorý je plne v kompetencii Ministerstva zdravotníctva SR (MZ SR) padlo už dávnejšie, deti v rámci APS od 1. júla ošetrujú (aj ružomberskí) pediatri v Dolnom Kubíne, kde táto služba zostáva.

Nielen o tejto téme, ale aj o akútnom nedostatku lekárov pre našich najmenších sme sa rozprávali so známou detskou lekárkou Zorou Zdráhalovou, ktorá pôsobí v Ružomberku, kde má ambulanciu už viac ako 15 rokov. Zároveň je Krajskou odborníčkou MZ SR pre primárnu pediatrickú starostlivosť.

Začnime pomerne jednoduchou otázkou. Prečo sa ruší detská pohotovosť v Ružomberku?

„Zlučuje sa do jedného pevného bodu v Dolnom Kubíne z dôvodu absolútneho nedostatku pediatrov, ktorí môžu vykonávať pohotovostné služby. Tento problém je dlhodobý, postupne klesá počet detských ambulancií a v súčasnosti v Ružomberskom okrese chýbajú štyri detské ambulancie. Zákonnú povinnosť slúžiť v APS majú len ambulantní lekári a vzhľadom na ich počet nie je možné tieto služby zabezpečiť.”

O možnom rušení detskej pohotovosti v Ružomberku sa však vedelo dávnejšie…

 “Áno. Na problém sme práve preto poukazovali už dlhší čas, stretli sme sa ešte s bývalým primátorom a žiadali sme o riešenie aj v spolupráci s ÚVN Ružomberok. Bohužiaľ, žiadne riešenie sa nenašlo. Postupné zhoršovanie personálnej situácie vyústilo do podania hromadnej výpovede v júli 2022. Odvtedy boli služby v APS zabezpečované aj s pomocou rôznych iných „neambulantných” lekárov. Rozhodnutie zlúčiť dva pevné body práve do Dolného Kubína bolo v kompetencii MZ SR, zásadná bola požiadavka priamej nadväznosti na detské oddelenie.”

Dalo sa to vyriešiť aj inak?

“To je ťažká otázka. Jediným koncepčným riešením by totiž bolo a je navýšenie počtu ambulantnách pediatrov, čo je však v súčasnej situácii až utópia.”

Spomenuli ste, že detských lekárov je (nielen v Ružomberskom okrese) žalostne málo. Z tohto pohľadu vyzerá problém rušenia detskej pohotovosti v našom meste ako okrajový. Je to tak?

„Určite. Chcem zdôrazniť, že problém pokrytia pohotovostných služieb je pri súčasnej personálnej situácii v detských ambulanciách skutočne sekundárny, určite nie najdôležitejší. Máme problém s pokrytím bežnej dennej starostlivosti, najmä počas sezón respiračných ochorení. Ordinujeme napriek vlastným zdravotným problémom, pretože nemáme za seba náhradu. „Vypadnutím” čo len jedného lekára sa pracovné zaťaženie stáva neúnosným.”

Najčastejšou otázkou našich čitateľov, rodičov detí, je v súvislosti s touto témou táto – čo mám robiť, aké mám možnosti, ak mi dieťa náhle ochorie po ordinačných hodinách, nedokážem mu pomôcť doma a do zajtra to môže byť oveľa horšie – a nechcem cestovať až do Dolného Kubína?

„V Ružomberskom okrese pracuje 7 pediatrov, každý rodič s dieťaťom môže v normálnom pracovnom čase navštíviť lekára, ktorého si pre svoje dieťa vybral, alebo odborníka v mieste bydliska. Dostupnosť takejto pediatrickej starostlivosti je vo svete raritná. Na druhej strane, Slovensko je v čele celosvetovej tabuľky v počte návštev u lekára na jedného obyvateľa. Svedčí to na jednej strane o stále výbornej dostupnosti, na druhej strane o slabej edukácii obyvateľstva.”

To však nebola odpoveď na našu otázku…

„Máte pravdu, chcela som pokračovať v tom zmysle, že ambulantnú pohotovostnú službu by mal rodič s dieťaťom využiť v prípade, kedy dôjde mimo ordinačných hodín pediatra k akútnemu zhoršeniu zdravotného stavu. V prípade bežných, najčastejšie respiračných ochorení rodič bude musieť zvážiť, či navštívi pohotovosť alebo počká na svojho pediatra nasledujúci deň. V prípade závažných problémov s dýchaním, závažných alergických reakcií vrátane anafylaxie, v prípade bezvedomia, kŕčov, úrazov a prudkých neutíšiteľných bolestí brucha je nonstop prítomný lekár v Detskej klinike ÚVN (Považská ul., pozn. red.), špecialisti na Urgentnom príjme ÚVN a v najhoršom prípade rýchla zdravotná pomoc (linka 112). Lekár v rámci APS nemá tak či tak žiadne možnosti takéto stavy vyriešiť.”

Z toho, čo ste už uviedli, vyplýva, že je len otázkou času, kedy bude dochádzať na Slovensku k ďalším rušeniam detských pohotovostí, resp. ich zlučovaniu…

„Je to tak. Teda, pokiaľ sa nestane zázrak… Od prvého júla budeme v Dolnom Kubíne slúžiť pätnásti, z toho 7 lekárov je v dôchodkovom veku... V Liptovskom Mikuláši slúžia dvanásti lekári, z toho 7 je v dôchodkovom veku.”

Čo teda robiť v súčasnom stave, aby sa situácia zlepšila?

„Najprv fakty. Celý región Liptova zabezpečuje vo svojich ambulanciách v rámci primárnej pediatrickej starostlivosti 19 detských lekárov. Okres Ružomberok je kriticky nedostatkový a Liptovský Mikuláš rizikový, v oboch okresoch chýbajú pediatri v ambulanciách. Keďže sa rieši už vzniknutá kritická situáciu, musí sa pristupovať aj k „nepopulárnym opatreniam”, ktoré však aspoň na nejaký čas zastabilizujú zostávajúci počet lekárov. Nasledovať musí celý už pripravený proces, ktorý bol predstavený ako reforma primárnej starostlivosti a má niekoľko fáz, v ktorých sa ráta okrem odbremenenia zostávajúcich lekárov od nadmerného počtu služieb aj so znižovaním byrokratickej záťaže, s prenesením niektorých kompetencií na stredný zdravotný personál a ďalej so zatraktívnením pediatrického povolania, zvýšením počtu pediatrických rezidentov, znižovaním odlivu medikov a lekárov do zahraničia.”

Patrilo by sa zakončiť tento rozhovor aspoň s náznakom pozitívnej energie. Dá sa to?

„Pokúsim sa. Napriek celej našej kritickej situácii si myslím, že zdravie a kvalita života detí v našom regióne nie je nijakým spôsobom ohrozená, za čo vďačíme hlavne kolegom, ktorí napriek veku a vlastným problémom naďalej ostávajú v ambulanciách pre svojich pacientov.”


KTO JE MUDR. ZORA ZDRÁHALOVÁ?

Študovala na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského Bratislava, po ukončení štúdia v roku 2001 nastúpila na Detské oddelenie NsP v Ružomberku, kde pracovala 7 rokov. Po úspešnom absolvovaní špecializačných skúšok z odboru pediatria v roku 2008 nastúpila ako praktický lekár pre deti a dorast do vlastnej ambulancie, následne v roku 2012 úspešne zložila špecializačnú skúšku z odboru dorastové lekárstvo a ošetruje deti a dorast od 0 do 28 rokov. Okrem práce vo svojej ambulancii je členkou Výboru Slovenskej spoločnosti primárnej pediatrickej starostlivosti SLS a zastáva funkciu krajského odborníka Ministerstva zdravotníctva SR pre primárnu pediatrickú starostlivosť.

Vyhľadávanie

Pondelok 15. júl 2024
0:0:0
Online: