Ružomberský hlas
  • Pondelok 15. júl 2024
  • 0:0:0
  • Online:

Stovky ľudí prišli v nedeľu 23. júna popoludní do krásne upravenej jezuitskej záhrady na Hlinkovom námestí. Prilákal ich Deň rodiny, ktorý sa každý rok v tomto čase koná na oslavu kresťanských hodnôt a tradícií a je úctou k otcovi, matke a deťom – rodine.

Organizátori podujatia s podtitulom „Stojí to za to – byť rodinou, ktorá kráča s Bohom“ pripravili pre návštevníkov desať stanovíšť, pri každom z nich bolo potrebné splniť jednu či viac úloh. Za ich úspešné zvládnutie získala rodina nálepku. Postupne tak zapĺňali prázdne miesta na letáku nálepkami ako snívať, hrať sa, byť vďačný, dôverovať, odpúšťať, oprieť sa o seba, prekonávať prekážky, pomáhať, počúvať sa a ťahať za jeden koniec povrazu.


„Chceli sme odovzdať ľuďom hlavne duchovné posolstvo, nechceme z podujatia urobiť jarmok. Cieľom je vytvárať priestor na stretnutie a budovanie vzťahov, prežitie radostného popoludnia pri hre ako rodina, v spoločenstve ďalších rodín,“ povedala pre RH Mária Schniererová, koordinátorka Dňa rodiny v Ružomberku. Podľa nej predchádzala tejto veľmi vydarenej akcii, ktorej prialo aj počasie, niekoľkomesačná príprava. „Odmenou nám boli pozitívne postrehy od ľudí, ktorí si pochvaľovali hlavne pokojnú atmosféru, čas na vzájomné rozhovory a výbornú organizáciu.“

Svoje stanovisko s podtitulom „snívať“ na Dni rodiny mali aj spolupracovníci rehole saleziánov. Pokračuje M. Schniererová: „Indícia je podľa nášho saleziánskeho hesla, ktoré sa týka Don Bosca a jeho snov. Pre každého má Boh sen. Tajomstvo vytúženého šťastia spočíva práve v stretnutí dvoch snov – nášho a božieho. Lezenie po lane – nebáť sa snívať, pečiatkovanie záložiek – Don Bosco sníval sen i pre chlapcov, aby z nich boli dobrí a statoční ľudia.“


Riaditeľ Gymnázia sv. Andreja Kamil Nemčík si tiež Deň rodiny pochvaľoval, pretože sa stretlo veľa pozitívnych ľudí, ktorí si vychutnávali program a rodinnú hru. „Na našom stanovisku sme pripravili hru s témou „opri sa o mňa“. Každý rodina si vybrala jedného člena, o ktorého sa mohli oprieť – ten im akýmkoľvek spôsobom mal odovzdať pieseň, o ktorej vedel len on. Okrem toho sme pripravili aj drobné občerstvenie a lukostreľbu.“

Aj rehoľníčky z komunity Milosrdných sestier sv. Vincenta – satmárok, sa zapojili do Dňa rodiny. Vo svojom stanovisku rozvíjali cnosť vďačnosti. „Mnohé rodiny sú na vďačnosti zvyknuté, išlo im to ako po masle. Aj detičkám, nestačili brať predmety do rúk. V niektorých rodinách sa zase aktivitou prelomili bariéry. Vzájomné objatia rodín, kde bolo často vidno dojatie a slzy v očiach, odpustenie, boli tiež súčasťou Dňa rodiny. Veď samozrejmé veci v domácnosti sa nerobia samé, treba niekomu za ne poďakovať,“ opísala sestra Fabiola Zvalová z komunity satmárok.

Kaplán ružomberskej rímskokatolíckej farnosti Filip Orlovský hodnotil podujatie len pozitívne. „Bolo to krásne stretnutie radostných rodín, ktoré sa často stretávajú v kostole či na podujatiach farnosti. Bola to oslava rodinného spoločenstva, aktivity povzbudzovali ku vďačnosti za rodinu ako základnú bunku spoločnosti.“ O kultúrny – duchovný program sa postarali Pali a Pali, ale aj reprodukovaná hudba s kresťanskou tematikou, deti si mohli pochutnať na cukrovej vate či prežiť aj trošku adrenalínu napríklad počas jazdy na koni. O pitný režim bolo tiež ukážkovo postarané.