Ružomberský hlas
  • Pondelok 15. júl 2024
  • 0:0:0
  • Online:

V nasledujúcich riadkoch informujeme o dianí v regióne rozsiahlejšou formou. Dozviete sa všetko dôležité z udalostí – minulých aj budúcich (pripravovaných) – v okrese Ružomberok. Plnú verziu tejto rubriky uverejňujeme v každom vydaní Ružomberského hlasu.

x Priechod na križovatke Poľná–Za dráhou zatiaľ v nedohľadne. Na frekventovanej križovatke na sídlisku Roveň dochádza často ku kolíznym situáciám. Jednak je to spôsobené absenciou chodníkov, chýbajúcimi priechodmi pre chodcov a zároveň vysokou frekvenciou chodcov a vozidiel, keďže v blízkosti sa nachádza obchodné centrum City Market. V križovatke sa spájajú dve mestské komunikácie a dve súkromné cesty vo vlastníctve Mondi SCP a CPI Retails Rosa. Aby bol chaos dokonalý, v dotyku križovatky je aj železničné priecestie vo vlastníctve Železníc SR. O údržbu 5 metrov pred a za priecestím sa stará práve jeho vlastník. V ostatnom stanovisku okresného dopravného inšpektorátu k zamýšľanej výstavbe bytovky pri križovatke sa píše o podmienke pri výstavbe doplniť priechod pre chodcov. Mesto plánuje v nasledujúcom období v tejto lokalite zrekonštruovať verejné osvetlenie, aj keď na súkromných cestách spravuje osvetlenie jeho vlastník, uviedol pre Ružomberský hlas hovorca mesta Vladimír Miškovčík.

x Rekonštruujú obvodné oddelenie polície. Ďalšia investícia do Ružomberka. Tentokrát je investorom štát, presnejšie ministerstvo vnútra. Na objekte Obvodného oddelenia Policajného zboru SR na Hlinkovom námestí začalo v apríli s rozsiahlou rekonštrukciou. Stavebné práce realizujú za plnej prevádzky, obmedzenia sú len lokálne, uviedol hovorca ministerstva Matej Neumann. Náklady na rekonštrukciu predstavujú 776 tisíc eur. Práce potrvajú desať mesiacov, ukončené by mali byť vo februári budúceho roka. „Budovu bolo nutné rekonštruovať z dôvodu zníženia energetickej náročnosti opatreniami na zlepšenie tepelno-izolačných vlastností a na zníženie environmentálnej náročnosti. Obnova je potrebná aj kvôli štandardizácii dispozično-technickej vybavenosti a hygienických podmienok. Skrátka, pre policajtov vytvoríme pracovné prostredie adekvátne súčasnej dobe,“ podotkol M. Neumann. Práce pozostávajú zo zateplenia obvodového plášťa, výmeny okien a vstupných dverí, zateplenia časti plochej strechy, výmeny zdroja tepla a ústredného kúrenia. Takisto kompletne zrekonštruujú elektroinštaláciu, vzduchotechniku, zdravotechniku a práce sa dotknú aj interiéru.

x Vzácna návšteva na univerzite. Ako informovala Katolícka univerzita, v utorok tohto týždňa navštívila KU Catherine Flumiani, veľvyslankyňa Talianska na Slovensku: “Pri tejto príležitosti jej rektor univerzity odovzdal Zlatú medailu KU v RK za jej zásluhy o rozvoj vysokoškolského vzdelávania na KU a snahu o posilnenie medziuniverzitnej spolupráce medzi KU v RK a univerzitami v Taliansku.” Veľvyslankyňa zároveň informovala akademickú obec o udelení vyznamenania Rytierov Rádu talianskej hviezdy (OSI) Rosangele Libertini, pedagogičke Katedry cudzích jazykov Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku, za jej angažovanosť v šírení talianskeho jazyka a kultúry na Slovensku.

x Geometria. V Galérii Rozeta otvorili 24. mája výstavu Geometria. Ide o reprezentatívny celoslovenský viacgeneračný výber 11 umelcov a umelkýň. “Ich tvorba je obrazom aktuálneho stavu geometrickej abstrakcie na Slovensku a dôkazom, že táto forma abstraktného umenia, ku ktorej dospeli rôznymi cestami prirodzeným umeleckým vývojom, nie je v našom prostredí cudzorodým prvkom, ojedinelou epizódou alebo len dekoratívnou polohou. Originálne maliarske skladačky línií, plôch, farieb, občas optických ilúzií vypovedajú aj o inšpiráciách a východiskach jednotlivých autorov a autoriek,” informujú organizátori z Galérie Ľudovíta Fullu, ktorá podujatie pripravuje. Keďže je pre rekonštrukciu zatvorená, svoje podujatia realizuje v priestoroch Galérie Rozeta. Vystavujúci autori: Viktor Hulík, Adam Szentpétery, Mária Balážová, Štefan Balázs, Pavol Rusko, Ján Vasilko, Katarína Balúnová, Lenka Sršňová, Paulína Rypáková, Dominika Žáková, Zuzana Badinková. Kurátori: Zuzana Gažíková, Pavol Rusko. Výstava potrvá do 23. augusta.

x Zreštaurovali dva obrazy. Liptovské múzeum informovalo, že ukončilo proces reštaurovania dvoch obrazov zo svojich zbierok. Ošetrenie zbierok vykonávala reštaurátorka akad. mal. Mária Ďuricová vďaka úspešnému projektu Liptovského múzea podporenému z verejných zdrojov Fondom na podporu umenia. “Úspešne tak boli ukončené dva grantové projekty z Fondu na podporu umenia, ktoré múzeum získalo ešte v roku 2023. Výsledkom grantových projektov sú dva zreštaurované obrazy. Prvým je dielo od neznámeho autora nazvané Dievčatko s ružičkou, druhým obraz so sakrálnou tematikou identifikovaný ako Loretánske litánie,” uvádza Liptovské múzeum, ktoré pravidelne a systematicky, podľa aktuálnych zverejnených výziev reaguje na grantové ponuky a aktívne sa do nich zapája. “Aj vďaka tejto programovej činnosti sa už od roku 2019 podarilo zreštaurovať celkovo šesť olejomalieb so sakrálnou aj profánnou tematikou,” informuje múzeum.

x Galéria v centre záujmu. Primátor mesta Ľubomír Kubáň sa tento týždeň stretol s riaditeľkou Slovenskej národnej galérie Alexandrou Kusou a riaditeľkou Galérie Ľudovíta Fullu Zuzanou Gažíkovou a potvrdil, že Galéria Ľudovíta Fullu je stále v centre záujmu mesta Ružomberok. “Napriek tomu, že od ohlásenia pripravovanej rekonštrukcie galérie uplynulo už takmer desať mesiacov, na zámere ministerstva sa nič nemení. Tak blízko k realizácii sme ešte nikdy neboli, na druhej strane očakávam, že Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky podnikne neodkladné kroky na to, aby mohli práce v galérii začať čo najskôr. My v tom budeme maximálne nápomocní,” vyjadril sa primátor. Pôvodný termín ukončenia prác v galérii bol ohlásený na september 2025.

Vyhľadávanie

Pondelok 15. júl 2024
0:0:0
Online: