Ružomberský hlas
  • Streda 24. apríl 2024
  • 0:0:0
  • Online:

(čítanie+) V dolnom Liptove zabodovali najviac ZŠ sv. Vincenta a Obchodná akadémia. Spomedzi tzv. Malých škôl skončila v najnovšom rebríčku INEKO najvyššie Súkromná ZŠ na Štiavnickej ceste v Ružomberku. Mimovládna nezisková organizácia INEKO zverejnila minulý týždeň najnovší rebríček základných a stredných škôl – za školský rok 2022/23. Ako pripomína inštitút, rebríček hovorí o dosiahnutých výsledkoch žiakov či o podmienkach na vyučovanie. Nehodnotí však komplexne kvalitu školy.

Medzi základnými školami dosiahla najlepšie umiestnenie ZŠ sv. Vincenta v Ružomberku so skóre 8.0 (škola s vynikajúcimi výsledkami žiakov). Obhájila tak minuloročné prvenstvo v tejto kategórii. „Pre nás je to potvrdením, že v rámci modernizácie a postupného zlepšovania a zefektívňovania vyučovania robíme svoju prácu naďalej veľmi dobre,“ uviedla pre RH riaditeľa školy Miroslava Murínová.

Podľa jej slov, žiakov vedú ku kritickému mysleniu, snažia sa ich naučiť správne pracovať s informáciami, získanými vedomosťami, aby aj vhodne využívali pracovný či voľný čas. Rovnako naplno využívajú ich potenciál, rozvíjajú ich dary a talenty a tešia sa z každého úspechu. „Napríklad, minulý rok sme na celoslovenskom kole Biblickej olympiády získali 3. miesto, v Dejepisnej olympiáde 2. miesto, uspeli sme aj vo výtvarných súťažiach (Biblia očami detí – 1. miesto), Geografickej olympiáde, či súťaže Vedecký macher (3. miesto), ale aj Astronomickej súťaže. Okrem toho naše futbalistky vyhrali Majstrovstvá Slovenska vo futbale žiačok – Školský pohár SFZ,“ doplnila riaditeľka.

Súkromná základná škola (Štiavnická cesta) v Ružomberku dosiahla v rebríčku INEKO rovnako výborné skóre 7.6. Výsledok ich potešil, podľa slov riaditeľa Alexandra Buchtu, opäť sa potvrdilo, že v škole pracujú kvalitní pedagógovia i školský podporný tím. Veľký podiel na úspechu má podľa neho aj zriaďovateľka školy (Elena Šlávková, pozn. red.), ktorá vytvára „skvelé pracovné podmienky a neustále nás v našom napredovaní podporuje.“

Dôležitou hybnou silou v dosahovaní výborných výsledkov je spolupráca vedenia školy, pedagógov, rodičov a žiakov, myslí si A. Buchta. „Ocenenie je pre nás indikátorom, že našu prácu robíme správne a naša snaha a úsilie sa nám vracajú v podobe takýchto hodnotení.“ Vo vyučovacom procese vytvárame pozitívnu pracovnú atmosféru plnú dôvery, porozumenia, podnetného prostredia, ktoré deti zbavuje strachu a pochybností o sebe. Uprednostňujeme voľnosť detského prejavu pred drilom a memorovaním, podporujeme ich odvahu nebáť sa spraviť chybu, mať vlastný názor, ktorý nie je nemenný. Rôznymi spôsobmi rozvíjame komunikáciu, kreativitu a spoluprácu, podporujeme rozvoj zdravého sebavedomia a empatie žiakov. Dôraz kladieme na individualitu osobnosti žiaka a snažíme sa, aby každé dieťa „zažiarilo“ a zažilo svoj úspech, opísal riaditeľ školy.

Medzi základnými školami mimo Ružomberka získala veľmi dobré umiestnenie ZŠ Liptovská Teplá s hodnotením 8.0 (škola v výbornými výsledkami žiakov). V krajskom rebríčku skončila na 47. mieste – spomedzi 190 hodnotených škôl – v dolnom Liptove jej dokonca patrí druhé miesto medzi klasickými základnými školami. „Umiestnenie v rebríčku nás, samozrejme, potešilo. No zároveň si uvedomujeme, že kritériá nie sú nastavené na komplexné hodnotenie škôl a nezohľadňujú.........................


(dokončenie článku v Ružomberskom hlase č.5/2024)

symbol (čítanie+) znamená, že celá verzia príspevku je dostupná len v papierovom vydaní RH, a zároveň ju majú k dispozícii aj predplatitelia Ružomberského hlasu.

Vyhľadávanie

Streda 24. apríl 2024
0:0:0
Online: