Ružomberský hlas
  • Pondelok 27. máj 2024
  • 0:0:0
  • Online:

Pozornému oku Ružomberčanov isto neuniklo, že približne posledný rok a pol sa na bývalom študentskom domove známeho pod názvom Ikar na Bystrickej ceste, uskutočňovali stavebné práce. Cieľom bolo realizovať komplexnú prestavbu bývalého objektu na bytový dom Orion. Do mesta tak natiekla sedem miliónová investícia. V týchto dňoch sú práce na prvej etape prakticky zavŕšené, čoskoro sa do objektu budú sťahovať prví obyvatelia.

O aktuálnej situácii ohľadne tohto veľkého rezidenčného projektu v Ružomberku sme sa porozprávali s Tomášom Kloptom, ktorý stojí za jeho realizáciou. V rozhovore prezradil, ktorému projektu sa v meste bude ďalej venovať, keďže sa v súvislosti s touto investičnou skupinou rozpráva o projektoch napríklad pri City Markete na Rovni či pri Škole umeleckého priemyslu v širšom centre.

Na úvod otázka, ktorá mnohých určite zaujíma. V akom štádiu realizácie je objekt Orionu?

„Spoločnosť Orion Partners úspešne zakončila prestavbu objektu v decembri 2023, kedy Referát stavebnej správy Mesta Ružomberok vydal kolaudačné rozhodnutie. Myslím, že je na mieste poďakovať sa tejto chvíli zamestnancom referátu, katastra, ako aj všetkým stavebným spoločnostiam, ktoré sa podieľali na výstavbe a teda na zveľadení nášho mesta. Ich odborné rady, ochota a profesionálny prístup značne prispeli k úspešnému dokončeniu projektu, ktorý sa stal novou dominantou sídliska Roveň.“

Celkom prakticky sa spýtame, kedy predpokladáte, že sa do bytovky budú sťahovať prví ľudia?

„K reálnemu odovzdávaniu bytov už pristupujeme. Nasledovať budú prevody vlastníckych práv a podpisovanie kúpnych zmlúv. Potom je už len skutočne na kupujúcich, akí šikovní budú pri zadovažovaní nábytku a nasťahovaní sa.“

Vráťme sa ešte k samotnej výstavbe. Prekvapilo vás niečo pri realizácii? Oproti pôvodným plánom evidujeme malé zdržanie v trvaní niekoľkých mesiacov? Aké faktory ho spôsobili?

„Po stavebnej stránke sme boli veľmi dobre pripravení, mali sme dostatok podkladov nato, aby sme vedeli, že bývalá budova študentského domova Ikar bola kvalitná stavba postavená kanadskou spoločnosťou v 80. rokoch minulého storočia. Na ilustráciu, v regióne to bola široko ďaleko jediná budova, ktorá mala zabudovaný systém klimatizácie, čo nebolo v tých rokoch určite bežným štandardom. Na čo sa ale nedá pripraviť, je ľudská zloba a neprajnosť. Počas výstavby boli doručované rôznym inštitúciám, ako je prokuratúra, kataster, inšpekcia životného prostredia alebo inšpektorát práce anonymné udania, ktorých cieľom bolo spomalenie či zastavenie prác. Obsahom týchto udaní bolo údajné porušovanie nakladania s nebezpečným odpadom, konkrétne zakopávanie azbestu do zeme alebo možné porušenie stavebného povolenia, či zamestnávanie načierno. Čo k tomu dodať? Je zarážajúce, že sa medzi nami Ružomberčanmi nájdu jednotlivci, ktorí nepochopiteľne komplikujú iným snahu o rozvoj nášho mesta.“

Aké sú definitívne parametre vynoveného objektu - koľko a akých bytov sa v ňom nachádza?

„Bytový dom v sebe zahŕňa 141 bytov na siedmych poschodiach s tým, že v ďalšej etape chce naša spoločnosť nadstaviť ôsme poschodie, na ktorom je zvažovaná výstavba ôsmich nadštandardných bytov. V rámci ukončenej prvej etapy je teda dokončených 141 bytov, ktoré sú prevažne dvojizbové. To ale neznamená, že v bytovom dome nenájdeme aj garsónky, jedno a trojizbové byty.“

Máte už všetky byty predané?

„V prvej fáze predaja sa podarilo predať 72 bytov. Po získaní kolaudačného rozhodnutia chceme spustiť druhú fázu predaja. Záujemcovia sa tak budú môcť nasťahovať do svojho nového bytu ihneď.“

Poďme sa pozrieť do budúcnosti. Akému projektu sa plánujete venovať po otvorení Orionu?

„Na tomto mieste by som spomenul, že dokončeniu bytového domu Orion predchádzalo aj skolaudovanie a odovzdanie bytov ich majiteľom v bytovom dome Prestige v Malých Tatrách. Ide tak vlastne o dva dokončené skolaudované bytové domy v krátkom časovom rozpätí. Je teda otázne, na aký dlhý čas sa v rámci nášho mesta nasýtil trh s bytmi, čo musíme brať do úvahy. Avšak výhľadovo má naša investorská skupina za cieľ začatie výstavby polyfunkčného bytového domu CityPark, ktorý bude situovaný opätovne na Rovni. Po vydaní príslušných povolení na výstavbu oznámime termín výstavby.“

Vyhľadávanie

Pondelok 27. máj 2024
0:0:0
Online: