Ružomberský hlas
  • Pondelok 27. máj 2024
  • 0:0:0
  • Online:

V nasledujúcich informujeme o dianí v regióne rozsiahlejšou formou. Dozviete sa všetko dôležité z udalostí – minulých aj budúcich (pripravovaných) – v okrese Ružomberok. 

Opustil nás bývalý riaditeľ Ivan Šenšel. V pondelok 15. januára vo veku 70 rokov zomrel dlhoročný kultúrny pracovník Ivan Šenšel. V rokoch 2011 - 2015 pôsobil v Ružomberku ako riaditeľ Kultúrneho domu Andreja Hlinku, ale oblasti kultúry sa venoval celý život, napríklad aj v rámci Komunitnej nadácie Liptov a ďalších inštitúcií v Liptove. Posledná rozlúčka s ním bola v piatok 19. januára v Evanjelickom kostole v Liptovskom Hrádku. Smútiacej rodine vyjadrujeme za redakciu Ružomberského hlasu úprimnú sústrasť.

Sen noci svätojánskej v podaní martinského divadla. Kultúrny dom Andreja Hlinku pozýva 21. februára o 18:00 do Veľkej dvorany na divadelné predstavenie Sen noci svätojánskej. Komédiu z pera anglického dramatika Williama Shakespeara uvidíte v podaní Slovenského komorného divadla Martin. Hra je o dobrodružstvách mladých aténskych zaľúbencov a skupiny ochotníckych hercov so skupinou víl a škriatkov, ktorí žijú v tmavom lese za mestom. Sen noci svätojánskej patrí medzi Shakespearove najobľúbenejšie komédie a často sa hráva na celom svete. Toto podujatie je súčasťou abonentného cyklu 2024, ktorú pripravil Kultúrny dom A. Hlinku. Vstupné na podujatie je 25 eur.

Nové informácie o bezpečnosti. V utorok 23. januára bolo stretnutie Mestskej polície s riaditeľmi škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti ružomberskej samosprávy. „Vedenie mesta na pracovnom stretnutí zastupoval prednosta Mestského úradu v Ružomberku Mário Klučka, ktorý si spolu so zástupcami oddelenia školstva, športu a mládeže MsÚ a predstaviteľmi mestských škôl a školských zariadení vypočul aktuálne informácie z oblasti bezpečnosti a ochrany z úst povereného náčelníka MsP Tomáša Matejovie a Romana Jankoviča z oddelenia prevencie kriminality MsP,“ informovalo Mesto Ružomberok s tým, že zástupcovia polície oboznámili prítomných s novými opatreniami v oblasti bezpečnosti, ktoré slúžia na efektívnejšiu ochranu a v prípade potreby aj na rýchly zásah.

Papierne môžu postaviť nový kotol. Nový kotol má mať o 60 percent vyšší tepelný príkon, čo zabezpečí spaľovanie väčšieho objemu biomasy a vyššiu výrobu tepla. Súčasný kotol prestáva spĺňať sprísňujúce sa podmienky na fungovanie veľkých spaľovacích zariadení. Úrady stanovili, za akých podmienok možno nový kotol postaviť. Občianski aktivisti z iniciatívy Za zdravý Ružomberok podali na ministerstvo rozklad a proti zámeru papierní postaviť kotol rozbehli petíciu. Minister životného prostredia Tomáš Taraba však na základe rozhodnutia rozkladovej komisie potvrdil prvostupňové rozhodnutie z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie, ktoré súhlasí s postavením kotla na biomasu. „Nový kotol spĺňa zákonné podmienky a emisné limity, ako aj požiadavky súvisiace s najlepšími dostupnými technológiami. Vďaka nim sa nezvýši znečistenia ovzdušia v Liptove,“ reagoval rezort životného prostredia. Kotol bude spaľovať odpad zo spracovania dreva v papierňach a kaly z čističky v Hrboltovej. Teplo z obnoviteľného zdroja energie bude dodávané pre mesto Ružomberok, čím sa zníži jeho závislosť od fosílnych palív. Spaľovacie zariadenie bude potrebovať aj nový zhruba 150 metrov vysoký komín.

Opera pre deti. Kultúrny dom Andreja Hlinku pripravuje na 29. februára o 18:00 detskú rozprávkovú operu Kocúr v čižmách v dvoch dejstvách na motívy príbehu Charlesa Perreaulta z roku 1697 v podaní Štátnej opery. Ako informujú organizátori, toto dielo španielskeho skladateľa Xaviera Montsalvatgeho dostalo na scéne Štátnej opery fantazijnú podobu, ktorej sa potešia najmä najmenší diváci. Deti sú interaktívne vtiahnuté do deja, ktorý rozpráva odloženým mačiatkam ich pestúnka Matilda. Ožíva tak Kocúr v čižmách, ktorý vďaka svojej šikovnosti ožení svojho pána – chudobného Mlynára – s krásnou princeznou. Predstavenie je v slovenskom jazyku a určite poteší dospelých aj deti. Vstupné na rozprávkovú operu je 20 eur pre divákov nad 15 rokov, pre deti do 15 rokov 10 eur. Predstavenie je vhodné pre deti od 7 rokov.

Ad Multos Annos, pán dekan! Ružomberský farár a dekan Ružomberského dekanátu Dušan Pardel sa v nedeľu 21. januára dožil krásneho životného jubilea 50 rokov. Pri tejto príležitosti prijal osobné blahoželanie od primátora mesta Ľubomíra Kubáňa, zástupcu Róberta Kolára a prednostu mestského úradu Mária Klučku. „S pánom dekanom máme naozaj výbornú a živú spoluprácu, čo si veľmi vážim. Vnímam ho ako mimoriadne činorodého a múdreho otca farnosti. Pán dekan, k vašej päťdesiatke želám najmä veľa Božieho požehnania, zdravia a spokojnosti,“ podotkol pri stretnutí primátor mesta Ľubomír Kubáň.

Nové nabíjacie stanice. Mesto Ružomberok bolo úspešné vo výzve Ministerstva hospodárstva SR, ktorá bola zameraná na podporu budovania nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá. Nenávratný finančný príspevok vo výške 95 tisíc eur, ktorý získalo, použije na 23 nabíjacích staníc pre elektromobily, z toho jedna bude rýchlonabíjacia.

Ovzdušie ako súčasť prírody. Študenti stredných škôl na území Žilinskej župy sa môžu zapojiť do fotografickej súťaže Lepší svet – čistejšie ovzdušie. Tretí ročník súťaže má tému Hovorme o ovzduší a vyhlasuje ho Žilinský samosprávny kraj. Podmienkou zapojenia sa do súťaže je to, aby boli fotografie nasnímané na území nášho kraja. Každý súťažiaci môže prihlásiť tri fotografie a je potrebné ich zaslať v termíne 8. – 12. 2. Prihlášku nájdete na stránke zilinskazupa.sk.

Traja spolužiaci budú spoločne vystavovať. Fotoklub RK 1924 pozýva vo štvrtok 8. februára o 14:30 do Liptovského múzea na vernisáž výstavy Viktor a spolužiaci. Autormi výstavy sú Anna Tomčíková, Stanislav Surový a Viktor Poliak.

Nominujte knihu spojenú s Liptovom. Liptovská knižnica G. F. Belopotockého v Liptovskom Mikuláši vyhlasuje 17. ročník čitateľskej ankety Kniha Liptova 2023. Do súťaže môžu byť nominované knihy, ktoré boli vydané v roku 2023 a sú späté s regiónom Liptova tematicky alebo osobou autora textovej či obrazovej časti. Knihy môžu nominovať čitatelia, autori, zostavovatelia, redaktori, vydavatelia, kníhkupci i distribútori kníh. Čitatelia môžu knihu nominovať nominačným listom, ktorý nájdete na stránkach knižnice, prostredníctvom online nominačného lístka uverejneného na webovej stránke knižnice. Termín odovzdania nominácií je od 29. januára do 29. februára. Hlasovanie bude potom od 4. marca do 13. apríla. Výsledky budú vyhlásené 23. apríla o 16:00 v Liptovskej knižnici GFB. Súťažné kategórie sú dve: beletria a odborná literatúra.

Desivé historky. Februárovou pozvánkou Občianskeho združenia RosArt je divadelné monodráma Čo čuší v duši, ktorú si budete môcť pozrieť 2. 2. o 19:00 v Divadelnom štúdiu RosArt (Podhora 18). Pôjde o desivo - vtipnú monodráma o kostlivcoch v skrini. Monodráma je vyskladaná z autentických výpovedí zamestnancov Oravského hradu. Vo výpovedi strážnika SBS služby sa pozriete na najvtipnejšie, najkurióznejšie a najdesivejšie historky, ktoré dokáže napísať len život sám. Vstupné na predstavenie je dobrovoľné, odporúča sa 5 – 7 eur.

Galakoncert. Folklórny súbor Liptov, Detský folklórny súbor Liptáčik a Súkromná základná umelecká škola Folklórneho súboru Liptov pozývajú 8. februára o 17:00 do Veľkej dvorany na galakoncert s názvom O čarách čarovných, bytostiach tajomných. Vstupné na galakoncert je 5 eur.

Podporia kresťanov z krajín Blízkeho východu. Výťažok z benefičného Trojkráľového koncertu, ktorý bol v Kultúrnom dome v Černovej, sa organizátori tento rok rozhodli venovať kresťanom v krajinách Biblie prostredníctvom nadácie ACN - Pomoc trpiacej Cirkvi. „Vianočné udalosti sú veľmi úzko späté s krajinami Blízkeho východu, osobitne mesto Betlehem, miesto narodenia nášho Pána. Niektorí aj osobne toto miesto navštívili počas pútí do Svätej zeme. A tak sme sa rozhodli aspoň malou čiastkou podporiť projekt,“ vyjadrila sa Ľubica Prančíková v mene organizátorov: farnosti Černová, občianskeho výboru mestskej časti Černová a Kultúrneho domu Andreja Hlinku v Ružomberku. V programe účinkovali deti z miestnej MŠ, ZŠ Andreja Hlinku Ružomberok – Černová, ZUŠ Ľudovíta Fullu, chrámový spevokol Máj a dychová hudba Černovanka.

Inovácia kraja. Žilinský samosprávny kraj a Inovačné centrum INOVIA organizujú v tomto roku 16. ročník súťaže Inovácia Žilinského kraja 2023. Ide o formu verejného ocenenia inovatívnych podnikateľov a organizácií pôsobiacich v Žilinskom samosprávnom kraji, informoval ŽSK. Do súťaže je potrebné sa registrovať online do 31. marca 2024. Súťaží sa v dvoch kategóriách: „Inovatívna firma alebo startup“ a „Regionálna inovácia.“ Víťazi v oboch kategóriách získajú finančné ohodnotenie vo výške 2 000 eur a služby INOVIA v hodnote do 1 500 eur. Podrobnosti o súťaži nájdete na Inovia.sk.

(čítali ste výber z rubriky, ktorú sme uverejnili v Ružomberskom hlase č.2/2024)

Vyhľadávanie

Pondelok 27. máj 2024
0:0:0
Online: