Ružomberský hlas
  • Streda 21. február 2024
  • 0:0:0
  • Online:

Ceny energií celosvetovo stúpli. Katolícka farnosť v Ružomberku sa však správa, akoby narazila prinajmenšom na vlastný ropný vrt. Farár Dušan Pardel vôbec energiou nešetrí. Teda, najmä tou svojou. Samozrejme, ako sa na správneho a zodpovedného vedúceho pracovníka patrí, zapája do toho celé spoločenstvo farníkov. Keby len aktivizoval, ale priamo strháva k záujmu! Výsledkom sú viaceré, až mnohé, duchovné aktivity a podujatia. S bohatou návštevnosťou.

Kalvária. Dôraz na duchovný význam a výraz kostolíka Povýšenia Svätého kríža na Kalvárii už dostáva podobu tradície a zvyku. Práve pri sviatku Všetkých svätých naberá sa do popredia, pozornosti farského života, ako mystický rozmer sviatku, tiež aj úmysly, spojené s výsluhou liturgie, na tomto mieste.

Sv. Hubert. Prvý raz vo farskom kostole sv. Ondreja prišiel rad na poľovníkov. Toto osobité etnikum, v obľube k zelenej farbe svojho ošatenia, v ktorej sa priateľsky spája záujem a láska, sa zišlo v sobotný večer na bohoslužbe. Svätý Hubert je patrónom všetkých, ktorí sa venujú lovu, ochrane a starostlivosti o zver. Zdieľajú spoločnú lásku k lesu, horám a prírode. Na Hubertovskú sv. omšu 4. novembra, pozvala Obvodná poľovnícka komora aj Slovenský poľovnícky zväz, s jeho Okresnou organizáciou v Ružomberku. Za ňu privítal prítomných jej predseda Pavol Jeleník. Hlavným celebrantom tejto omše bol bývalý ružomberský dekan Dušan Škrabek.

Kalendár. Rok a čas, ktorý sa do jeho rámca musí zmestiť, beží ukrutne rýchlo. Pripomienkou aspoň niektorých udalostí, ktoré sa preženú farským životom je aj obrazový kalendár. Veľkoformátová obrazová nástenná publikácia, popri cirkevnom kalendáriu, informuje a spomína na uplynulé udalosti v príslušnom mesiaci bohatou obrazovou výpravou. Za nákladovú položku 3 eurá je k dispozícii záujemcom. Je to taktiež prvý raz, keď život farnosti oživuje a ozvláštňuje takáto forma pripomienky.

Sv. Ondrej. S mimoriadnym dôrazom a váhou pristúpil farský úrad k ružomberskému patrocíniu svätého Ondreja. Tento výrazný Ježišov učeník bol ukrižovaný na kríži v tvare písmena X. Na vlastnú žiadosť, aby sa jeho poprava nepodobala tej Kristovej. Už historicky sa posledný deň novembra, keď je v kalendári meno Ondrej napísané, spájal s mestským sviatkom, odpustom. Príchod tohto dátumu bol cirkevnými aktivitami podporený významom duchovnej roviny, a to v samotnej príprave v podobe modlitby deviatnik, prežívaní sviatku, ako aj jeho slávením. Na Ondreja, vo štvrtok 30. novembra, omšovú slávnosť nebeského patróna viedol generálny vikár rožňavskej diecézy Rastislav Polák.

Ondrejská sobota. Rozvrstvenie svätenia do viacerých dní malo vrchol práve v sobotu 2. decembra. Dopoludňajšiu slávnostnú omšu slúžil, za účasti mnohých ďalších kňazov, arcbiskup Zbignevs Stankevics, metropolita z Lotyšska. Finále s eucharistickou procesiou sa muselo pre náročný charakter počasia obísť vo svojej zúženej verzii, len pred kostolom. Čerešničkou série podujatí bolo ich zavŕšenie v civilnej polohe. Ondrejský jarmoček, v blízkosti kostola, bola ponuka rôznych pochutín a suvenírov. Štedrý záujem vyjadrila aj tržba-výnos vo výške takmer troch tisícok eur. Samozrejme, nie je to výsledkom obchodnej ponuky, ale skôr priazne dobrovoľných darcov. 

Aj v tom sa odzrkadľuje záujem o spoločnú vec, mesto, spoločenstvo. A tiež sa zrkadlí snaha predovšetkým farára Dušana Pardela, že jeho vynaložená energia sa navnivoč nestráca. V spolupráci s Katolíckou univerzitou usporiadala ružomberská farnosť v popoludňajších hodinách v rámci Hnutia Europa Christi Medzinárodnú konferenciu O základoch a perspektívach Európy. Náročný sobotný deň bol zavŕšený požehnaním adventného venca pred budovou radnice v podvečerných hodinách.

(príspevok sme uverejnili v Ružomberskom hlase č.24/2023)

Vyhľadávanie

Streda 21. február 2024
0:0:0
Online: