Ružomberský hlas
  • Pondelok 27. máj 2024
  • 0:0:0
  • Online:
  • Ružomberok
  • Kultúra
  • 10. november 2023
  • 559

Cyklus komorných koncertov Hudba u Fullu bude pokračovať netradične v Kostole Povýšenia Sv. Kríža v Ružomberku organovým recitálom sólistky Ľvovskej filharmónie, Oľgy Strileckej. Podujatie sa uskutoční v nedeľu 12. novembra o 18:00.

V pestrom programe, zostavenom z duchovnej hudby skladateľov 18., 19., 20. a 21. storočia ukrajinská organistka uvedie diela Johanna Sebastiana Bacha, Arvo Pärta, Louisa Marchanda, Pēterisa Vasksa, Petra Machajdíka a svojho krajana Sergiia Leontieva.

Oľga Strilecka vyštudovala hru na klavír a dirigovanie na Ľvovskej národnej hudobnej akadémii pomenovanej po Mykolovi Lysenkovi (Львівська національна музична академія імені Миколи Лисенка). V roku 2012 sa zúčastnila na metodických kurzoch barokovej hudby vo Varšave, kde sa začala zaujímať o hru na organe. Je sólistkou Ľvovského múzea dejín náboženstva, ako aj Ľvovskej filharmónie.

Oľga Strilecka sa pravidelne zúčastňuje na hudobných festivaloch na Ukrajine ako organistka, čembalistka a klaviristka. Účinkovala aj v Poľsku, Lotyšsku, Číne a Hong-Kongu. V hudobnom repertoári uprednostňuje barokovú a súčasnú hudbu.

Projekt Hudba u Fullu 2023 z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Organový recitál Oľgy Strileckej v Kostole Povýšenia Sv. Kríža sa realizuje v spolupráci s Katedrou hudby Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity, Spoločnosťou Ježišovou, ako aj vďaka grantom, poskytnutým SOZA a Hudobným fondom.

Viac informácií o podujatí a projekte Hudba u Fullu nájdete na stránke občianskeho združenia Simach Art https://simachart.weebly.com/bude.html. Ružomberský hlas je mediálnym partnerom projektu.

Vyhľadávanie

Pondelok 27. máj 2024
0:0:0
Online: