Ružomberský hlas
  • Pondelok 27. máj 2024
  • 0:0:0
  • Online:

(čítanie+) O rekonštrukcii Galérie Ľudovíta Fullu sme vás už priebežne informovali. Momentálne je z tohto dôvodu od začiatku septembra dočasne zatvorená.

V bezpečí depozitára„Objekt galérie má vážne narušenú statiku prízemnej časti v dôsledku poškodenej kanalizácie pod budovou a vyplavovania podložia. V obvodovom múre je horizontálna trhlina viditeľná aj z exteriéru na čelnej fasáde. Nerovnomerné sadanie objektu má za následok spriečenie konštrukcie okenných a dverných otvorov, praskanie skiel, poškodenie strešného odtoku vody, zatekanie do prízemnej časti objektu. To má dopad na poškodenie elektroinštalácie, ale aj výskyt plesní vo výstavnej sieni,“ informovala nás Zuzana Gažíková, riaditeľka Galérie Ľudovíta Fullu.

Podľa jej vyjadrení, v druhej nadzemnej časti objektu je zas poškodená strecha, hrozí pretrhnutie strešnej izolácie. V zlom stave sú aj zastarané odvody dažďovej vody v medzistrope, do priestorov expozície zateká: „Z týchto dôvodov museli byť vo februári 2022 diela Ľudovíta Fullu odvezené do bezpečia depozitára. V galérii stále častejšie dochádza k havarijným situáciám. Sú v nej pôvodné zastarané technológie, pretrvávajúce problémy s kanalizáciou, elektrickými rozvodmi, osvetlením, nevyhovujúcimi klimatickými podmienkami. Podmienky v galérii neohrozujú len umelecké artefakty, ale už aj zdravie návštevníkov.“ Slovenská národná galéria potvrdila, že Fullove diela, ktoré sa museli minulý rok odinštalovať a odniesť do bezpečia depozitára, budú do Fullovej galérie vrátené - zreštaurované, očistené a digitalizované.

2,7 milióna eurRiaditeľka galérie tiež povedala, že v projekte obnovy a rekonštrukcie Galérie Ľudovíta Fullu ide kompletnú rekonštrukciu pri dodržaní zásad kladených na rekonštrukciu národnej kultúrnej pamiatky. Potvrdila tiež, že v tomto čase by Slovenská národná galéria, ktorá je zriaďovateľom Galérie Ľudovíta Fullu, mala spustiť verejné obstarávanie: „Projektová dokumentácia je hotová, bolo vydané stavebné povolenie a stavba je spustená, keďže na objekte prebiehala potrebná sondáž. Alokované financie sú zatiaľ len deklarované zo strany Ministerstva kultúry SR, ktoré v spolupráci s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR pripravuje výzvy na obnovu pamiatok, vrátane Galérie Ľudovíta Fullu. Na základe týchto informácii Slovenská národná galéria začala pred časom s prípravou podkladov na verejné obstarávanie na dodávateľa stavby. Verejné obstarávanie by sa malo spustiť v tomto období.“ Ako potvrdila Z. Gažíková, predpokladaný objem finančných prostriedkov je 2,7 milióna eur vrátane DPH, čo je o milión viac aká bola informácia ešte z minulého roka. Slovenská národná galéria však časom výšku investície spresnila. Rekonštrukcia by mala trvať 18 až 24 mesiacov, a teda hotová by mohla byť najskôr v marci roku 2025, najneskôr v septembri toho istého roku.

Budúcoročné Fullove dniAko sme už spomínali, vzhľadom na situáciu nie je možné v galérii v súčasnosti vystavovať. Pre verejnosť bude zatvorená až do ukončenia rekonštrukčných prác. „Tím galérie aktuálne pripravuje objekt na kompletné vysťahovanie a vypratanie. Počas rekonštrukcie sa bude usilovať o realizáciu rôznych výtvarných intervencií či edukačných aktivít v exteriéri naviazaných na osobnosť a dielo Ľudovíta Fullu, napríklad v cykle Fulla Outdoor na viacerých podujatiach a festivaloch. Intenzívnejšie bude spolupracovať s ostatnými vysunutými pracoviskami SNG: v Pezinku, Strážkach alebo vo Zvolene, kde sa na zámku aktuálne nachádza dočasná expozícia Fulla nažive/o! ako náznaková rekonštrukcia ateliéru Ľudovíta Fullu,“ o momentálnych aktivitách pracovníkov Galérie Ľudovíta Fullu povedala Z. Gažíková. V snahe ďalej budovať publikum a nestratiť návštevníkov plánuje galéria spoluprácu aj s partnerskými inštitúciami v Liptove, napríklad s Galériou Rozeta v Ružomberku alebo so Slovenským múzeom ochrany prírody a jaskyniarstva či Liptovskou galériou Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši, ale aj so školami: „Samozrejmosťou bude aj príprava a realizácia festivalu Fullove dni 2024 v Ružomberku,“ potvrdila riaditeľka.

Centrom sám autor. Po architektonickej stránke je Galéria Ľudovíta Fullu netradičnou stavbou, ktorú tvoria dva na seba ležiace asymetricky usporiadané..................

(celý článok si môžete prečítať v Ružomberskom hlase č.21/2023)

(celý príspevok si môžete prečítať v Ružomberskom hlase č.21/2023 | (čítanie+) znamená, že plnú verziu článku majú k dispozícii len predplatitelia RH, alebo je dostupná len v papierovom vydaní RH)

Vyhľadávanie

Pondelok 27. máj 2024
0:0:0
Online: