Ružomberský hlas
  • Pondelok 15. júl 2024
  • 0:0:0
  • Online:
  • Ružomberok
  • Aktuality
  • 21. september 2023
  • 820

(REPORTÁŽ) Prvý raz v histórii Ružomberského okresu, ba dokonca celého Liptova, sa stalo, že necelý rok po komunálnych voľbách je v nejakej obci na pretrase odvolanie starostu/starostky.

7 z 9 poslancov Obecného zastupiteľstva v Liskovej sa v utorok 5. septembra vzdalo svojho mandátu. Podľa vlastných vyjadrení, ktoré starostke vopred neoznámili, tak urobili z dôvodov, že starostka Alena Mydliarová „neprejavila skutočný záujem o spoluprácu s poslancami, pričom konflikty vznikali na rôznych úrovniach.“

Vyplýva to z dokumentu, ktorý zverejnili na facebookovej stráne Obce Lisková, pričom podpis 7 poslancov by ste tam hľadali márne. Uvádzajú tiež, že „svojvoľné, nekompetentné rozhodovanie, opierajúce sa len o názor jednotlivcov bez skúseností s riadením obce, ju často viedlo k rozhodnutiam nevýhodným pre obec a k narúšaniu vzťahov.“

Poslancov, z ktorých aktivitou evidentne, aj podľa zistení redakcie RH, vyčnievali dvaja – Marián Žúbor a Miloš Lesák, sme oslovili. Ponúkli sme im priestor na vysvetlenie ich postojov, názorov, objasnenie okolností, kvôli ktorým chceli odvolať starostku.

Ponúknutý priestor sa rozhodli nevyužiť, na naše otázky vôbec nereagovali.

Na predošlom zastupiteľstve v Liskovej 31. júla vyjadrili starostke nedôveru, a podľa všetkého práve oni začali organizovať petíciu za jej odvolanie. Cieľ bol jasný – vyzbierať zákonom predpísaný počet hlasov (pre Liskovú približne 500), a nariadiť referendum o odvolaní starostky.

Neúspešne.

Na zastupiteľstve 5. septembra len stroho informovali, že sa podarilo zozbierať približne 280 podpisov. Petičné hárky nepriniesli, tento počet teda vôbec nebolo možné overiť a skontrolovať.

Len pripomíname, že poslanci, ktorí sa vzdali mandátu, sú: Miloš Lesák, Marián Žúbor, Jozef Mrva, Dominik Timko, Jana Holubčíková, Jozef Roštek a Pavol Chovan.

Navyše, márne sme pátrali po organizátoroch petície, po tom, kto v petičnom výbore vlastne skutočne bol, kto zosnoval túto „prvú akciu podobného typu v Liptove“ v novodobej histórii.

Ani starostka obce nevedela na otázku redakcie RH odpovedať, kto je/bol členom petičného výboru.

Prezradili sa však čiastočne sami. V nepodpísanom vyhlásení uviedli: „Iniciovali sme petíciu za vyhlásenie miestneho referenda o odvolaní starostky. Avšak, naši občania neprejavili dostatočný záujem o vyhlásenie referenda, i keď na základe zákona o obecnom zriadení majú možnosť takouto formou podieľať sa na samospráve obce.“

Svoje vyhlásenie zakončili tým, že „keďže súčasná starostka nemá záujem o zodpovednú a plnohodnotnú spoluprácu s poslancami, rozhodli sme sa vzdať svojich mandátov.“

Paradoxné na celej situácii je, že skupinu nespokojných poslancov zrejme vedie Marián Žúbor, ktorý v komunálnych voľbách na starostu Liskovej v roku 2022 skončil druhý, hneď za súčasnou starostkou, no so značným odstupom.

Ďalší paradox je v tom, že napriek tomu si ho starostka vybrala za svojho zástupcu (ide pritom o platenú funkciu). A do tretice – Marián Žúbor údajne ani nežije v Liskovej. Ako sa dá z tejto pozície zmysluplne a zodpovedne vykonávať funkcia poslanca obecného zastupiteľstva, nevieme.

Aj to sme sa ho totiž chceli opýtať, no na naše otázky nijako nereagoval.

A čo na aktuálnu situáciu hovorí starostka obce Alena Mydliarová?

„Kto chce psa biť, palicu si nájde. Tak je to aj v mojom prípade. Toto všetko sa spustilo tým, že som pred časom najprv odmietla funkciu prezidenta OŠK Lisková, a ako sa ľudovo vraví - nechcela som tancovať podľa ich predstav.“

Ďalej v exkluzívnom vyjadrení pre RH hovorí, že po dôkladnom prečítaní vyjadrení poslancov prehlasuje, že uvádzané skutočnosti sú nepravdivé a zavádzajúce. Podľa nej ide o snahu vykresliť odídených poslancov v pozitívnom svetle, pričom všetko údajné zlo chcú hodiť na jej hlavu.

„Ako starostka som mala vždy snahu riešiť problémy v prospech všetkých občanov. Či to je rekonštrukcia budovy OŠK, domu smútku. Riešenie parkoviska pri kostole a rekonštrukcie cirkevnej budovy nie je v kompetencii obce, nakoľko je to majetok cirkvi. Obec sa má v prvom rade starať o obecný majetok, čo som aj do dnešného dňa robila. K problematike OŠK a celkovo ku chodu športu je aj zbytočné sa vyjadrovať. Môžem len uviesť, že OŠK dostalo dostatok finančných prostriedkov, aby zabezpečilo športové vyžitie svojich členov a fungovanie všetkých oddielov. Na skončenie športu nevidím žiadny dôvod. Samozrejme za predpokladu, že to nebudú bývalí členovia správnej rady OŠK a poslanci, ktorí sa vzdali mandátov sabotovať.“

Na všetkých otvorených a prebiehajúcich veciach uvádzaných poslancami obec bude pracovať ďalej. Rešpektujem rozhodnutie poslancov a v závere vyhlasujem, že i naďalej budem dodržiavať sľub starostky, dodáva pre RH.

Čo sa teraz bude diať v Liskovej ďalej? Vo voľbách v minulom roku kandidovalo na post poslanca 23 uchádzačov. Po vzniknutej situácii budú oslovení ďalší kandidáti, ktorí skončili „pod čiarou“. Následne na najbližšom zastupiteľstve zložia poslanecký sľub, aby obec mohla ďalej fungovať a plniť úlohy.

„Vnímam to ako jednoznačnú neochotu a nepochopenie prijímať kompromisy. Nastúpila som do funkcie pre 2021 obyvateľov obce Lisková, nie pre záujmové skupiny. Poslanci boli naučení na zaužívané spôsoby a odmietli prijať aj iný názor, aj iný pohľad na riešenie problémov. Celé to malo byť v súlade s rešpektovaním zákonov a všetkých predpisov. Chcela som problémy riešiť a vniesť do vecí poriadok,“ doplnila svoje vyjadrenie starostka.

Keďže poslanci nenašli očakávanú podporu u občanov obce, asi to vnímajú ako svoju prehru a potupu i napriek tomu pri vzdávaní sa funkcii svoje konanie odôvodňovali opätovným očierňovaním mojej osoby, neúplnými a zavádzajúci informáciami v ich vyjadreniach, dodáva.

Ak sa po prečítaní predošlých riadkov môže zdať, že kauza začala a práve skončila tento týždeň, zrejme je to omyl. Napokon, toto si myslí starostka Alena Mydliarová: „Podľa môjho názoru i naďalej budú „huckať“ občanov proti mne, aby mohli už teraz z ich pozície občanov robiť ďalšie kroky. Myslím si nahlas, že toto neskončilo... Nehovoriac o posielaných kontrolách,“ zakončila tajomne...

(príspevok sme uverejnili v Ružomberskom hlase č.17/2023)

Galéria

divider

Vyhľadávanie

Pondelok 15. júl 2024
0:0:0
Online: