Ružomberský hlas
  • Streda 24. apríl 2024
  • 0:0:0
  • Online:

Katolícka univerzita v Ružomberku, živý organizmus nášho mesta, má v talóne niekoľko významných rozvojových aktivít. Musí však reagovať aj na rast cien energií či infláciu úspornými opatreniami. Jedna z fakúlt plánuje aj zavretie jednej z katedier. Na aktuálne témy sme sa komunikovali s rektorom univerzity Jaroslavom Demkom.

Zrušenie katedry germanistiky

Podľa našich informácií by v tomto roku mala byť zrušená Katedra germanistiky na Filozofickej fakulte, čo nám rektor potvrdil s dodatkom, že univerzita ako taká nezriaďuje ani neruší fakulty, ale tento proces je plne v kompetencii jednotlivých fakúlt, čo rešpektuje ich autonómiu. „Je to bežný proces, ktorý tu bol aj v minulosti s tým, že niektoré katedry zanikli, preorganizovali sa alebo spojili s ďalšími. Vzdelávací proces na univerzite je plne funkčný, stabilizovaný, uskutočňuje sa v 142 akreditovaných študijných programoch. Ak dochádza k zrušeniu katedier, väčšinou preto, že nie je možné ich ekonomicky ani personálne ďalej udržať,“ podotkol.

Na adresu úsporných opatrení uviedol, že slovenské vysoké školstvo je dlhodobo podfinancované. Štát neposkytuje vysokým školám dostatok financií na ich bežný chod. „Malo by to trápiť všetkých občanov, pretože ide aj o peniaze z ich daní. Na nedostatočné financovanie dlhodobo upozorňujeme či už prostredníctvom Slovenskej rektorskej konferencie, konzorcia univerzít U10+, ktorého sme členom a viackrát som to osobne riešil aj s ministerstvom na najvyšších miestach,“ upozornil J. Demko.

Keďže dotácia od štátu je nedostatočná, na univerzite hľadajú priestor, ako ušetriť. V súčasnosti sa však nožnice ďalej roztvárajú kvôli neriešenej inflácii. „Nesedíme so založenými rukami, ale aj počas aktuálnej krízy obnovujeme naše priestory a budujeme úplne nové. V tomto roku pripravujeme projektovú dokumentáciu za približne 60 tisíc eur pre stavebné povolenie na prístavbu študentského domova Ruža. Zvýšime tak jeho ubytovaciu kapacitu. Momentálne tiež opravujeme strechu univerzitnej knižnice, cez ktorú zateká. Náklady odhadujeme na približne 130 tisíc eur,“ zhrnul rektor.

Milión pre univerzitu na ekoprojekt?

Univerzita tiež chystá dokumentáciu na opravu strechy a budovy Inštitútu Juraja Páleša v Levoči. „Ako ekológ oceňujem naše aktívne zapojenie v projekte Zelenej univerzity. Podali sme projekt zameraný na fotovoltaiku a tienenie, čo by nám mohlo priniesť zníženie energetickej náročnosti a malo mať priaznivý vplyv na životné prostredie. Ak sa podarí, bude to projekt za vyše milión eur,“ vyzdvihol.

Katolícka univerzita je podľa rektora súčasťou Ružomberka a Liptova, patrí k jeho duchovnému, kultúrnemu a spoločenskému životu. Mestá, ktoré doma či vo svete niečo znamenajú, sú univerzitné. „Sme nositeľom Národnej ceny za kvalitu a neustále pracujeme na našom rozvoji. Nech je to istým signálom aj pre obyvateľov, aby boli hrdí nielen na Ružomberok, ale aj na univerzitu. Každý svojím dielom a možnosťami môže rozvíjať náš domov. Bez vzdelania, a teda aj bez Katolíckej univerzity, to nepôjde,“ dodal.

Vyhľadávanie

Streda 24. apríl 2024
0:0:0
Online: