Ružomberský hlas
  • Pondelok 27. máj 2024
  • 0:0:0
  • Online:

Začiatkom marca sme sa stretli s Line Beck Lindhardt a Katrine Puge, doktorandkami Aarhus University z Kodane (Dánsko). Išlo o úvodné stretnutie začínajúcej spolupráce medzi Gymnáziom a touto univerzitou. S Aarhus univerzitou budeme spolupracovať, a tým sa podieľať na ich projekte pod názvom Udržateľná kultúra zmeny,“ uviedla koordinátorka spolupráce ružomberského gymnázia s dánskou školo u Lucia Dzurendová.

Projekt zastrešuje spoluprácu s ôsmymi strednými školami z Čiech, Poľska, Maďarska a Slovenska. Väčšinou ide o spoluprácu s odbornými školami. Naša škola má výnimočné postavenie v tejto spolupráci, pretože je to jediné gymnázium spomedzi všetkých doteraz zapojených škôl, povedala riaditeľka Iveta Kmeťová. Na prvom stretnutí predstavili začínajúci projekt DiGi Hub a DiGi kompetenčné centrum, na ktorý sme získali grant od dánskej nadácie. Line a Katrine nám predstavili myšlienku ich projektu a zároveň v rámci spolupráce nám budú akousi pomocnou rukou pri riadení nášho nového projektu. „Cieľom tejto spolupráce je systematicky získavať nové skúsenosti a vedieť ich implementovať v bežnom vyučovacom procese, aby sa odzrkadlila požadovaná zmena výučby v jednotlivých predmetoch zapojených do digitalizácie,“ hovorí riaditeľka ružomberského gymnázia.

„Naši partneri z Aarhus University sú veľmi nadšení myšlienkou a ideou nášho projektu DiGi Hub a DiGi kompetenčné centrum. Zaujal ich hlavne fakt, že na ňom od začiatku z veľkej časti participujú študenti, ktorí prichádzajú s inovatívnymi nápadmi a pomáhajú i pri samotnej realizácii. Tento model spolupráce učiteľov so študentami považujú za veľmi progresívny a inšpiratívny,“ zakončila tému L. Dzurendová.

(príspevok sme uverejnili v Ružomberskom hlase č.9/2023)

Vyhľadávanie

Pondelok 27. máj 2024
0:0:0
Online: