Ružomberský hlas
  • Utorok 28. marec 2023
  • 0:0:0
  • Online:
  • Ružomberok
  • Aktuality
  • 24. február 2023
  • 265

Mestskí poslanci rokovaní zastupiteľstva 8. februára schválili zloženie komisií Mestského zastupiteľstva v Ružomberku. Ich členmi sú poslanci mestského zastupiteľstva, obyvatelia mesta a odborníci pôsobiaci na území Ružomberka, ktorých schváli mestské zastupiteľstvo. Podľa zákona o obecnom zriadení sú komisie poradnými, iniciatívnymi a kontrolnými orgánmi zastupiteľstva. Členstvo v komisiách nie je honorované. V aktuálnom funkčnom období 2022-2026 bude pôsobiť osem mestských komisií:

Komisia pre financie, majetok a podnikateľské prostredie. Predseda: Mgr. Ing. Miroslav Zuberec. Podpredseda: Michaela Kútniková. Členovia: Mgr. art. Ján Kuráň, Ing. Anna Šanobová, Ing. Miloš Kostík, Ing. Juraj Kurňavka, Ing. Rastislav Horvát, JUDr. Andrej Škriniar, JUDr. Emil Maretta, PhD., Peter Šrobár, MBA, Mgr. Michal Jaroš. Tajomník: referentka oddelenia právnych služieb Mgr. Ivana Smilková.

Komisia pre územné plánovanie, výstavbu a dopravu. Predseda: Mgr. art. Róbert Dúbravec. Podpredseda: Ing. arch. Marianna Medvecká. Členovia: JUDr. Tomáš Klopta, Ing. Martin Mičuda, Patrik Habo, Ing. arch. Pavol Fischer, Mgr. Michal Kudlička, Mgr. art. Ivan Hrčka, Ing. arch. Rastislav Gromnica, Ing. Pavol Ivan, Ing. Peter Rázga. Tajomník: referentka oddelenia ÚHA Ing. Eva Maďarová.

Komisia pre životné prostredie. Predseda: Ing. Juraj Burgan. Podpredseda: Ing. Slavomír Klačko. Členovia: Juraj Šrámek, Ing. Jozef Bašary, RNDr. Martina Kmeťová, PhD., Ing. Marianna Matajová, RNDr. Daniel Dítě, Ing. Milan Filo, Mgr. Peter Kravčák, PhD., Mgr. František Hanes, Ing. Lukáš Nguyen. Tajomník: referent oddelenia technickej správy RNDr. Michal Matis.

Komisia pre kultúru a cestovný ruch. Predseda: Mgr. Martin Hromada, PhD. Podpredseda: Vojtech Macko. Členovia: Ing. Milan Šlávka, Mgr. Igor Littva, Ing. Marianna Stančoková, Peter Bačkor, Mgr. Ján Ondrík, PaedDr. Michal Kovačic, PhD., Peter Sieklik, Ing. Tomáš Štreit, PhDr. Zuzana Gažíková. Tajomník referentka oddelenia regionálnej politiky: Ing. Paulína Kleinová.

Komisia starostlivosti o obyvateľov (sociálne veci, zdravotníctvo a bývanie). Predseda: Miroslav Kerdík. Podpredseda: MUDr. Karol Javorka, PhD. Členovia: Štefan Puška, Mgr. Darina Chomistová, Jozef Ondrejka, Ing. Anton Machola, Mgr. Martina Chylová, Margita Jacková, JUDr. Dominika Baranová, Ing. Dagmar Majeríková, Radovan Klopta. Tajomník: referentka oddelenia sociálnych služieb a zdravotníctva Monika Gašajová.

Komisia pre šport. Predseda: Stanislav Javorka. Podpredseda: Ladislav Valent. Členovia: Bc. Michal Kubačka, Marián Bystričan, Ing. Tomáš Gazdarica, Ing. Ján Rojček, Mgr. Pavol Svrček, Peter Stano, Bc. Patrik Oravec, Róbert Hlačina, Tomáš Varga. Tajomník: referentka oddelenia školstva a športu: Mgr. Zuzana Legerská.

Komisia pre školstvo a voľnočasové aktivity. Predseda: Mgr. Michal Lazár. Podpredseda: Mgr. Vladimír Klimek. Členovia: doc. PaedDr. Martin Papčo, PhD., PhDr. Mária Kramárová, PaedDr. Kamil Nemčík, doc. Mgr. Pavel Izrael, PhD., Mgr. Gabriela Gromnicová, PaedDr. Elena Šlávková, Mgr. Bibiana Kľačková, PhDr. Oľga Okálová, PhD., Ing. Marián Páleš. Tajomník: referentka oddelenia školstva a športu: Mgr. Ingrid Pavlinská.

Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejných funkcionárov. Predseda: Ing. Vendelín Ružička. Členovia: Ing. Milan Šlávka, doc. PaedDr. Martin Papčo, PhD. Tajomník: referentka oddelenia právnych služieb: Mgr. Ľudmila Trnovská.

Vyhľadávanie

Utorok 28. marec 2023
0:0:0
Online: