Ružomberský hlas
  • Pondelok 15. júl 2024
  • 0:0:0
  • Online:

Keď mesto stíchne, vonku sa zotmie, a z ulíc sa postupne vytráca čulý ruch, postupne si líhame spať. No, nie všetci... Napriek tomu, že máme pocit, že Ružomberok v noci spí, sú ľudia, ktorí aj v tomto čase pracujú. A nie je ich málo. Práve to, koľko zamestnancov v našom meste počas noci nespí, ale plní si pracovné povinnosti, je témou nasledujúcich riadkov.

Najviac ľudí v Ružomberku pracuje v noci v papierňach. „Priemerný počet zamestnancov, pracujúcich na nočných zmenách, je 160,“ upresnila pre RH Lenka Štúrová z Mondi SCP. Dodala, že ide o rôzne pozície, súvisiace s výrobným procesom. „Napríklad operátori celulózy a papiera, údržbári, železničiari, laboranti, skladníci či pracovníci strážnej služby.“

V Ústrednej vojenskej nemocnici SNP – Fakultnej nemocnici v Ružomberku robí v noci približne 120 ľudí. Hovorkyňa ÚVN Petra Dišková uviedla na príklade z pracovného dňa v minulom týždni presný počet – 123 zamestnancov.

„Pričom sestier pracovalo v noci 60, lekárov 27, ďalej 26 ostatných zdravotníckych zamestnancov a 10 ostatných pracovníkov,“ doplnila pre RH. Tento konkrétny príklad hovorí o čísle 123 ľudí.

V zariadení Trojlístok, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja, pracuje v noci približne 30 ľudí. „Ide o pracovné pozície sestra, praktická sestra či opatrovateľka,“ priblížila Zuzana Bućan z Trojlístka.

Katolícka univerzita eviduje priemerne 12 zamestnancov, ktorí robia aj v nočných hodinách. Do 30 ľudí robí vtedy v domovoch sociálnych služieb, detských domovoch či napríklad v Detskom centre, traja v Diagnostickom centre.

Na železnici by ste zaregistrovali približne 5 zamestnancov v noci, asi 12 ľudí pracuje na čerpacích staniciach, ktorých je v noci otvorených v Ružomberku šesť. V hoteloch či správach apartmánových komplexov a ubytovacích služieb pracuje približne 15 ľudí.

Mestská polícia priemerne počas pracovných dní zamestnáva v noci asi 5 ľudí, štátna polícia nám na našu otázku – koľko príslušníkov polície priemerne robí v Ružomberku počas noci – napísala nasledovnú odpoveď: „Vzhľadom na taktické a operatívne úlohy, ktoré polícia plní v rámci výkonu služby, nie je možné na predmetnú otázku odpovedať,“ – to sú slová krajskej policajnej hovorkyne Zuzany Šefčíkovej.

Redakcii Ružomberského hlasu sa nepodarilo prísť na to, aké „taktické zámery“ polície by sme mohli prekaziť informovaním „ex post“ o priemernom počte policajtov, ktorí v našom meste robia v noci. V každom prípade, podľa redakčných informácií pracuje v noci priemerne asi 15 štátnych policajtov na území Ružomberka.

Spomedzi ďalších profesií, ktoré rovnako hýria pracovnou aktivitou v noci, patria napríklad zamestnanci kuriérskych spoločností (do 10), približne v rovnakom počte ide aj o pracovníkov „väznice“, pekární, hasičov, strážnikov, alebo, ak chcete zamestnancov súkromných bezpečnostných služieb, môže v noci v Ružomberku pracovať podľa našich informácií, okrem vyššie spomenutých podnikov a organizácií do 20.

Finálna odpoveď na zisťovanie konečného počtu ľudí, ktorí v Ružomberku počas bežného pracovného týždňa robia aj v noci, nám vyšla na 482. Ide samozrejme o veľmi orientačný počet, keďže presné číslo nie je z objektívnych dôvodov možné určiť.

Rozhodne skutočnosť, že v našom meste počas nočných hodín pracuje do 500 ľudí, je sama o sebe pozoruhodnou informáciou...

(príspevok sme uverejnili v Ružomberskom hlase č.24/2022)

Vyhľadávanie

Pondelok 15. júl 2024
0:0:0
Online: