Ružomberský hlas
  • Streda 21. február 2024
  • 0:0:0
  • Online:

(čítanie +) Burácajúci aplauz v dóme sv. Martina v Bratislave. Pred publikum prichádza z chóru americký organista David di Fiore, vo svojej typickej červenej koncertnej košeli a prijíma pocty po vydarenom koncerte. David je však najmä ružomberský. Patrí do kultúrnej a umeleckej výbavy nášho mesta. A to do samých vrchných priečok. Ale aj do jeho pedagogickej sféry.

Sám uvádza, že síce vek je len číslo, a preto by rád rozvíjal svoje aktivity a pôsobenie v Ružomberku, nakoľko to len zdravie dovolí. 

Posledné číslo novín

Končí sa rok 2022. Ružomberský hlas bolo počuť už 35. rok. Toto číslo je posledné, ktoré sme tohto roku vydali. Každý sa posunul vo svojej ceste životom o ďaľší rok dopredu. Niektorým sa vek dostal do okrúhlej podoby. Výročia ľudí sú známe či menej známe. Niektoré aj utajené. Pri jednom jubileu nenápadného, skromného, človeka, ale veľkého umelca, ktoré sa zapísalo k tomuto už krátiacemu sa roku, bol aj Ružomberský hlas. Čítajte ďalej tento článok a čítajte nás aj v ďalšom roku. Sme svoji!


Mesto a organisti

Ružomberok mal už v minulom storočí silné hudobné prostredie, rozvíjajúce sa okolo cirkevného spoločenstva. Tvarovali ho organisti, kantori, ktorí boli zároveň aj vedúci dirigenti speváckych zborov a učitelia hudby. V roku 1879 zvíťazil v konkurze na ružomberského regenschoriho Josef Chládek, ktorý predtým pôsobil v Mladej Boleslavi. V Ružomberku ostal do konca života. Vytvoril obšírne hudobné dielo, komponoval omše, cirkevné a svetské piesne, zostavil spevník, viedol zbor a orchestre. Položil základy slovenskej hudobnej tvorby. V ďalšej etape nástupníctvo v hre na organ, ako aj vedenie zboru, prevzal Alojz Pavčo, a tiež maliar Ladislav Kubačka.

V 60. rokoch sa vrátil z komunistického väzenia a sadol za organ farského kostola Leopold Šida. Zároveň pribudol do hudobnej a školskej výbavy mesta spevák a organista Vincent Haluška. Jeho dcéra Anna pokračovala v práci organistu a vedúcej zboru u jezuitov. Zakladala aj spevácky zbor na Katolíckej univerzite. S ružomberským farským zborom Andrej prešiel do novej éry slobody kantor a salezián Štefan Olos. Už v ére socializmu vytvára s týmto speváckym telesom viaceré hudobné nahrávky a koncertné vystúpenia, tiež aj komponuje.


Sláva univerzite

Katolícka univerzita vysadila v našom meste hustý sad plodných stromov. Nechýba v ňom ani košatý strom umenia, ktorého plody možno často a celoročne oberať. Katedra hudby predstavuje, popri chrámovom hudobnom živote a vzdelávacom na základných umeleckých školách, ďalší segment ponúkajúci výraznú a kvalitnú hudobnú ponuku v kultúrnom živote mesta.


USA - RK

Popri viacerých organistoch, ktorí pôsobia v Ružomberku vo všetkých chrámoch, David di Fiore tak trochu a aj viac, vyčnieva. Možno preto, že je najstarší, možno aj preto, že je najskúsenejší, azda aj preto, že organ je jeho život, may be, že je Američan. Dôvodov je viac. A možno aj preto, že sa stále usmieva. Hudba povznáša. A život s hudbou a pre hudbu tiež. Je to radosť. V živote Davida sa objavil 23. augusta siedmy krížik. No, čo iné si môže k takému jubileu muzikant jeho rangu priať? Predsa zahrať si na najlepšom organe, ktorý je na dosah. Organ francúzskeho typu je práve v bratislavskom dóme sv. Martina. A o Francúzsku a Paríži vie David svoje. Dôležitá etapa v jeho živote, ktorá vytvorila jeho hudobnú formáciu. Aj preto, tam a na tom nástroji, uviedol svoj bratislavský koncert.


Organ, David, Ružomberok

A organistovi je dopriata obrovská moc. Svojou hrou napĺňa velebu chrámu, povznáša ducha a dotvára dielo jeho architekta. Aj preto David usporiadal už po viac rokov, v Ružomberku cez leto, organový festival Organ Plus. Priblížil koncertnú organovú hru a predstavil osobnosti organového a hudobného sveta. David di Fiore, ako stály pedagóg Katedry hudby, pôsobí stabilne v našom meste od roku 2015. Ako najvzdialenejší “cezpoľný” vyučujúci dochádza z amerického mesta Seattle. Tri-štyrikrát do roka odbehne do Ružomberka. Alebo naopak? Učiť u nás začal už v roku 2007, keď každý mesiac dochádzal. Ale, premávať na trati Seattle - Ružomberok mu po nejakom čase, čuduj sa svete, prišlo náročné, tak sa tu usadil na dlhšie.

Pedagogicky pôsobil tiež v Banskej Bystrici, rok tam viedol aj zbor, kde sa naučil veľa našich slovenských piesní. Slovenskú hymnu, vo svojom hudobnom transkripte, s obľubou zaraďuje pri svojich koncertoch do ich programu. V Ružomberku má rád všetko, s obdivom vníma našu históriu aj architektúru. Vyznáva lásku miestnym pizzériám a najmä cukrárňam. Jedným dychom však dodáva, že sa snaží každý deň navštevovať fittnes.

Keďže sa pred pár rokmi definitívne presťahoval na Slovensko, V USA už nemá žiadne pracovné záväzky. Avšak do Ameriky pravidelne chodieva, kde má vždy organový koncert. Žije tam jeho rodina i priatelia, takže pravidelne s nimi udržiava aj osobný kontakt.


Zuzana o Davidovi

„David je vynikajúci učiteľ, ktorý sa študentovi snaží odovzdať všetky svoje skúsenosti, od študentov však tak isto očakáva a vyžaduje plné nasadenie,” povedala pre naše noviny docentka Zuzana Zahradníková, vedúca Katedry hudby, a pokračovala: “Pre Davida je organ všetkým, svoj život „daroval“ organovej hre. Ako učiteľ je prísny, ale zároveň aj priateľský. Je to človek s veľkým srdcom. Som veľmi rada, že je mojim kolegom na katedre a vážim si ho pre jeho čestnosť, úprimnosť a ľudskosť. Ide o bezproblémového človeka, ktorý má však pevný charakter a stojí si za svojimi názormi.

Ružomberčania si ani neuvedomujú, kto žije v ich meste... Organista medzinárodnej úrovne v tichosti každodenne učí na Katedre hudby, avšak vždy je ochotný pri rôznych významných udalostiach prispieť svojim interpretačným umením. Veľkým prínosom pre mesto je to, že založil a zorganizoval už druhý ročník organového festivalu Organ plus, ktorý sa koná v júli v Jezuistkom kostole. Nielen v tomto meste, ale aj na Slovensku, ide o jedinečné..........................

(celý článok si môžete prečítať v Ružomberskom hlase č.24/2022 | symbol (+) označuje, že kompletný príspevok je k dispozícii len v papierovom vydaní RH a PDF verzii pre predplatiteľov)

Vyhľadávanie

Streda 21. február 2024
0:0:0
Online: