Ružomberský hlas
  • Pondelok 15. júl 2024
  • 0:0:0
  • Online:
  • Ružomberok
  • Aktuality
  • 20. december 2022
  • 392

Minulú jeseň zničil požiar Chirurgický pavilón Ústrednej vojenskej nemocnice SNP – Fakultnej nemocnice. Pavilón už momentálne rekonštruujú, práce by mali trvať do konca budúceho roka.

Rekonštrukcia sa týka Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny, lôžkového oddelenia Kliniky chirurgie, Kliniky ortopédie a úrazovej chirurgie a Kliniky neurochirurgie - vrátane rekonštrukcie zhorenej časti strechy a vybudovania ambulancií urgentného príjmu. Informovala nás o tom Petra Dišková, hovorkyňa nemocnice.

Stavebnými úpravami sa zároveň zlepší energetická hospodárnosť budovy prostredníctvom zateplenia obvodového plášťa vrátane strechy, ktorá bude navyše na vybraných častiach doplnená vegetačným krytom, takže bude spĺňať podmienky zelenej strechy. Stavbu po prevzatí zhotoviteľom spolu s riaditeľom nemocnice Robertom Rusnákom navštívil aj minister obrany SR Jaroslav Naď. „Nesmierne ma teší, že napriek obrovskému nešťastiu sme na ceste ku kvalitnejším podmienkam pre našich špičkových lekárov, ako aj pacientov. Aktuálne sa pracuje na požiarom zasiahnutom krídle, pričom po finalizácii chceme rekonštrukciou plynule nadviazať aj v ďalšej časti budovy chirurgického pavilónu,“ uviedol minister spolu s vďakou všetkým, ktorí majú na obnove zhoreného pavilónu a jeho modernizácii podiel. Riaditeľ nemocnice R. Rusnák sa vyjadril: „Bez vzájomnej komunikácie a bez pochopenia potrieb tohto zariadenia, bez uší, ktoré načúvajú, bez ochoty pána ministra a celého rezortu by k tomuto projektu nedošlo. Je to historický moment pre pacientov a, samozrejme, aj pre personál a verím, že sa nám podarí priniesť pacientom také prostredie, aké si zaslúžia.“ Pracoviská, ktoré boli vo východnom krídle sú počas rekonštrukcie presťahované do náhradných priestorov.

Rekonštrukcia pavilónu je financovaná z viacerých zdrojov – na jeseň získala vojenská nemocnica nenávratný finančný príspevok vo výške 17,6 milióna eur a takmer 2,4 milióna eur dostala nemocnica od svojho zriaďovateľa Ministerstva obrany SR vo forme investičného transferu. Medzi ďalšie zdroje patria sponzorské dary od viacerých súkromných spoločností, medzi nimi americká spoločnosť Lockheed Martin, ktorá vyrába pre Slovensko nové stíhacie lietadlá F-16, ďalej ECO – Investment, a. s., vrátane spoločnosti Mondi SCP v Ružomberku, Aliter Technologies, a. s. a LYNX – s. r. o. Košice.

(príspevok sme uverejnili v Ružomberskom hlase č.24/2022)

Vyhľadávanie

Pondelok 15. júl 2024
0:0:0
Online: