Ružomberský hlas
  • Sobota 22. jún 2024
  • 0:0:0
  • Online:
  • Ružomberok
  • Ostatné
  • 5. december 2022
  • 3213

Ustanovujúce rokovanie Mestského zastupiteľstva v Ružomberku pre volebné obdobie 2022-2026 sa konalo vo Veľkej zasadačke mestského úradu v pondelok 28. novembra. A bolo pomerne krátke, trvalo ani nie 90 minút. Po slávnostnom úvode vystúpil s prejavom odchádzajúci primátor Igor Čombor. Uviedol, že v postrevolučnom období sa každý primátor snažil robiť maximum pre Ružomberok. „Niekedy sa darí viac, inokedy menej, ale všetci bývalí primátori si zaslúžia uznanie a rešpekt.“

Martinsko-žilinská loby

V mojom funkčnom období bolo jedným z hlavných cieľov bojovať za modernú cestnú infraštruktúru, keďže išlo o budúcnosť mesta a celého regiónu, pokračoval ďalej. „Bolo to hlavne dokončenie diaľnice D1 Hubová-Ivachnová, ale aj pokračovanie tunelového variantu Korbeľkou z Hubovej do Turian. Bola to hlavná náplň Stredoslovenskej iniciatívy, kde sme spoločne, napríklad s Banskou Bystricou, bojovali za cestné prepojenie modernou infraštruktúrou na trase sever-juh cez nás, cez naše územie, cez Oravu, Liptov a Banskú Bystricu. A nie cez Martin, Kremnicu a Žiar nad Hronom. Práve túto trasu totiž silná loby v Martine a Žiline presadzuje doteraz. Napriek triezvemu stanovisku ministra dopravy. Rezort si totiž uvedomuje, že takéto medzinárodné spojenie má prirodzene prechádzať našim územím, naším krajom.“
Následne dodal, že silná martinsko-žilinská loby tlačí na realizáciu povrchového variantu diaľnice Turany-Hubová, bez tunela Korbeľka, čo by podľa slov I. Čombora viedlo k vylúčeniu regiónov Liptova a Oravy, ale aj Banskej Bystrice či Brezna z nasledujúceho rozvoja. „Nesmieme to dovoliť. Preto apelujem na to, aby sa v tejto veci, aj v spolupráci s Banskou Bystricou, naďalej pokračovalo.“

Počet obyvateľov Ružomberka sa podľa odchádzajúceho primátora prakticky nezmenil. „V roku 2014 bol približne 27 tisíc, v súčasnosti ide o podobné číslo. Nepodarilo sa však postaviť závod, ktorý by priniesol aspoň 500 pracovných miest, ale oživil sa areál bývalého Texicomu, kde našli prácu mnohí ľudia.“

Posun mesta dopredu. V čom?

Igor Čombor tiež spomenul najväčšiu investičnú akciu v histórii papierní – vybudovanie nového papierenského stroja, pochválil podnikateľské prostredie, pričom vyzdvihol prínos Petra Šrobára. Spomenul rozvoj Katolíckej univerzity, ktorá si pripomenula 20. výročie existencie. Významné postavenie si obhájila aj ružomberská nemocnica, doplnil.
Posun dopredu zaznamenalo mesto podľa jeho slov v bytovej výstavbe, individuálnej bytovej výstavbe, čo sa má naplno prejaviť v budúcom roku. „Zahájili sme stavbu novej plavárne. Bolo u nás výjazdové rokovanie vlády, celoštátne oslavy vzniku Československa, úspechy žali futbalisti, basketbalistky, stolní tenisti, aj iní.“

Čo sa nepodarilo...

Nepodarilo sa realizovať projekt Klientskeho centra v bývalej administratívnej budove papierní, výstavba OC Ruža, ani posun so strategickým územím v centre, kde mal byť Aupark. Tiež konštatoval, že z uplynulého obdobia treba vyzdvihnúť otvorenie mestskej galérie Rozeta a dokončenie nájomnej bytovky na Plavisku.
„Chcem veľmi pekne poďakovať Milanovi Fiľovi, majiteľovi spoločnosti Eco-Investment, za jeho dlhodobú, obetavú, významnú a rozhodujúcu podporu Ružomberka vo všetkých oblastiach. Počas celého funkčného obdobia mne, ale predovšetkým mestu, najviac pomáhali Mondi SCP a Eco-Investment.“

Pokora, úcta, skromnosť

Nový primátor Ľubomír Kubáň v prejave prítomným povedal, že svoj mandát berie s pokorou, úctou, ale aj skromnosťou. „Pokračujem vo verejnej službe, ktorú som dlhodobo vykonával ako poslanec mestského zastupiteľstva. Ako primátor chcem ľudí aj poslancov spájať. Nielen na pôde MsZ, ale aj navôkol. Hľadať riešenia, aby sme spoločne zabezpečili všestranný a dynamický rozvoj Ružomberka.“
Budem sa usilovať o to – pokračoval – aby si obyvatelia mesta po štyroch rokoch mohli povedať, že poslanci a vedenie mesta sú v koncepčných a zásadných veciach súdržní a spravujú majetok mesta efektívne a zmysluplne.
„Poteší ma, keď sa časom zmení aj nálada ľudí v meste. Keď v nich bude prevládať viac pozitívnej energie nad negativizmom. Aj mnoho dobrých vecí, ktoré sa podarilo v Ružomberku urobiť, je často potláčaných a veľmi kritizovaných.“
Ďalej spomenul, že chce s poslancami vytvoriť rozvojový plán mesta aspoň na 12 rokov. Do konca marca 2023 sľúbil predložiť poslancom zmenu a návrh na zníženie počtu poslancov MsZ z 25 na 17, resp. 19. „Moja predstava je vytvorenie jedného volebného obvodu Ružomberok a troch volebných obvodov v mestských častiach Černová, Hrboltová a Biely Potok.“

Dynamická štruktúra radnice

Na mestskom úrade bude podľa jeho vyjadrenia rozsiahly personálny audit a následne sa uskutočnia výberové konania na vedúcich zamestnancov. Výsledkom bude tak potrebná nová, dynamická organizačná štruktúra. „Vytvoríme oddelenie grantov, ktoré je nevyhnutnosťou na získanie financií zo štrukturálnych fondov a externých zdrojov. Takéto oddelenie na radnici dlhodobo absentuje. Podobné procesy budeme realizovať aj v mestských spoločnostiach, kde má mesto majoritný podiel.“
V príhovore tiež predniesol, že sa bude aktívne stretávať a spolupracovať s primátormi okolitých miest – Liptovský Mikuláš, Liptovský Hrádok a Dolný Kubín. „Vytvorím podnikateľskú radu, v ktorej budú mať zastúpenie podnikatelia z rôznych oblastí a budú pre mňa dôležitou a predĺženou rukou pri realizácii rôznych podnikateľských projektov, ktoré budú slúžiť na podporu tohto prostredia v našom meste.“

Budúcnosť Koniarne

V čo najkratšom čase bude, podľa slov Ľ. Kubáňa, nevyhnutné vyriešiť vlastníctvo, resp. bezodkladnú investíciu zo strany štátu do chátrajúcej športovej haly Koniareň, uskutočniť verejné obstarávanie na...

celý článok si môžete prečítať v Ružomberskom hlase č.23/2022
(symbol "+" a spojenie "čítanie +" znamená, že kompletné príspevky zverejňujeme len v Ružomberskom hlase a v jeho PDF verzii - pre predplatiteľov)

Vyhľadávanie

Sobota 22. jún 2024
0:0:0
Online: