Ružomberský hlas
  • Utorok 7. február 2023
  • 0:0:0
  • Online:

Zástupcovia Asociácie kúpalíska bazénov Slovenska (AKUBAS) dnes slávnostne odovzdali Thermal parku Bešeňová certifikát najvyššej kvality služieb – päť hviezdičiek. Prísne kritériá pre kategorizáciu vnútorných i vonkajších bazénov a stredísk wellness spĺňa na základe kvality poskytovaných služieb.
„Cieľom kategorizácie a udeľovania hviezdičiek je uľahčiť našim zákazníkom orientáciu v kvalite poskytovaných služieb bazénov a kúpalísk na Slovensku. Pri spracovaní kritérií sme vychádzali z vlastných i medzinárodných skúseností. Platnosť certifikátu sme stanovili na štyri roky, počas ktorých však budeme overovať údaje. Prevádzkovateľ zariadenia môže po úprave svojho areálu požiadať o prehodnotenie a preradenie do vyššej kategórie,“ uviedla predsedníčka asociácie Mgr. Helena Chovaňáková.
„Je to ďalšie ocenenie kvality nášho areálu a poskytovaných služieb. Svedčí o tom, že naša orientácia na kvalitu a snahu po skutočnom relaxe v našom termálnom parku je správna. Zároveň je to pre nás záväzok pokračovať v ďalšom budovaní areálu a rozširovaní poskytovaných služieb pre našich hostí,“ povedal pri preberení certifikátu Dr. Nodari Giorgadze, majiteľ Thermal parku Bešeňová.
Pripomenul, že nie je to prvé ocenenie kvality. Thermal Park Bešeňová je ako jediný zo Slovenska i krajín bývalej východnej Európy členom Európskej asociácie vodných parkov - EWA (European Waterpark Association) a 23. februára 2007 v Lipsku (Nemecko) získal aj certifikát EWA. „Svojou atmosférou, službami, atrakciami, technológiami aj hygienickou úrovňou vodných parkov spĺňa najvyšší štandard kvality požadovaný EWA. Týmto certifikátom prijímame Thermal Park Bešeňovú medzi členov asociácie najvyššej kvality platný pre vonkajšie a vnútorné vodné parky a termálne parky v Európe,“ uvádza sa okrem iného v spomínanom certifikáte.(mp)

Vyhľadávanie

Utorok 7. február 2023
0:0:0
Online: